Assonansie

Assonansie, ook klinkerrym genoem, verwys na die herhaling van dieselfde vokale in 'n versreël.

VoorbeeldeWysig

Voorbeelde van allitererende woorde:

  • donker - dowwe
  • lap - stap
  • droom - stoom

Uitdrukking wat van alliterasie gebruik maak:

  • ruk en pluk
  • sak en pak

BronWysig