Ek is besig om 'n artikel oor Nebukadnesar II te vertaal.

Nebukadnessar II
Nota

Hallo Nic! Moenie hier gesels nie, doen dit eerder op jou besprekingsblad.