Biostratigrafie is ’n manier om gesteentes te dateer deur middel van fossiele. Daar word van die standpunt uitgegaan dat bepaalde kombinasies van fossiele karakteriserend is van ’n bepaalde tydvak en aan die hand daarvan word biostratigrafiese eenhede opgestel. Dit is tydvakke waarvoor ’n bepaalde fossiel of ’n kombinasie van fossiele karakteriserend is.

Deur uit te gaan van die standpunt dat die opeenvolging van fossielinhoud sydelings gelyk is, kan sydelingse verhoudings tussen gesteente of afsettings getrek word. Dit is belangrik omdat afsettings van dieselfde ouderdom oor groot afstande kan verskil – op een plek kan byvoorbeeld klei afgeset word en terselfdertyd op ’n ander plek sand. As gesteentes met dieselfde gidsfossiel op twee plekke gevind word, is dit duidelik dat die twee lae ewe oud is.

Omdat biostratigrafie geen absolute ouderdom aan ’n gesteente gee nie, is dit ’n manier van relatiewe datering.