Verskil tussen weergawes van "Inflasierekeningkunde"

Die artikel is 'n nagmerrie! Dis uiters eensydig en ingewikkeld geskryf.
k (Verplasing van 2 interwikiskakels wat op Wikidata beskikbaar is op d:q3643184)
(Die artikel is 'n nagmerrie! Dis uiters eensydig en ingewikkeld geskryf.)
{{Gaan taal na}}
 
'''Inflasierekeningkunde''' is 'n reële waarde boekhoustelsel waarvolgens die reële waardes van konstante reële waarde nie-monetêre items outomaties permanenteop behoudatum gehou word in die [[ekonomie]] of [[firma]] in plaas van hul outomatiese onwetende vernietiging teen die [[inflasiekoers]] deur geoktroieerde rekenmeesters wanneerindien hulle nie ten volle of nooit op datum gebring word nie.[http://www.accountancysa.org.za/resources/ShowItemArticle.asp?ArticleId=1235&Issue=857] Die enigste verskil tussen 'n reële waarde rekeningkunde model en die huidige tradisionele Histories Koste-modelhistoriesekostemodel in [[Suid-Afrika]] is die herroeping van die bestendige rekeneenheid aannamerekeneenheidaanname - die basis van die Historiesehistoriesekostemodel. KosteDit model.staan Enigeenige firma in [[Suid-Afrika]] is vry om diehul bestendige rekeneenheid aannamerekeneenheidaanname te herroep en 'n reële waarde rekeningkunde model tein gebruik te stel.
 
Die wetlike herroeping van die bestendige rekeneenheid aannamerekeneenheidaanname in Suid Afrika sal die jaarlikse onwetende vernieting van biljoenemiljarde Rande[[Suid-Afrikaanse rand|Rand]] in konstante items se reële waardes deur geoktroieerde rekenmeesters onmoontlik maak in Suid Afrikaverhoed. Dit sal dit ook onmoontlik maak dat die Suid-Afrikaanse ekonomie deur hiperinflasie vernietig kan word soos dit oor die afgelope sewentien jaar van [[hiperinflasie]] in [[Zimbabwe]] gebeur het. Hiperinflasie in die [[Rand]] sal nog altyd moontlik wees (sien die [[Unidade Real de Valor]]), maar met die herroeping van die bestendige rekeneenheid aanname deur 'n Suid-Afrikaanse wet sal die onwetende jaarlikse vernietiging van biljoene Rande in die reële waardes van Suid-Afrikaanse konstante reële waarde nie-monetêre items - die reële of nie-monetêre [[Suid-Afrikaanse ekonomie]] - deur geoktroieerde rekenmeesters onmoontlik maak.
 
==Bestendige rekeneenheid aannamerekeneenheidaanname==
Die herroeping van die bestendige rekeneenheid aanname in [[Suid-Afrika]] sal die Suid-Afrikaanse nie-monetêre ekonomie op 'n permanente reële basis plaas in plaas van die huidige Historiese Koste basis met die saamgaande en outomatiese jaarlikse onwetende vernietiging van biljoene Rande (soos altyd in die verlede as ook hierdie jaar) in reële waarde deur geoktroieerde rekenmeesters.
 
==Bestendige rekeneenheid aanname==
===Inflasie===
Inflasie het twee komponente, maar slegs in 'n inflasionistiese ekonomie waar die Historiese Koste-modelhistoriesekostemodel gebruik word. Die twee komponente is monetêre of geld inflasie en Historiese Koste historiesekoste-inflasie. <ref>{{cite book |last = Smith |first = Nicolaas J. |coauthors = |title = RealValueAccounting.Com - The next step in our fundamental model of accounting |publisher = |date = 2005|pages = |isbn =972-9060-06-1}}</ref><ref>http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=946775</ref>
In 'n ekonomie of firma waar 'n reële waarde rekeningkunde model gebruik word het inflasie slegs een komponent, naamlik monetêre of geld inflasiegeldinflasie. Historiese Koste Historiesekoste-inflasie is onmoontlik in 'n ekonomie of enkele maatskappy of groep van maatskappye wat 'n reële waarde rekeningkunde modelrekeningkundemodel gebruik.
 
