Verskil tussen weergawes van "Verenigde Party"

Vorster moes vinnig optree om enige moontlike wyer verset by die kiesers te besweer en Hertzog en sy volgelinge die geleentheid te ontneem om ’n nuwe party regs van die NP te vestig. Die enigste uitweg was ’n vervroegde algemene verkiesing. Op die Vrystaatse kongres op [[16 September]] [[1969]], slegs ’n week na die Transvaalse, kondig Vorster aan die verkiesing wat eers in 1971 moes volg sou reeds in April 1970 gehou word. Hertzog hou op [[24 Oktober]] [[1969]] ’n groot openbare vergadering in die Skilpadsaal in [[Pretoria]], wat die volgende dag uitloop op die stigting van die [[Herstigte Nasionale Party]] (H.NP).
 
Die [[Suid-Afrikaanse algemene verkiesing van 1970|verkiesing van 1970]] sou dus ’n botsing wees tussen vier partye;. Die NP, VP, [[Progressiewe Party]] en H.NPHNP Al die klem het egter geval op die bittere stryd tussen die NP en die nuwe regsgesinde party. Die veldtog wat op die skeuring in Afrikanergeledere gevolg het, was die bitterste in ’n lang tyd. Vuisgevegte, tamatiegooiery en ander laakbare optrede was aan die orde van die dag. Dit was moeilik vir die pasgestigte H.NP om onder sodanige omstandighede sy boodskap aan die publiek oor te dra. Die oormag was ook geweldig teen die H.NP omdat die volle omvang van die regeringspers ingespan is ter ondersteuning van die regerende party om die nuweling te kelder. Tydens die veldtog het die regeringslede al hul aanvalle op die H.NP toegespits en die VP en PP feitlik geïgnoreer. Dit was heel moontlik omdat die VP en PP se krag reeds herhaaldelik getoets is, maar die NP nie geweet het hoe diep die ondersteuning vir die H.NP geloop het nie.
 
Met die ontbinding van die Parlement op [[2 Maart]] [[1970]] was die stand van die partye: NP 119, VP 37, H.NP 4, PP 1, Kleurlingverteenwoordigers 3. Daar was ook ses vakatures. Ná die verkiesing was die stand van die partye: NP 117, VP 47, PP 1. Langlaagte was vakant nadat die NP-kandidaat oorlede is. Die NP behou die setel in die daaropvolgende tussenverkiesing en bring sy setels op 118 te staan. Die grootste verloorder van die verkiesing was die NP wat agt setels aan die VP moes afstaan. Dié kiesafdelings was [[Florida (kiesafdeling)|Florida]], [[Benoni (kiesafdeling)|Benoni]], [[Jeppes (kiesafdeling)|Jeppes]], [[Turffontein (kiesafdeling)|Turffontein]], [[Umhlatuzana (kiesafdeling)|Umhlatuzana]], [[Zoeloeland (kiesafdeling)|Zoeloeland]], [[Port Elizabeth]]-Sentraal en [[Maitland (kiesafdeling)|Maitland]]. Die NP se taktiese fout om al sy aandag aan die H.NP te bestee het in die VP se guns getel. Geen [[Herstigte Nasionale Party|H.NP]]-kandidaat was suksesvol nie.
84 390

wysigings