Verskil tussen weergawes van "Gereformeerde kerk Potgietersrus"

 
== Koedoesrand stig af ==
Soos dit met 'n groeiende gemeente gaan, het die versoek dat daar 'n kerk in [[Gereformeerde kerk KoedoesrandKoedoesrandKoedoesrand|Koedoesrand]] afgestig word, nie uitgebly nie. Die eerste keer dat hierdie saak ter sprake kom, was op 'n vergadering [[9 Januarie]] [[1938]]. Ongelukkig was die kerkraad nie voltallig nie en is die saak uitgestel tot Aprilmaand. Op die kerkraadsvergadering van [[17 April]] is dan bepaal dat die afstigting in beginsel goedgekeur word. Verder word bepaal dat as daar beroep word, dit gesamentlik sal gebeur en dat die predikant op Potgietersrust sou woon. Daar word 'n kommissie benoem om die saak te finaliseer. En dan gebeur dit dat die afstigting van die eerste dogtergemeente van Potgietersrust plaasvind op [[20 Mei]] [[1939]] om 11 vm. in die teenwoordigheid van die deputate van [[Gereformeerde kerk Pietersburd|Pietersburg]] en [[Gereformeerde kerk Waterberg|Waterberg]]. Ouderlinge H.J.P. de Beer en J.C. Oosthuizen bring die groete van Potgietersrust oor aan die nuwe [[Gereformeerde kerk Koedoesrand|kerk Koedoesrand]].
 
En toe Koedoesrand afgestig is, is byna direk belangstelling gaande gemaak vir die bou van 'n [[pastorie]]. In die notule van 7 April 1940 word vermeld, nadat besluit is om te bou en dat daar gestreef word na 'n bedrag van £500, sal "lyste sal nie vanaand voorgelê word nie, maar sake sal baie warm gemaak word". Maar Aprilmaand is daar nog net £230 bygebring en word die bou van die pastorie uitgestel. Intussen is in die notules sprake van 'n moontlike kombinasie tussen Pietersburg, Potgietersrust en [[Gereformeerde kerk Laeveld|Laeveld ]] tussen Potgietersrust en [[Gereformeerde kerk Groblersdal|Groblersdal]].
 
Die behoefte om ds. H J. Venter se uitgestrekte arbeidsveld te verlig word ál groter en daarmee die vraag na nog 'n predikant in hierdie geweste. Toe [[Gereformeerde kerk Magol|Magol]] dan afgestig word van Waterberg, kry 'n finale kombinasie-ooreenkoms tussen Potgietersrust, Magol en Koedoesrand sy beslag en is besluit om met die Nagmaalsgeleentheid op [[12 Februarie]] [[1944]] te beroep. Die werklike beroeping is egter eers op [[13 Augustus]] [[1944]] gefinaliseer en toe is ds. P.J. Venter beroep as herder en leraar van hierdie kombinasie.
 
== Eerste leraar ==
84 857

wysigings