Portaal:Inhoud/Filosofie en denkwyse

Wikipedia-portale: Musiek · Letterkunde · Sport · Kultuur · Geografie · Geologie · Gesondheid · Geskiedenis · Wiskunde · Fisika · Chemie · Biologie · Mense · Filosofie · Religie · Samelewing · Sterrekunde · Tegnologie

wysig  dophou  

Wikipedia se inhoud: Filosofie en denkwyse

The Thinker, a statue by Auguste Rodin, is often used to represent philosophy.
Filosofie of wysbegeerte is 'n vakgebied wat die kennis van, en insig in 'n verskeidenheid fundamentele sake najaag, soos byvoorbeeld realiteit, kennis, betekenis, waarde, bestaan en waarheid. In omgangstaal word die term filosofie baie keer gebruik om te dui op 'n ingesteldheid, uitgangspunt of lewensbeskouing. Hierdie artikel handel eerder oor filosofie as 'n akademiese vakgebied.

Iemand wat filosofie beoefen, word 'n filosoof genoem. Filosofie kan ook verwys na die kollektiewe werk van die groot filosowe.

Gnome globe current event.svg Hierdie artikel of onderafdeling van die artikel is onder ontwikkeling.
As u wil bydra tot die ontwikkeling daarvan, spring gerus in, maar moet dit asseblief nie uitvee nie
Software Development
Filosofie en denkwyse: OorsigLysteHoofpuntePortaleKategorieëWoordelysteIndekse

wysig  dophou  

P literature.svg Oorsigte   (sien al die vakgebiede)

Filosofie – Bewussyn • Geskiedenis van die filosofie  • Gesonde verstand • Feministiese filosofie • Toekomskunde • Waarde teorie • Geluk • Sin van die lewe • Gees (Verstand) • Retoriek

Per streek – Oosterse filosofie • Westerse filosofie
Takke van filosofie – Estetika • Etiek • Epistemologie • Logika • Metafisika
Subdissiplines van filosofie – Onderwys • Geografie • Geskiedenis • Menslike natuur • Taal • Regsgeleerdheid • Letterkunde • Wiskunde • Gees • Metafilosofie • Fisika • Politiek • Sielkunde • Religie • Wetenskap • Sosiale wetenskappe • Tegnologie  • Oorlog
Skole van filosofie –Absurdisme • Analitiese filosofie • Kontinentale filosofie • Kritiese teorie • Dekonstruksionisme • Determinisme • Dialektiese materialisme • Empirisme • Eksistensialisme • Frankfurt Skool • Hegelianisme • Hermeneutiek • Humanisme • Idealisme • Logiese positivisme • Materialisme • Neoplastisisme •Neo-Kantianisme •Nihilisme • Gewone Taalfilosofie • Fenomenologie • Platonisme • Positivisme • Postmodernisme • Poststrukturalisme • Pragmatisme • Pre-Sokratiese • Rasionalisme • Reformatoriese • Relativisme • Skolastiek • Skeptisisme • Stoïsisme • Strukturalisme • Transhumanisme  • Utilitarisme • Nominalisme

Denkwyse – Bewussyn • Kreatiewe prosesse • Besluitneming • Emosionele intelligensie • Leer • Geheue • Probleemoplossing • Rede • Redeneer • Onderwys

Eienskappe van denke – Akkuraatheid • Doeltreffendheid • Effektiwiteit • Matigheid • Versigtigheid • Regte • Soliditeit • Geldigheid • Waarde teorie • Verkeerd
Dink foute – Kognitiewe vooroordeel • Kognitiewe distorsie • Fout • Wanbegrip • Wanopvattings definisie • Doel fiksasie
Verwante – Genie • Hoë IK samelewing • Mensa  • Nootropieks ("slim dwelms") • Liefhebber van kennis  • Veelweter

Filosofie • Filosofiese teorieë • Etiek • Logika • Epistemologie • Metafisika • Estetika • Filosofieë • Filosowe • Denke •


Filosofie lys sjablone – Filosofie onderwerpe • Geskiedenis van Westerse filosofie
Filosofiese Tydlyne  – FilosoweOosterse filosowe & Westerse filosowe

wysig  dophou  

P literature.svg Hoofpunte   (sien al die vakgebiede)

Philosophy – The study of general and fundamental problems concerning matters such as existence, knowledge, values, reason, mind, and language.

 • Branches of philosophy
  • Aesthetics – The study of the nature of beauty, art, and taste, and with the creation and appreciation of beauty.
  • Epistemology – The study of the nature and scope of knowledge and belief.
  • Ethics – The study of the right, the good, and the valuable. Includes study of applied ethics.
  • Logic – The study of good reasoning, by examining the validity of arguments and documenting their fallacies.
  • Metaphysics – The study of the state of being and the nature of reality.
   • Ontology – The study of the nature of being, existence or reality.
  • Social philosophy – The study of questions about social behavior.
  • Political philosophy – The study of the ideas that become political values.

Thought

References

wysig  dophou  

Portal-puzzle.svg Portale   (sien al die vakgebiede)

Filosofie

Gebiede van filosofiese ondersoek

Estetika • Epistemologie • Etiek • Logika • Metafisika • Gees en Brein • Filosofie van WetenskapCscr-featured.svg • ReligieCscr-featured.svg • Sosiale en politieke filosofie • Spiritualiteit • Denke

Filosofieë en ideologieë

Anargisme • Kommunisme • Confucianisme • Eksistensialisme • Fascisme • Liberalisme • Libertynisme • Sosialisme • Taoïsme
wysig  dophou  

C Puzzle.png Kategorieë   (sien al die vakgebiede)

wysig  dophou  

P literature.svg Woordelyste   (sien al die vakgebiede)

wysig  dophou  

P literature.svg Indekse   (sien al die vakgebiede)

Philosophy: (A-C) • (D–H) • (D–H) • (R–Z)

By region
Eastern philosophy
Western philosophy
Continental philosophy
By period
Ancient philosophy
Medieval philosophy
Modern philosophy
Contemporary philosophy
Branches of philosophy – Aesthetics • Ethics • Epistemology • Logic • Metaphysics
Subdisciplines of philosophy – Philosophy of education • Philosophy of geography • Philosophy of history • Philosophy of human nature • Philosophy of language • Philosophy of law • Philosophy of literature • Philosophy of mathematics • Philosophy of mind • Meta-philosophy • Philosophy of physics • Philosophy of politics • Philosophy of psychology • Philosophy of religion • Philosophy of science • Philosophy of social science • Philosophy of technology  • Philosophy of war
Schools of philosophy – Analytic philosophy • Anarchism • Continental philosophy • Critical theory • Deconstructivism • Determinism • Dialectical materialism • Empiricism • Existentialism • Hegelisanism • Hermeneutics • humanism • Idealism • Logical positivism articles • Materialism • Neoplatonism • Nihilism • Ordinary language philosophy • Phenomenology • Platonism • Positivism • Postmodernism • Poststructuralism • Pragmatism • Presocratic • Rationalism • Reformational philosophy • Relativism • Scholasticism • Skepticism • Stoicism • Structuralism • Transhumanism  • Utilitarianism

Thinking

wysig  dophou  

Wikipedia-logo.png Wikipedia se inhoud bladsye