Verskil tussen weergawes van "NG gemeente Makwassie"

geen wysigingsopsomming nie
Die '''NG gemeente Makwassie''' is 'n gemeente van die [[Nederduitse Gereformeerde Kerk]] in die Sinode van Wes-Transvaal.
 
Die gemeente is gestig in 1934. Die kerkgebou is geleë by Phillipstraat 24. In 2013 was die leraar ds. Hans Barnard. Daar was in daardie jaar 65 doop- en 279 belydende lidmate.
 
== Stigting ==
Op [[16 September]] [[1933]] is 'n informele vergadering van dienende en rustende kerkraadslede, asook enkele belangstellendes uit die omgewing van Maquassi, in die Maquassiskool gehou ten einde die wenslikheid van afstigting van 'n deei (dit is Maquassi en omgewing) van die [[NG gemeente Wolmaransstad|Wolmaransstadse gemeente]] te bespreek. As hoofsprekers tree op mnre. L.M. Wentzel en J. J. Hoffman sr. Ná rype bespreking en oorweging word besluit dat 'n deel van die gemeente behoort afgestig te word.
 
Op [[15 Junie]] [[1934]] gee die Scriba Synodi kennis van die stigting van die gemeente Maquassi en wel op [[9 Junie]] [[1934]], toe die eerste kerkraad, bestaande uit ses ouderlinge en ses diakens, gekies is. Die gemeente sou onder die Ring van Potchefstroom ressorteer. Tot konsulent is ds. A.P. Pretorius van [[NG gemeente Leeudoringstad|Leeuwdoornsstad]] gekies. Die kerkraad van 'n sustergemeente, nl. die Gereformeerde Kerk, staan goedgunstiglik hulle kerk af vir dienste (wanneer nie in gebruik nie). Mnr. J.G. van Niekerk, hoof van die Maquassiskool, word gevra om te ageer as scriba-kassier en mnr. J.D. Hugo om die katkisasieklasse te lei.
 
== Eerste predikante ==
Op 'n kerkraadsvergadering van [[11 Augustus]] [[1934]] en op voorstel van mnr. L.M. Wentzel word besluit om dadelik stappe te doen om 'n beroep op 'n predikant uit te bring. Op 'n gekombineerde kerkraadsvergadering gehou op [[3 September]] [[1934]], word ds. R.P.B. Erasmus tot die eerste herder en leraar van die jong gemeente beroep. Op [[16 November]] [[1934]] lei die pas bevestigde leraar sy eerste kerkraadsvergadering in die nuwe gemeente. Ná 'n troue diens van ongeveer vier en 'n half jaar neem ds. Erasmus op [[3 Junie]] [[1939]] afskeid van die gemeente. Deur sy ywer en die hartlike samewerking van die gemeente kon die mooi en doeltreffende kerksaal sonder skuld ingewy word en 'n aanvang gemaak word met die sendingkerk in die township.
 
Op [[10 September]] [[1939]] word ds. P.L. Lourens van die Delwerye hier bevestig. Gedurende sy vrugbare verblyf (tot 1944) kon die sendingkerkie ingewy en 'n doeltreffende pastorie vir die evangelis gebou word. Op 'n gekombineerde vergadering gehou op [[27 Januarie]] [[1945]], word ds. J.W. Smalberger van [[NG gemeente Worcester|Worcester]] beroep. Intussen word die dienste deur ds. E.J.J. van der Horst, emeritus-predikant van Wolmaransstad, waargeneem. Gedurende die naweek [[20 April|20]] tot [[22 April]] word ds. Smalberger en gesin verwelkom. Grootliks te danke aan sy onvermoeide ywer en inspirasie kon die gemeente destyds getuig van groei en vooruitgang, wat die ledetal sowel as die finansiële posisie betref het.
 
== Enkele leraars ==
== Bronne ==
* Small, Mario (samesteller). 2013. ''Jaarboek van die NG Kerke''. Wellington: Tydskriftemaatskappy van die NG Kerk NPC - 'n divisie van Bybel-Media.
 
{{saadjie}}
 
[[Kategorie:Nederduitse Gereformeerde Kerk]]
84 885

wysigings