Franse Wes-Indiese Kompanjie

Die Franse Wes-Indiese Kompanjie (Frans: Compagnie des Indes Ocidentales Françaises) is in 1664 deur die destydse Franse Minister van Finansies Jean-Baptiste Colbert (1619-1683) gestig om handel met die Franse kolonies in Amerika te dryf. As opvolger van die Compagnie de la Nouvelle-France was die Wes-Indiese Kompanjie ook verantwoordelik vir die administrasie en kolonisasie van Nieu-Frankryk. Die kompanjie se tuishawe was Le Havre.

Die hoofsaaklke handelsvennote in Amerika was die kolonies Nieu-Frankryk en Saint Dominique. Aan die kompanjie is vir 'n tydperk van veertig jaar sowel die eiendomsreg ten opsigte van die Franse besittings langs die Atlantiese kuste van Afrika en Amerika asook die monopolie vir die handel met Amerika oorgedra.

Die Franse kompanjie se inruilpryse is egter deur die Franse setlaars op die Wes-Indiese Antille-eilande as onbetaalbaar geag, en die koloniste het hulle gevolglik liewer tot smokkelhandel met die Nederlanders gewend.

Die Frans-Nederlandse Oorlog van 1672 tot 1679 het die Franse Wes-Indiese Kompanjie se handel ernstig begin ontwrig. Nadat die kompanjie in 1674 ontbind is, het die Franse Kroon die kolonies regstreeks begin administreer.