Johannes Stalpaert van der Wiele

Johannes Stalpaert van der Wiele (Den Haag, 22 November 1579 - Delft, 29 Desember 1630) studeer in Rome en Leuven en word priester in Delft. Naas sy priesterskap was hy ook 'n skrywer en digter. Hy skryf lofsange en daarnaas was hy 'n belangrike skywer van die Teenreformasie, hy skryf vernaam, en neem sterk standpunt in, teen die Gereformeerde Leer. Hy word begrawe in die Oude Kerk in Delft.

Standbeeld van Johannes Stalpaert van der Wiele op die Bagijnhof in Delft

Op die Bagijnhof (Delft) staan 'n beeld van die digter, wat in 1962 gemaak is deur Arie Teeuwisse.

Johannes Stalpaert van der Wiele in 1630 deur Willem Jacobsz. Delft

BibliografieWysig

  • Evangelische Schat van Christus Jesus ondeckt (1621)
  • Hemelryck. Dat is: Lof-sangh van 't Rijcke der Hemelen (1621)
  • Vrouwelick Cieraet van Sint' Agnes versmaedt (1622)
  • Roomsche Reijs t' zamenspraecksgewijs tusschen Pieter de Reijser ende Abacuk Fijnen Broeder (1624)
  • Gulde-jaer Ons Heeren Jesu Christi (1628)
  • Extractum Katholicum, tegen alle gebreken van Verwarde Harsenen (1631)
  • Peperhuysken van Bijgevougde Confijten (1631)
  • Gulde-Jaers Feest-Dagen (1634 en 1635)


Hierdie artikel is in sy geheel of gedeeltelik vanuit die Nederlandse Wikipedia vertaal.