Bruintjieshoogte

Bruintjieshoogte is 'n bergreeks in die distrik van die Bloukraanroete Plaaslike Munisipaliteit tussen die dorpe Pearston en Somerset-Oos in die Oos-Kaap. Die R63-roete gaan via die Bruintjieshoogtepas oor dié berge.

Die bergreeks lê tussen die Sondagsrivier, Renosterberg, Winterhoekberge, Kamdeboo-berge en die Sneeuberge en vorm die waterskeiding tussen die Klein-Visrivier ('n boloop van die Groot-Visrivier) en aan die westekant die Blyderivier, 'n tak van die Sondagsrivier. Die hoogste piek bereik 1757m bo seevlak.

Tussen 1770 en 1780 het die eerste blanke vestiging in die gebied plaasgevind. In 1776 besoek die Sweedse natuurkundige Anders Sparrman die gebied en beskryf dit as die mooiste landstreek wat hy nog gesien het. Hy word in September 1778 gevolg deur goew. Joachim van Plettenberg. Alhoewel die VOC die bergreeks in 1770 as die oosgrens van die Kaapkolonie aangewys het, het dit nie die ooswaartstrekkende boere teengehou om hulle in die vrugbare vallei van die Klein Visrivier te vestig nie.

Die geskiedenis van hierdie streek word gekenmerk deur die stryd oor weiveld, veediefstalle, moorde en die weerstand teen regeringsgesag by die trekboere, Xhosa, Khoikhoi, Boesmans en die Britse bewindhebbers. Kort voor 1880 was die avonturier Coenraad Buys (Coenraad de Buys) hier bedrywig en het die skrywer John Barrow die gebied besoek. Laasgenoemde het hom nie vleiend oor die trekboere uitgelaat nie. In beide die Van Jaarsveld-rebellie van 1799 en die Slagtersnek-rebellie van 1815 het inwoners van die gebied 'n rol gespeel. Tydens die Vierde Grensoorlog was Bruintjieshoogte 'n strategiese punt.

Sedert 1991 vind jaarliks 'n marathon en fietstoer by Bruintjieshoogte plaas.

BibliografieWysig

  • Böeseken, A.J.: Die Nuusbode. Kaapstad: Nasou, 1966.
  • Gie, S.F.N.: Geskiedenis vir Suid-Afrika of Ons Verlede. Deel 2 (1795-1918). Kaapstad: UUB, 1955.
  • Pretorius, F. (red.): Geskiedenis van Suid-Afrika. Van voortye tot vandag. Kaapstad: Tafelberg, 2012. ISBN 978-0-624-05466-5
  • Raper, P.E.: New dictionary of South African place names. Johannesburg: Ball, 2004. ISBN 1-86842-190-2