In die mediese vakterminologie verwys melkgebit (ook melktande) na die kind se eerste gebit. Die elemente van die melkgebit is effens kleiner en sagter as die blywende gebit, wat in die kind se sewende jaar deurbreek.

Kind wat tande wissel.