Verskil tussen weergawes van "Gereformeerde kerk Potgietersrus"

Op ’n gemeentevergadering op [[27 April]] [[1927]] is toe besluit om van Waterberg af te stig. Nadat die Klassis toestemming verleen het, het die kerkraad op sy vergadering op [[19 Januarie]] [[1928]] besluit die afstigting sou plaasvind tydens die Nagmaalnaweek van [[3 Maart|3]] en [[4 Maart]] [[1928]] en dat die nuwe gemeente se naam Piet Potgietersrus sou wees, soos die plaaslike moedergemeente van die NG Kerk trouens vandag (2016) nog bekendstaan, net vas geskryf. Op 3 Maart het die gemeente dan ook plegtig onder leiding van ds. H.J. Venter afgestig met ’n lidmaattal van 195 belydende lede.
 
== Eerste kerkgebou ==
Die kerkraad het dadelik besluit om ’n boukommissie aan te wys met die oog op ’n eie kerkgebou. Die gemeente het reeds ’n erf besit, maar dit van die hand gesit om ’n beter geleë dubbele erf elders op die dorp te koop. Die boukoste is vasgestel op £350 en die gebou sou 25 x 40 voet groot wees, volgens die kerkraad se bepaling, maar die boukommissie het dit vergroot tot 30 x 48 voet. Die Gereformeerde kerk Waterberg het sy ou preekstoel aan Piet Potgietersrus geskenk. Hierdie eerste kerk is plegtig op [[9 Augustus]] [[1931]] in gebruik geneem en het altesaam £3 550 gekos, die banke ingesluit.
 
84 930

wysigings