Caledonplein

Caledonplein in Kaapstad is die naam wat in die volksmond gebruik word vir die polisiekantoor en die landdroshof in die stad. Die kern van die historiese gebied Caledonplein is die kruising van Buitenkant- en Albertusstraat, maar daar is nie vaste grense vir die area nie. Ook die ou doeanekantoor op die hoek van Buitenkant- en Langmarkstraat word as deel daarvan beskou.

Vroeg in die 19de eeu was die plein so byna groot soos die Parade, maar daar het wel enkele geboue op hierdie plein gestaan. In 1809 was daar 'n meul en 'n bakkery wat jare daarna aan die owerheid verkoop is. Daarna is die gebou as vrouegevangenis gebruik en in die 1840's is die polisie en die landdroshof daar gevestig. Toe was die plein omring deur woonhuise, wynkelders en kroeë en was die plein oorgroei, maar met wynvate hoog opgestapel en geparkeerde waens en karre. Soldate het daar geoefen en was die terrein ook soms bekend as die Klein Parade. Die ou graanskuur het later 'n poskantoor geword en in 1924 is die polisie en die hof na nuwe geboue in die direkte omgewing verskuif. Na die Sharpeville-slagting het 'n 30 000 inwoners van Langa en Nyanga via die De Waal-rylaan op 30 Maart 1960 na die polisiekantoor op Caledonplein opgeruk. Die volgende dag is die noodtoestand (krygswet) in Suid-Afrika afgekondig.

Ander pleine in KaapstadWysig

BibliografieWysig

  • Green, Lawrence G.: Grow lovely, growing old. The story of Cape Town's three centuries – the streets, the houses, the characters, the legends, traditions and folklore, the laughter and tears. Kaapstad: Howard B. Timmins, 1951.