Christendom in Duitsland

Teen die einde van 2009 was sowat twee derdes van die Duitse bevolking Christene, waarvan 24,2 miljoen lidmate van die Evangelies-Lutherse en 24,9 miljoen lidmate van die Rooms-Katolieke Kerk.[1]

Die Evangelische Johannesstift in Berlyn-Spandau sien om na die welsyn van kinders, bejaardes, siekes en gevangenes
Die Duitse Posdiens het in 1997 'n spesiale seël ter geleentheid van die honderdjarige jubileum van die Rooms-Katolieke welsynsorganisasie Deutscher Caritasverband uitgereik
Daar is genoeg vir almal. 'n Plakkaat van die Evangelies-Lutherse welsynsorganisasie Brot für die Welt wat projekte in ontwikkelende lande ondersteun. Brot für die Welt is in 1959 gestig, onder meer uit dankbaarheid vir hulp uit die buiteland wat in Duitsland ná die Tweede Wêreldoorlog ontvang is

Daar is groot verskille tussen die nuwe en ou deelstate wat verbintenis met een van die twee tradisionele hoofkerke betref. In die vroeëre Duitse Demokratiese Republiek is aanvanklik politieke druk op mense uitgeoefen om kerklidmaatskap en betrokkenheid by Christelike organisasies te beëindig. In latere jare het kerklidmaatskap skerp gedaal omdat ouers hul kinders nie meer laat doop het nie. So is 'n groot persentasie inwoners van die nuwe deelstate tans ongebonde.

In Wes-Duitsland is ontevredenheid met kerkbelasting, amptelike kerkbeleid en leerstellings asook onthullings oor seksuele misbruik van minderjariges in Rooms-Katolieke instellings en ander skandale van die hoofredes vir dalende lidmaatgetalle. Volgens meningspeilings het 'n kwart van Duitse Rooms-Katolieke lidmate reeds oorweeg om die kerk te verlaat.[2]

Kerkbelasting op persoonlike inkomste word in Duitsland deur die staat gehef. Enige kerk wat homself as publiekregtelike liggaam laat registreer, mag 'n sodanige ooreenkoms met die belastingowerheid aangaan. Intussen het ook Jehovah se Getuies hierdie status gekry, maar hef tans nog geen kerkbelasting op inkomste van hul lidmate nie.

Die immigrasie van nie-Christelike buitelanders het die persentasie Christene verder laat daal. Tans is in Wes-Duitsland 71 persent en in Oos-Duitsland 22 persent van die bevolking lede van Christelike kerke. Ten opsigte van die hele Duitsland is die persentasie dus 62 persent.

Die tradisionele strukture van die twee groot volkskerke het ondanks die uiteenlopende ontwikkeling steeds bewaar gebly. Kinders van Christelike ouers word tydens die eerste lewensjaar gedoop om sodoende lidmate van die kerk te word. Die Evangelies-Lutherse en Rooms-Katolieke speel daarnaas 'n beduidende rol in die onderwysstelsel, op kulturele gebied en as welsynorganisasies. Christelike waardes en sosiale etiek bly rigtingwysend vir die hele samelewing.

Verwysings

wysig
  1. "www.ekd.de: Christen in Deutschland 2009". Geargiveer vanaf die oorspronklike op 30 April 2011. Besoek op 19 Februarie 2012.
  2. welt.de: Jeder vierte Katholik erwägt Kirchenaustritt