Louis Botha (predikant)

Ds. Louis Jacobus Botha (14 Oktober 191914 Mei 2024) was tussen 1944 en 1990 predikant in vyf gemeentes of kombinasies van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika, sowat twee jaar lank sendeling en eindelik professor aan die Hammanskraalse Teologiese Skool.

Ds. Louis Botha.

Botha het sy studie aan die Teologiese Skool Potchefstroom voltooi, waar hy die grade B.A. en B.D. behaal het. Sy eerste gemeente was Dordrecht, waar hy in 1944 bevestig is, maar net tot 1946 sou bly, toe hy ’n beroep aanneem na die oudste Gereformeerde kerk in die destydse Suidwes-Afrika, Gobabis.

Ook daar het hy nie lank vertoef nie, want in 1949 het hy teruggekeer na Noordoos-Kaapland as predikant van die kombinasie Molteno/Sterkstroom. In 1954 vertrek hy na die nabygeleë Steynsburg vir nog ’n tweejarige bediening. In 1956 het hy sendeling te Thabong op Welkom geword, maar keer in 1958 terug na Noordoos-Kaapland om weer predikant van Dordrecht te word.

Ds. Botha was hierna van 1959 tot 1989 sowat 30 jaar lank professor aan die Hammanskraalse Teologiese Skool. Hy het sy emeritaat in 1990 aanvaar toe hy reeds 70 jaar oud was en sowat 46 jaar nadat hy sy loopbaan begin het as predikant van Dordrecht.

Ten tyde van sy 98ste verjaardag was hy lidmaat van die Gereformeerde kerk Kameeldrift en het hy nog goeie gesondheid geniet. Hy het op of oor die 90 jaar nog aan atletiek deelgeneem. Hy was 'n groot aanhanger van 'n naturopaat en het 'n gesonde leefstyl gevolg.

Ds. Botha is op 14 Mei 2024 in sy slaap oorlede in die ouderdom van 104 jaar en sewe maande. Die laaste ruk het dit nie goed gegaan met sy gesondheid nie.