Verskil tussen weergawes van "Python (programmeertaal)"

Indekking na inkepping verander, stellings bygevoeg
(Afdeling oor standaardbiblioteek. Kort woorde vir Graphical User Interface, onder andere)
(Indekking na inkepping verander, stellings bygevoeg)
Python is bedoel om 'n hoogs leesbare taal te wees en is baie nae aan natuurlike taal. Dit maak minimale gebruik van leestekens en verkies om meer sleutelwoorde te gebruik. Python het ook minder sintaktiese uitsonderings en speisiale gevalle as 'n taal soos [[C (programmeertaal)]]. Python volg die ''Principle of Least Astonishment'' wat implimseer dat kode behoort te doen wat jy vanaf natuurlike taal sal verwag dit sal doen.
 
=== IndekkingInkepping ===
Python maak gebruik van witspasie indekkinginkepping eerder as sleutelwoorde of krulhakies om die einde van blokke stellings aan te dui(byvoorbeeld die inhoud van 'n lus sal alles die selfde hoeveelheid indekkinginkepping hê). Na sekere stellings moet daar verder ingedekingekep word ( by voorbeeld na 'n if-stelling). Daar moet terug ingedekingekep word na die einde van die huige blok kode. Die kode na 'n stelling word verwys as daai stelling se blok, byvoorbeeld na <code>if x > 5: print "Hello"</code> , sal <code>print "Hello"</code>die if-blok wees.
 
=== Stellings en beheer van vloeiprogramvloei ===
Python maak gebruik van die volgende stellings(onder ander):
* Die <code>if</code> stelling sal voorwaardelik 'n blok kode uitvoer, wat gebruik kan word saam met die <code>else</code> en <code>elif</code> stellings om meer ingewikkelde voorwaardes te skep
* Die <code>for</code> stelling , wat herhaling oor sekere objekte toelaat. Dit sal dan elke element in die object aan 'n veranderlike heg vir gebruik in die herhaalde kode.
* Die <code>while</code> stelling sal 'n blok kode uitvoer solank as wat sy kondisies as waar evalueer
* Die <code>try</code> stelling laat mens toe om sagtewareuitsonderings te verhoed en dan met afsonderlike kode na die <code>except</code> stelling te hanteer. Dit versekere ook dat alle kode in die <code>finally</code> blok altyd sal hardloop ongeaag hoe die blok verlaat word.
* Die <code>class</code> stelling , wat 'n blokkode uitvoer en dan die gedefineerde name heg daarnaan. Hierdie word gebruik vir object-geörinteerde programmering.
* Die <code>import</code> stelling , wat gebruik kan word om modules wat se funksies nuttig sal wees te gebruik in 'n huidige program
* Die <code>print</code> stelling word gebruik om uitvoer te gee. Verander na die <code>print()</code> funksie in Python 3.
95

wysigings