Skalaarveld

In wiskunde en fisika is 'n skalaarveld 'n funksie wat aan elke punt in 'n ruimte 'n skalaarwaarde toeken. 'n Voorbeeld hiervan is die temperatuur in 'n kamer: op elke plek in die kamer is daar 'n afsonderlike temperatuur (en temperatuur is 'n skalaar).

'n Skalaarveld soos met temperatuur of druk, waar intensiteit grafies deur verskillende kleure uitgedruk word.