Register is 'n taalkundige begrip wat verwys na die geskiktheid van styl, toon, en woordkeuse. Woordkeuse en taalgebruik verskil bv. tussen kinders, tieners, en volwassenes.

BronWysig

  • Beryl Lutrin en Marcelle Pincus, English handbook and study guide. 2013. Berlut Books, Birnam Park, Suid-Afrika.