Elektro-ensefalografie

EEG golwe

Elektro-ensefalografie (EEG) is die meting van die elektriese aktiwiteit wat deur die brein opgewek word soos waargeneem deur potensiaalverskille wat deur elektrodes op die kopvel geregistreer word. Die elektro-ensefalogram (EEG) kan inligting verskaf oor die aard en ligging van verskeie siektes.

Daar word gewoonlik ongeveer 20 elektrodes wat in 'n soort mus vasgemaak is op die kopvel geplaas. 'n Geleidende kontakvloeistof word eers op die kopvel gesmeer. Die gemete potensiaalverskille is uiters klein (ongeveer 100 µV) ten opsigte van die steurings wat veroorsaak word deur huishoudelike kragstelsels.