Inflasie het altyd 'n monetêre oorsprong en het altyd die vernietiging van monetêre waarde tot gevolg met die gebruik van watter rekeningkunde model ook al in alle inflasie ekonomieë - lae, hoë of hiperinflasie ekonomieë.
 
Monetêre of geld-inflasiegeldinflasie vernietig die reële of koopwaarde van geld en ander monetêre items. In die algemeen dink almal dat inflasie net een komponent het, naamlik, die monetêre komponent. Mense is meestal onbewus van die nie-monetêre komponent wat geïgnoreer word net soos die kennis dat die Historiese Koste modelhistoriesekostemodel nie reële waarde 100% in die ekonomie behou nie geïgnoreer word deur die toepassing van die bestendige rekeneenheid aanname wat die basis van die Historiese Koste modelhistoriesekostemodel is.
 
Historiese Koste inflasie is die onwetende jaarlikse vernietiging deur geoktroieerde rekenmeesters van biljoene Rande in reële waarde in konstante reële waarde nie-monetêre items wat nie ten volle of nooit reggestel word nie as gevolg van die kombinasie van monetêre inflasie en die bestendige rekeneenheid aanname soos dit deur geoktroieerde rekenmeesters toegepas word volgens die Historiese Koste model in inflasionistiese ekonomieë.
 
Die twee komponente - monetêre inflasie en Historiese Koste historiesekoste-inflasie - moet nie verwar word nie en die spesifieke oplossings vir albei moet ook nie verwar word nie.
 
Monetêre of geld inflasie is altyd teenwoordig met die teenwoordigheid van geld in 'n inflasionistiese ekonomie. Historiese Koste inflasie is slegs teenwoordig met die teenwoordigheid van die Historiese Koste model. Historiese Koste inflasie is onmoontlik met die instelling van 'n reële waarde rekeningkunde model. Alle inflasierekeningkunde modelle is nie outomaties 100% reële waarde modelle nie.
 
Monetêre of geld inflasie is altyd teenwoordig met die teenwoordigheid van geld in 'n inflasionistiese ekonomie. Historiese Koste inflasie is slegs teenwoordig met die teenwoordigheid van die Historiese Koste model. Historiese Koste inflasie is onmoontlik met die instelling van 'n reële waarde rekeningkunde modelhistoriesekostemodel. Alle inflasierekeningkunde modelleinflasierekeningkundemodelle is nie outomaties 100% reële waarde modelle nie.
Nie-monetêre reële waarde oplossings vir die stop van Historiese Koste inflasie help nie per-se om monetêre inflasie te verminder nie. Dit kan moontlik help of dit kan ook absoluut niks help om monetêre inflasie te verminder nie. Nie-monetêre reële waarde oplossings (byvoorbeeld die instelling van 'n reële waarde rekiningkunde model) se doel is om Historiese Koste inflasie geheel en al te stop. Dit mag ook help om monetêre inflasie te verminder en dit mag ook niks help nie.
 
Nie-monetêre reële waarde oplossings vir die stopbeperking van Historiese Koste historiesekoste-inflasie help nie per-seself om monetêre inflasie te verminder nie. Dit kan moontlik help of dit kan ook absoluut niks help om monetêre inflasie te verminder nie. Nie-monetêre reële waarde oplossings (byvoorbeeld die instelling van 'n reële waarde rekiningkunde modelrekeningkundemodel) se doel is om Historiese Koste inflasiehistoriesekoste-inflasiee geheel en al te stop. Dit mag ook help om monetêre inflasie te verminder en dit mag ook niks help nie.
Die instelling van 'n effektiewe monetêre oplossing vir die drastiese vermindering van monetêre
inflasie logies verminder ook die onwetende jaarlikse vernietiging deur geoktroieerde rekenmeesters van biljoene Rande in reële waarde in konstante reële waarde nie-monetêre items as gevolg van die feit dat geld die verslagsdoenings rekeneenheid is; by voorbeeld, die dollariseering van 'n ekonomie of lae-inflasie ekonomieë.
 
Monetêre of geld inflasie word veroorsaak deur die kombinasie van verskillende ekonomiese prosesse, byvoorbeeld, oormatige nuwe geld voorsiening in die ekonomie of swakhede in enige van die ander onderliggende waarde sisteme in die ekonomie; by voorbeeld, 'n swak sentrale regering, slegte makro en mikro ekonomiese maatreëls, 'n swak onderrig stelsel, 'n swak verdeding stelsel, swak industriële ontwikkeling, 'n swak gesondheids stelsel, 'n swak opleidingstelsel, swak ekonomiese infrastrukture, 'n swak bank stelsel, 'n reserwe bank wat nie 100% onafhanklik van die regering is nie (by voorbeeld die SA Reserwe Bank), ens.
Enige kombinasie van hierdie probleme kan monetêre inflasie veroorsaak. Daar is verskillende algemene aanvaarde oplossings vir monetêre inflasie wat deur die reserwe bank toegepas word om monetêre inflasie so na as moontlik aan 2% inflasie te hou - die huidige internasionale aanvaarde korrekte vlak vir monetêre inflasie.
 
Suid Afrika se aanvaarde inflasie vlakinflasievlak van 3% tot 6% is ongelukkig heeltemal buite die internasionale aanvaarde vlak. Suid-Afrika betaal nou die prys van daardie ongelukkige besluit met die huidige (2008) 11.1% per jaar onwetende vernietiging deur geoktroieerde rekenmeesters van die reële waardes van allalle konstante reële waarde nie-monetêre items in die Suid-Afrikaanse ekonomie wat nog deur hierdie jaar nie ten volle of nooit reggestel word nie. Die gemiddelde jaarlikse reële waarde van onuitbetaalde wins in allalle Suid-Afrikaanse maatskappye wordis hierdiein jaar (2008) teen 11.1% vernietig - indien die jaarlikse inflasie koers by 11.1% bly - ''ceteris paribus''.
 
Waar monetêre inflasie 'n ekonomiese proses is met algemene aanvaarde spesifieke oplossings, is nie-monetêre inflasie slegs 'n Historiese Koste rekeningkunde proses wat slegs op twee maniere gestop kan word: (1) met 0% inflasie of (2) met reëlewaarderekeningkunde.<ref>http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=946775</ref>
Een van die basiese beginsels van rekeningkunde is die verslagsdoeningsgeldeenheid beginsel: die verslagsdoeningsgeldeenheid in rekeningkunde is die basiese monetêre eenheid van die mees relevante geldeenheid. Die rekeningkunde monetêre verslagsdoeningsgeldeenheid is die enigste internasionale standaard rekeneenheid wat nie 'n werklike bestendige rekeneenheid is nie. Alle ander rekeneenhede, by voorbeeld die [[duim]], [[millimeter]], [[sentimeter]], [[kilometer]], [[myl]], [[pond]], [[gram]], ensovoorts, is almal werklike bestendige rekeneenhede
 
Geoktroieerde rekenmeesters gebruik 'n Pyrrhieseempiriese oplossing wat geldillusie deur die eeue tot gevolg gehad het. Hulle neem eenvoudig aan dat al die verskillende geldeenhede in al die verskillende wêreld ekonomieëwêreldekonomieë geskep en bestuur word deur 'n reserwebank of regering, almal "100% bestendige" verslagsdoeningsgeldeenhede is in laë-inflasie ekonomieë - slegs vir die waardering van konstante waarde items en niks anders nie.
 
===Prysbestendigheid===
Hierdie geldillusie word selfs vandag nog onderskraag deur verklarings deur die [[Europese Reserwebank]] dat prys bestendigheidprysbestendigheid gedefinieer word as 'n jaarlikse toename van onder 2% in die Geharmoniseerdegeharmoniseerde Verbruikers Prysindeksverbruikersprysindeks vir die Euro-areaEuroarea. Die Europese Reserwebank het ook aangedui dat, in die nastrewe van prys bestendigheidprysbestendigheid, hulle doel is om inflasie koerseinflasiekoerse onder, maar naby 2% oor die medium termynmediumtermyn te hou. Ongelukkig ignoreer die SA Reserwe Bank die internasionale aanvaarde 2% inflasie koers wat tot geweldige onwetenede jaarlikse vernietiging deur geoktroieerde rekenmeesters van reële waarde in SA lei.
 
Dit word verklaar nieteenstaande die feit dat aaneenlopende 2% jaarlikse inflasie 51% van die reële waarde van alle monetêre waardes asook 51% van die reële waarde van alle onuitbetaalde wins van alle maatskappye in die [[Europese Monetêre Unie]] oor 35 jaar sal vernietig - ''ceteris paribus''.
 
'n Hoë graad van prysbestendigheid is 'n jaarlikse toename in die VerbruikersVerbruikersprysindeks Prysindeks(VPI) onder 2%. Prysbestendigheid is 'n jaarlikse toename in die Verbruikers PrysindeksVerbruikersprysindeks van 0%. (Sien Alan Greenspan se definisie van prysbestendigheid in ''RealValueAccounting.Com'')
 
===Historiese Koste-rekeningkunde===
Historiese Koste RekeningkundeHistoriesekosterekeningkunde is die wêreldwye basiese rekeningkunde modelrekeningkundemodel.
 
In die meeste lande word die hoof finansiëlehooffinansiële state opgestel volgens die Histories Koste modelhistorieskostemodel sonder om die verandering in die algemene prys vlakprysvlak of die toename in spesifieke pryse van bates in ag te neem, behalwe tot die mate waarin eiendomme, toerusting en beleggings geherwaardeer mag word.
 
===Bestendige rekeneenheid aanname===
Die bestendige rekeneenheid aannamerekeneenheidaanname is een van die basiese beginsels van die Historiese Koste modelHistoriesekostemodel. Die basiese beginsel van die Historiese Koste model is dus 'n aanneming en nie 'n werklike feit nie.
 
Een van die basiese beginsels van rekeningkunde is die rekeneenheid beginsel: die rekeneenheid in rekeningkunde is die basiese monetêre eenheid van die mees relevante geldeenheid. Hierdie beginsel neem ook aan dat die rekeneenheid bestendig is; dit is, veranderings in sy algemene koopwaarde word nie as belangrik genoeg beskou om veranderinge te benodig in die finansiële state nie.
Deesdae word die bestendige rekeneenheid aanname as deel van die Histories Koste model slegs toegepas vir die waardeering van konstante reële waarde nie-monetêre items in lae-inflasie ekonomieë. Rekenmeesters het deur die jare besef dat die bestendige rekeneenheid aanname nie gebruik kan word vir die waardering van wisselvallige reële waarde nie-monetêre items nie. Wisselvallige reële waarde nie-monetêre items word deesdae waardeer volgens, by voorbeeld, redelike waarde, mark waarde, huidige waarde, netto gerealiseerde waarde of terugwinbare waarde in terme van die Internasionale Rekeningkundige Standaarde Raad se Internasionale Rekeningkundige Standaarde en Internasionale Finansiele State Standaarde asook die VSA se Algemene Aanvaarde Rekeningkunde Beginsels.
 
Voorbeelde van wisselvallige reële waarde nie-monetêre items is eiendomme, toerusting, land, geboue, voorraad, aandele, buitelandse geld, verkoops goedereverkoopsgoedere, meubels, motors, lorriesvragmotors, skepe, vliegtuie, treine, ens.
 
Buitelandse geld is nie die funksionele geldeenheid in 'n ekonomie waar dit nie die verslagsdoeningsgeldeenheid is nie, naamlik, waar maatskappye nie hul rekeningkunde alleenlik in die buitelandse geld eenheid doen nie. Buitelandse geld is slegs geld in lande wat hulle ekonomieë gedollariseerdgedollariseer het, by voorbeeld, Panama, Ekwador en El Salvador.
 
===Historiese Koste inflasie===
Konstante reële waarde nie-monetêre items se reële waardes was in die verlede deur die kombinasie van inflasie en die Histories Koste model vernietig net soos dieselfde kombinasie vandag die waardes van all konstante reële waarde nie-monetêre items wat nie ten volle of nooit reggestel word nie vernietig teen die inflasie koers as gevolg van die wêreldwye gebruik van die Historiese Koste model.
 
Voorbeelde van konstante reële waarde nie-monetêre items is uitgegewe aandele kapitaal, onuitbetaalde winste, verliese, handels debiteure, handels krediteure, salarisse, huur, rente in die Wins wins-en Verlies Rekening-verliesrekening, belasting, alle items in die Wins wins-en Verlies Rekening-verliesrekening, debiteure en krediteure vir salarisse, huur, belasting, ens.
 
