Verskil tussen weergawes van "NG gemeente Lyttelton"

geen wysigingsopsomming nie
Die gemeente is 'n dogtergemeente van die [[NG gemeente Pretoria|moeder Pretoria]]. By sy afstigting is Pretoria beroof van sy laaste buitewyke. Die kerkraad van Pretoria was bevrees dat as hierdie dogter sou afstig die ou moeder ekonomies sou onder gaan. Dit was egter (ten minste in die eerste dekades ná afstigting) 'n ongegronde vrees.
 
Die stigting van Pretoria-Suid het geskied onder voorsitterskap van dr. H.D.A. du Toit (destyds predikant van [[NG gemeente Bronberg|Bronberg]]) op [[26 April]] [[1944]]. Die kerkraadjaar het1944 toewas uit'n viertydperk ouderlingevan engeweldige vyfuitbreidings diakensin bestaan.die Diegetal scribaNG engemeentes kassierin (D.J.die Hauptdestydse en A.J.ETransvaal. Brown)In dieselfde jaar is ook in hul[[Johannesburg]] hoedanigheiddie gekies.[[NG Gedurendegemeente 1945Bezuidenhoutsvallei]], is[[NG ds.gemeente Kriel]] (Maraisburg), [[BeyersNG Naudégemeente Randburg|NG gemeente Ferndale]] (die later so[[Randburg]]) bekendeen stryder[[NG virgemeente gelykeParkhurst]] regteafgestig. virIn [[Pretoria]] is ook alleOnderstepoort, [[Suid-AfrikaNG gemeente Villiera|Villieria]]aners) asen eerste[[NG leraargemeente opQuaggapoort|Quaggapoort]] Ireneafgestig asen middelpuntelders vanin die gemeenteprovinsie bevestig[[Krugersdorp]]-Noord, Sanddrif, [[Rustenburg]]-Oos, Bremersdorp, Albertyn en Vereeniging-Wes.
 
Die kerkraad het met die stigting uit vier ouderlinge en vyf diakens bestaan. Die scriba en kassier (D.J. Haupt en A.J.E. Brown) is ook in hul hoedanigheid gekies. Gedurende 1945 is ds. [[Beyers Naudé]] (die later so bekende stryder vir gelyke regte vir alle [[Suid-Afrika]]aners) as eerste leraar op Irene as middelpunt van die gemeente bevestig.
 
Hoewel by die eerste kerkraadsvergadering op [[5 Mei]] [[1944]] aan huis van diaken Haupt besluit is dat die kerkgebou op [[Irene]] te staan sal kom, het die energieke leraar met sy versiende blik, gaandeweg die kerkraad so oortuig van die praktiese onuitvoerbaarheid van hierdie besluit dat die kerkraad in 1947 twee doeltreffende kerksale gebou het: die een op [[Olifantsfontein]] en die ander op [[Lyttelton]]. Vir sommige lidmate op en om Irene was dit 'n teleurstelling, veral waar die kerkboufonds reeds ongeveer £3 000 beloop het. Met taktvolle leiding het ds. Naudé die donateurs beweeg om hulle toestemming te gee dat hulle bydraes kon gebruik word vir die boukoste van die twee sale.
84 883

wysigings