Verskil tussen weergawes van "Universiteit van Wes-Kaapland"

taal, ens. sien asb besprekingsblad
k (Nog enkele wiki-links toegevoegd (en deze keer wél ingetekend!))
(taal, ens. sien asb besprekingsblad)
Die '''Universiteit van Wes-Kaapland''' ('''UWK'''), of ook die University of the Western Cape (UWC), is in 1960 opgerig as ’n'n universiteit vir kleurlinge in BellevilleBellville, naby Kaapstad. Ander universiteite in of naby Kaapstad is die Kaapstadse Universiteit (University of Capetown, (UCT, oorspronklik vir Engelstalige blankes) en die Universiteit van Stellenbosch (oorspronklik vir [[Afrikaans]] sprekende blankes). Die stigting van UWK was ‘n'n tipiese apartheidsfenomeen, ’n'n direktdirekte gevolg van die SeperateWet Universityop Educationaparte Billuniversiteite, wat in 1957 aangeneem is. Met dié wet is die segregasie tot in die hoër onderwys deurgevoer. [[Kleurling]]e het slegs toegang gehad tot ’n'n beperk aantal universiteite en is nie meer toegelaat nie op blanke universiteite. Ook ander ’etniese'etniese universiteite’universiteite', soos die Universiteit van Zululand en die UniversityUniversiteit ofvan thedie NorthNoorde is in dié tydvak opgerig.
 
==Beginperiode==
UWK was oorspronklik ’n'n ’bush'bush college’college', dit wil sê dat dit nie ’n'n outonome universiteit was nie, maar onder gesag van die University of South Africa[[UNISA]] gestaan het. Die onderwys was boonop gerig op die opleiding van kleurlinge vir funksies op laërlaer en middelbaar nivo binnenbinne die eie kleurling gemeenskapkleurlinggemeenskap, spesiaal vir edukatiewefunksies envan diensverlenendeopleiding funksiesen dienslewering. In die eerste jare na die oprigting van UWK het die staf uitsluitlik bestaan uit blankes, veral Afrikaners; ’n'n groot deel van die dosente het van die Universiteit van [[Stellenbosch]] gekom. Die taal was in die meeste van die lesings [[Afrikaans]] gewees. Die eerste rektor was N.J. Sieberhagen (van 1960 tot 1973). De universiteit het klein begin: in die eerste jaar was 166 studente geregistreer en was daar 17 stafmedewerkers. Eers in 1970 het UWK die universitêre status verkry en kon universitêre diplomas en grade uitgereik word.
 
==Verset teen apartheid==
In die eerste vyftien jare was die bestuurders en ’n'n groot deel van die staf ondersteuners van die [[Nasionale Party]], en dus van [[apartheid]]. Een van die min uitsonderings was [[Adam Small]], hoof van die departement Filosofie. Small is in 1973 ontslaan as gevolg van sy politieke betrokkenheid by die [[Swartbewussynsbeweging]]. Naas dosente soos Small was daar ook veelbaie studente aktief in die struggleapartheidstryd en solidêr met die Swartbewussynsbeweging. Proteste van studente teen die konservatiewekonserwatiewe bestuur en die gemis aan inspraak/medeseggeskapmedeseggenskap het in 1975 tot die benoeming gelei van die eerste kleurling rektorkleurlingrektor, Richard E. van der Ross. In die jare daarna het ’n'n vryer klimaat ontstaan, waarin die universiteit meer en meer afstand geneem het van die apartheidsideologie. In 1982 is ’n'n missieverklaring opgestel waarin apartheid formeel verwerp is. Die volgende jaar is ’n'n wet aangeneem wat die universiteit dieselfde outonomie verleen het as die blanke universiteite.
 
In die jare tagtig en neëntignegentig het die universiteit meer en meer ’n'n linkse imagobeeld gekry. Rektor Jakes Gerwel maak van UWK ’n'n ‘intellectual"intellektuele hometuiste ofvir the left’linksgesindes", met veelbaie aandag vir sosiale en politieke kwessies. Studente uit agterstandsposisies was baie welkom en die universiteit het naas kleurlinge ook meer en meer swart studente getrek. Gerwel is in 1995 opgevolg deur Cecil Abrahams, wat in 2001 op sy beurt is opgevolg is deur Brian O'Connell. By die hervorming van die Suid-Afrikaanse hoër onderwys in 2002, het UWK die status van 'n outonome universiteit behou.
 
[[Kategorie:Suid-Afrikaanse universiteite]]
12 721

wysigings