Paleo-antropologie

Replika van die Taung-kind se skedel.

Paleo-antropologie is die studie van menslike of homoniedfossiele.

Kyk ookEdit