Pous Paschalis kan verwys na 'n aantal pouse en teenpouse van die Rooms-Katolieke Kerk nl: