Werkersdag

nasionale vakansiedag wat die werkers van 'n land huldig
(Aangestuur vanaf Meidag)

Werkersdag is 'n nasionale vakansiedag wat die werkers van 'n land huldig. Dit word in verskeie lande, insluitende Suid-Afrika gevier. Dit hou histories met die arbeidersbewegings en die Meidag-feesvieringe in ander dele van die wêreld verband.

Lande waar Werkersdag 'n vakansiedag is

Suid-AfrikaWysig

Werkersdag word sedert 1994 in Suid-Afrika waargeneem en val jaarliks op 1 Mei. Dit het sy oorsprong in die internasionale stryd van werkers en hul vakbonde vir solidariteit tussen werkers, hul soeke na regverdige indiensneming en die vestiging van menseregte en werkerregte in die werkplek. Voor 1994 is die dag deur vakbonde in Suid-Afrika vir protesoptogte teen die destydse apartheidsregering se rassebeleid ingespan.

Sien ookWysig