Verskil tussen weergawes van "Gereformeerde kerk Potgietersrus"

 
== Stigting ==
[[Beeld:Skoolportret uit die Tweede Vryheidsoorlog, Gereformeerde kerk Potgietersrus.jpg|regs|320px|duimnael|Hierdie skoolportret is in die tyd van die [[Tweede Vryheidsoorlog]] (1899–1902) in die omgewing van die latere Gereformeerde kerk Potgietersrus geneem. Die meester is Piet Steynberg. Hendrik de Beer, in 1959 lidmaat van die gemeente, sit tweede van links voor.]]
 
In 1959, met die eeufeesviering van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika, het ds. G.B. Pasch soos volg geskryf oor dié gemeente, waarvan hy die leraar was van 1950 tot 1960: “Aan die begin van 1958 was die Gereformeerde Kerk, Potgietersrus, dertig jaar oud! In die moeilike en beproewingsvolle jare van [[Groot Depressie|depressie]] en worsteling om die tydelike dinge, het die geloofsbegeerte gegroei by lidmate en ouderlinge én diakens om hier op Potgietersrus 'n eie kerk te hê met Woord- en Sakramentsbediening! Dit sou Woord en Sakramente nader bring aan 'n groeiende lidmaattal en dit sou die sterker moontlikheid daarstel om in die toekoms 'n selfstandige kerk te word met 'n eie herder en leraar.”
 
Tipies in die gees van die tyd is daar deur broeders uit die gemeente heelwat vrae gevra, vrae wat alles noukeurig deur die eerste skriba in die eerste notule aangeteken is. So wou mnr. H. Kruger graag weet “hoe sterk die gemeente omtrent is?” En dan gee die verskillende kerkraadslede sy wyk se getalle op wat opgetel die belydende lidmate se getal bring op 195. En toe H.G. Kruger voorstel, gesekondeer deur R. Scheepers, dat die afstigting nou 'n voldonge feit sal word, staan uitdruklik sat die naam van die nuwe gemeente volgens besluit is: Die Gereformeerde gemeente van Piet Potgietersrust.
 
Dan word daar, ná 'n vrye verkiesing, die eerste kerkraadslede verkies. Ongelukkig is geen foto van die eerste kerkraad geneem nie. So was die wyke en wykskerkrade: Roedtan: oudl. H.G. Kruger, diak. H. v. Rooyen. Dorpswyk: oudl. T. Henning, diak. H. v.d. Walt. Rooiwal: oudl. C. Engelbrecht, diak. G. Venter. Kwarriehoek: oudl. W. Kotzé, diak. J. Oosthuizen. Cleremont: oudl. J.J. Enslin, diak. J.A. Enslin. Koedoesrand-Suid: oudl. M. Erasmus, diak. Jan Smit. Koedoesrand-Noord: oudl. C. P. Dreyer, diak. J. Pretorius. Op 'n kerkraadsvergadering wat later die middag gehou is, is diak. G. Venter gekies as skriba en broeder P. de Boer as eerste kassier. En toe word daar ook besluit dat die inkomste deur raming verkry sal word en daar word beraam vir £250 wat na goeddunke verdeel word oor die sewe wyke.
 
== Vorige kerkgebou ==
84 856

wysigings