Palti word in 1 Samuel 25:44 van die Ou Testament van die Bybel genoem.

Na Dawid se vlug gee koning Saul sy dogter Migal (Dawid se vrou) vir "Palti" as vrou. Hy was die seun van Lais "wat uit Gallim was". In 2 Sam 3: 15 gee Isboset sy suster Migal weer vir Dawid terug as vrou. Hier word hierdie man ook "Paltiël" genoem. Hy het Migal weenend tot by die grensdorp Bahurim gevolg.

EtimologieWysig

"Palti" is 'n kortvorm van die naam "Paltiël" en kan vertaal word as "(my) redding is God". Tydens die verdeling van Kanaän onder die stamme van Israel, word daar na "Paltiël" verwys, die owerste van die stam van Issaskar (Numeri 34:26).

LiteratuurWysig

  • Die Bybel (1953-Vertaling)
  • Reinecker, Fritz: Lexikon zur Bibel. R. Brockhaus Verlag, Wuppertal 1981. ISBN 3-417-24528-1

Sien ookWysig