NG gemeente Northam

Die NG gemeente Northam is 'n gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk met sy middelpunt op die dorpie Northam in die provinsie Limpopo op die grens met Noordwes.

Ds. A.P. Burger het in Februarie 1950 die toe nege jaar oue gemeente se vierde leraar geword.
Ds. J.J. van As, leraar van 15 Januarie 1977 tot 1983.

Stigting Wysig

Op 31 Mei 1941 het sowat 200 lidmate vanaf die gemeente Rustenburg, met sentrum Northam, 80 km ten noorde van Rustenburg, en sowat 250 lidmate van Zwartruggens, met sentrum Dwaalboom, 125 km ten noorde van Zwartruggens, afgestig as die gemeente Rustenburg-Noord, met dr. Van Schalkwyk as konsulent. Die gemeente is van Zwartruggens en Rustenburg deur die 65 km breë "naturelle-gebied" afgesny, wat in 1977 saam met ses ander stukke die sogenaamde onafhanklike republiek van Bophuthatswana sou word.

Beginjare Wysig

Op 5 Junie 1942 kon die gemeente hulle eerste leraar, prop. A.A. van Wyk, en sy gade verwelkom. Op Sondag 7 Junie is klein Abraham, die eersteling van ds. en mev. Van Wyk, as eerste dopeling deur hom gedoop. Alhoewel die gemeente reeds besluit het om die pastorie op Northam te bou, moes die leraar die eerste tydperk by gemeentelede tuisgaan tot die pastorie ingewy is. Kerkraadsvergaderings is om die beurt op Dwaalboom en Northam, wat meer as 60 km uitmekaar geleë is, gehou. Die leraar moes die Heilige Nagmaal vier keer per jaar in elke afdeling bedien. Op 25 April 1944 ontvang ds. Van Wyk demissie, aangesien hy 'n beroep na Koster-Derby aangeneem het.

Gelukkig is die vakature in Julie reeds deur ds. F.P. Myburgh gevul, wat weer op 23 Augustus 1947 demissie ontvang het. In Maart 1948 kom prop. J.P. Potgieter en in Mei gaan hy mev. Potgieter haal.

Dwaalboom stig af Wysig

Op hierdie tydstip hert Dwaalboom-afdeling vir hulle alleen 'n leraar begeer en stig in Oktober 1948 af as die gemeente Dwaalboom. In April 1949 vertrek ds. Potgieter na Dwaalboom en moes Rustenburg-Noord (Northam) vakant bly tot in Februarie 1950, toe prop. A.P. Burger, kleinseun van die onvergeetlike ds. A.P. Burger van Middelburg, Transvaal, bevestig is. Onder sy leiding het Northam 'n tydperk van bloei bereik. 'n Kleiner gemeente met baie korter afstande vir die leraar, maak beter bearbeiding moontlik. Ook brei Unie-Platinamyne en -Kroommyn vinnig uit. In plaas van, soos gevrees is, 'n klein hulpbehoewende gemeente met skaars 400 lidmate te word, kon die eerste finansiële jaar, danksy die ywer van die pastoriepaar, reeds met 'n batige saldo van £1 200 afsluit teenoor nie eers £500 die vorige jaar nie. Die gemeentelike bydraes, asook kollektes by openbare eredienste, het verdubbel. In 1950 het dit ewe goed gegaan. Die ledetal het toe tot byna 500 aangegroei. Ook het die sieletal van die pastorie met die koms van die leraarspaar se dogtertjie Philippa vermeerder tot drie. Met nagmaaltye was die kerksaal heeltemal te klein, met die gevolg dat teen 1952 reeds £600 vir 'n kerkboufonds ingesamel is.

Enkele leraars Wysig

  • Alewyn Petrus Burger, 1950 – 1956
  • Willem Andries Rossouw, 1968 – 1971
  • Johannes Jacobus van As, 15 Januarie 1977 – omstreeks 1983

Sien ook Wysig

Bronne Wysig