Besigheidsargitektuur

Die besigheidsargitektuur is 'n onderafdeling van 'n ondernemingsargitektuur. Die besigheidsaritektuur beskryf hoe 'n besigheid georganiseer word ten einde welvaart te skep vir die besigheid se aandeelhouers deur waarde toe te voeg vir kliente.

'n Besigheids argitektuur kan beskryf word op verskillende vlakke naamlik:

  1. Proses
  2. Waardeketting
  3. Voorsieningskanaal