Apartheidsregering

Die woord Apartheidsregering is 'n gelaaide term. Dit is gebruik vir die regering van die Nasionale Party (1948-1994). Die party was verantwoordelik vir die implimentering van die Apartheidbeleid in Suid-Afrika wat later ook as afsonderlike ontwikkeling beskryf is. Die term Apartheid het in die Nasionale Party se verkiesingsveldtogte in die 1940's opgekom.