Gebruiker:K175/Ruim skakels op

  1. Indien jy nog nie het nie, maak 'n boekmerk in jou webblaaier met die kode hieronder in die URL-veld
  2. Besoek 'n bladsy wat jy wil opruim en klik op "Wysig bron"
  3. Klik op hierdie boekmerk
  4. Bekyk of verbeter die bronteks hier
javascript:!function(){var e=document.getElementById("wpTextbox1").value,t=e,n=$("#wpTextbox1"),s=e.match(/\[\[([^\]\|]+)\|([^\]\|]+)\]\]/gm);s&&(s.forEach(e=>{var n=e.split("|"),s=n[0].substring(2),l=n[1].substring(0,n[1].length-2),u=!1;if([" ","-",":","/"].forEach(e=>{s.indexOf(e)<0&&l.indexOf(e)>=0&&(u=!0)}),!u&&s.toLowerCase()==l.toLowerCase().substring(0,s.length)){var i=l.substring(s.length);if(-1==["-","'","ë"," "].indexOf(i.substring(0,1))){var a="[["+s+"|"+l+"]]",o="[["+l.substring(0,s.length)+"]]"+i;t=t.replace(a,o)}}}),t!=e&&(n.textSelection("setContents",t),document.getElementById("wpSummary").value="[[Gebruiker:K175/Ruim skakels op|Ruim skakels op]]",document.evaluate('//*[@id="wpDiff"]',document,null,XPathResult.FIRST_ORDERED_NODE_TYPE,null).singleNodeValue.click()))}();