Verskil tussen weergawes van "Afrikaanse Protestantse Kerk"

geen wysigingsopsomming nie
[[Lêer:OopAPKPsalmGesangeboek.JPG|thumbduimnael|regs|300px|Die APK se Psalm en Gesangeboek.]]
[[Lêer:RuikerPreekstoelPieringKruik.JPG|duimnael|regs|300px|Die preekstoel in die Afrikaanse Protestantse Kerk in Orania.]]
 
Die '''Afrikaanse Protestantse Kerk''' is `n kerkverband wat bestaan uit 238 gereformeerde kerke waarvan die meeste in [[Suid-Afrika]] geleë is, met sewe gemeentes in [[Namibië]]<ref>[http://www.apkerk.co.za/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=19&Itemid=308 APKerk.co.za]</ref>, een in [[Zambië]] en een in [[Londen]], [[Engeland]]<ref>[http://www.apklonden.com/ Afrikaans Protestant Church in England and Wales]</ref> wat hulle ook by die kerkverband gevoeg het. Die totale lidmaattal was in 2012 sowat 35 000.<ref>http://apkerk.co.za/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=22&Itemid=307</ref>
 
== Ontstaan ==
1. Bly in die NGK en aanvaar die veranderinge onvoorwaardelik;<br />
2. Bly in die NGK en wag vir Sinode 1990 om beswaarskrifte teen die veranderinge in te dien;<br />
3. Verlaat die NGK en vorm `n nuwe kerkverband.<br />
 
Die besorgde lidmate het oor die voorstelle gestem en 83% het ten gunste van die laaste voorstel gestem. In 2002 het vier van die NGK se historici die volgende in `n publikasie<ref> Moeisame pad na vernuwing p.161-162, Barnabas, Bloemfontein</ref> geskryf: "Die NG Kerk is waarlik bevry van diegene wat naakte rassisme voorgestaan het" en "dit is duidelik dat die kerk in 1987 'ontslae' geraak het van daardie lidmate wat hulle teen kerkeenheid verset het".
 
Die APK staan bekend vir sy standpunt dat die Kerk van Christus onder elke volk en kultuur verinheems moet word. Om dieselfde taal te praat, beteken nie noodwendig dat mense aan dieselfde kultuur behoort nie. Hierdie standpunt van die verinheemsing van die kerk onder elke volk en kultuur het al baie kritiek en beskuldigings van rassisme ontlok, maar telkens is die verinheemsingsbeginsel gehandhaaf.<ref> [http://home.mweb.co.za/ke/kerkpad/sept2001/art1.html Die Kerkpad 5/2001]</ref>
 
== Belydenis ==
Die [[Geloofsbelydenis van Athanasius]].
 
== Teologiese opleiding ==
Die kerke wat in 1987 die AP Kerkverband gevorm het, het ook besluit om dadelik te begin met die eie opleiding van leraars. Die eerste student het reeds in 1988 ingeskryf. Dit was die nederige begin van `n instelling wat later 'n privaat, Gereformeerd-Christelike Afrikaanse Universiteit sou word.
 
Dit het gebeur toe die voormalige Teologiese Skool by die Suid-Afrikaanse departement van onderwys geregistreer is as `n privaat tersiêre inrigting onder die naam Afrikaanse Protestantse Akademie met twee kampusse, een in Pretoria<ref>[http://www.apa.ac.za/ Afrikaanse Protestantse Akademie]</ref> en die ander in Germiston (Institute of Christian Psychology)<ref>[http://www.icp.org.za/ Instituut vir Christelike Sielkunde]</ref>.
 
Die Afrikaanse Protestantse Akademie het die reg ontvang om die volgende grade toe te ken:
Baccalaureus Artium en Baccalaureus Theologiae<ref>[http://www.apa.ac.za/voornemende-studente-prospektus-2007-2008/apa-prospektus-2007-2008-2.html Afrikaanse Protestantse Akademie Prospektus]</ref>.
 
Teen Junie 2006 reeds het meer as 40% van die leraars in die AP Kerkverband hul opleiding aan die Afrikaanse Protestantse Akademie ontvang<ref>[http://www.apk.za.net/predikante/index.php Lys van predikante]</ref>. Hiermee is die grondslag gelê vir `n groot groep jong, dinamiese leiers wat toegewy is aan die gereformeerde leer, verklarende prediking, herderlike sorg en Bybelse orde.
 
== Kerkregtelike agtergrond - Kerkorde ==
Die kerke van die nuwe Afrikaanse Protestantse Kerkverband het besluit op die presbiteriale stelsel van kerkregering, gegrond op die Dordtse Kerkorde (1618-16191618–1619)<ref>[http://www.kerkrecht.nl/main.asp?pagetype=artikel&item=39 Dordtse Kerkorde]</ref>.
 
`n Kerkorde, bestaande uit 66 artikels, is aanvaar as gemeenskaplike akkoord om sorg te dra dat alles in die kerkverband ''ordelik en gepas'' geskied volgens die eis van die Bybel in [[1 Korintiërs]] 14:40. Net soos die Dordtse Kerkorde se laaste artikel (Artikel 86), stel die Kerkorde van die Afrikaanse Protestantse Kerke se laaste artikel (Artikel 66) die volgende: "Hierdie Kerkorde (Artikels en Bepalings) is bindend op alle lidmate, kerkrade en meerdere vergaderings totdat dit deur `n sinode verander word en wel by wyse van `n beskrywingspunt of `n beswaarskrif aan `n sinode."
 
== Psalms en Gesange vir die AP Kerk ==
 
Die Afrikaanse Protestantse Kerkverband het tydens sy elfde Sinode, gehou in September 2004, sy eie sangbundel aanvaar. `n Belangrike faktor in die samestelling van die bundel, was die verhouding tussen die melodie en die teks. Daar is besluit dat die teks en die melodie van `n kerklied in balans moet wees en by mekaar moet pas. Gevolglik bestaan die sangbundel van die AP Kerk uit gereformeerde kerkliedere waarin die woorde die belangrikste is; die melodie is die "diensmaagd" daarvan met die doel om die woorde te dra en in die hart van die verloste sondaar as 't ware soos deur `n tregter in te giet sodat hy/sy dit van daaruit aan die Drie-enige God kan opdra as `n gesonge aanbiddings-, lofprysings-, dank-, en/of smeekgebed.
 
== Verbondsonderrig ==
Die Afrikaanse Protestantse Kerk handhaaf die leer van God se onvoorwaardelike verbond van genade. Die kinders van gelowige ouers word ingesluit by die genadeverbond en ontvang dus die teken van die doop. Vir die ouers in die AP Kerk is dit belangrik dat hulle kinders geleer moet word wat die genadeverbond behels. Om dit te bereik, het die AP Kerk 'n eie stel verbondsonderrig-handboeke en -werkboeke opgestel aan die hand van die Bybel en die Drie Formuliere van Enigheid.
 
Tydens verskeie sinodes het die kerke in die AP Kerkverband hulself verbind tot die ondersteuning van plaaslike, Christelike skole wat ingelyf is by die [[BCVO]]<ref>[http://www.bcvo.co.za/ BCVO]</ref>. Waar daar nie sulke skole bestaan nie, word plaaslike kerke aangemoedig om te begin met hul eie Christelike privaat skole.
 
== Eksterne skakels ==
* [http://www.apa.ac.za/ Afrikaanse Protestantse Akademie]
 
== Verwysings ==