NG gemeente Omnia

Die NG gemeente Omnia is een van drie dogtergemeentes van die sowat eeu oue NG gemeente Cachet in die Nederduitse Gereformeerde Kerk se Sinode Hoëveld wat gestig is met 'n naam wat afgelei is van die stadsgebied Primrose, maar die enigste waarvan die naam, Primroseheuwel, intussen verander is.

Die kerkgebou by Cydoniasweg 117, Garden View.

Die gemeente Primroseheuwel is in 1952 afgestig, sowat vyf jaar ná Primrose-Oos en vier jaar voor Primrose-Môrewag. Van dié drie gemeentes was Primrose-Oos einde 2016 verreweg die grootste met 'n sieletal van amper 1 000, vergeleke met Omnia se sowat 440 en Primrose–Môrewag se sowat nagenoeg 260, ook die enigste van die drie gemeentes wat toe vakant was. Ds. J.J. (Jannie) McDuling was einde 2016 Omnia se predikant. Die gemeente se naam is verander nadat die kortstondige Engelstalige gemeente Andrew Murray Senderwood by Primroseheuwel ingelyf is. Die naam is afgelei van die Latyn Omnia cum Deo, wat "oral met God" beteken.