Jou wysigings aan energie verwys. Wat is die verskil tussen hitte en warmte, en hoekom word warmte bo hitte verkies? K175 (kontak) 11:51, 8 November 2017 (UTC)