===Onuitbetaalde Wins===
 
Die beste voorbeeld van Historiese Koste historiesekoste-inflasie is die huidige wêreldwye vernieting van die reële waardes van all onuitbetaalde wins in alle maatskappye in die wêreld met onuitbetaalde wins deur die kombinasie van inflasie en die bestendige rekeneenheid aanname in alle lae-inflasie ekonomieë. Die reëls van die Historiese Koste model, naamlik die bestendige rekeneenheid aanname, verbied die regstelling van die reële waardes van onuitbetaalde wins in all lae-inflasie lande. Onuitbetaalde wins is in beginsel dieselfde as kontant (geld) in alle maatskappye in lae-inflasie ekonomieë. Die gemiddelde jaarlikse waarde van onuitbetaalde wins word op hierdie oomblik vernietig teen die gemiddelde jaarlikse inflasie koers in all maatskappye met onuitbetaalde wins in lae-inflasie lande (In alle lande wat nie IAS 29 toepas nie).
 
Die jaarlikse vernietiging van die reële waarde van onuitbetaalde wins wêreldwyd beloop heel moontlik honderde biljoenemiljard Euros. Dit is baie eenvoudig om dit te stop: herroep die bestendige rekeneenheid aannamerekeneenheidaanname. Anders gestel: doen alle rekeningkunde volgens Reële Waarde Rekeningkunde (Real Value Accounting) in plaas van Historiese Kost Rekeningkundehistoriesekosterekeningkunde.
 
In Suid Afrika sal dit die vernietiging van die nie-monetêre deel van die SA ekonomie deur hoë of hiperinflasie onmootlik maak.
===Hiperinflasie===
 
Slegs maatskappye in hiper inflasionistiesehiperinflasionistiese ekonomieë mag onuitbetaalde wins reële waardereëlewaarde regstel (heel moontlik slegs Zimbabwe met 8000% hiper inflasiehiperinflasie) in terme van Internasionale Rekeningkunde StandaardRekeningkundestandaard IRS 29 Finansiëlefinansiële Statestate in 'n Hiperinflasionistiesehiperinflasionistiese Ekonomieekonomie.
 
Maar, slegs solank die kumulatiewe inflasie oor drie jaar 100% bereik of verbysteek - die kumulatiewe inflasie koers wat benodig word vir die instelling van IRS 29. Dit is gemiddeld 26% vir drie jaar na mekaar. Sodra daar nie meer hiperinflasie is nie, byvoorbeeld 20% jaarlikse inflasie vir 'n onbeperkte tydperk, dan word hulle nie meer toegelaat om onuitbetaalde wins se reële waarde reg te stel nie. Dan word hulle deur die reëls van die Historiese Koste model gedwing om onuitbetaalde wins se reële waarde weer te vernietig - teen 20% per jaar. Of teen al die ander lae inflasie koerse in die wêreld vandag.
 
Die meeste rekenmeesters is onbewus dat dit gebeur en dat dit die gevolg is van hulle gebruik van die Historiese Koste modelhistoriesekostemodel.
 
Eenvoudig gestel: die Historiese Koste modelhistoriesekostemodel het altyd in die verlede waarde wêreldwyd permanent vernietig en vernietig noudit waardeook permanent wêreldwydtans.
 
==Inflasierekeningkunde==
(1) Dit het die bestendige rekeneenheid aanname heeltemal herroep en gevolglik die massiewe vernietings effek in die berekening van konstante reële waarde nie-monetêre items in hiperinflasionistiese ekonomieë heeltemal gestop; of
 
(2) Dit het die bestendige rekeneenheid aanname amper heeltemal herroep en gevolglik die massiewe vernietings effek in die berekening van konstante reële waarde nie-monetêre items in hiperinflasionistiese ekonomieë tot ''n baie lae vlak verminder.
 
Wanneer inflasierekeningkunde in lae inflasie ekonomieë gebruik word sal dit die massiewe vernietiging van die reële waardes van konstante reële waarde nie-monetêre items in lae inflasie ekonomieë - soos Suid Afrika - stop.
Alle nie-monetêre items het URV en Cruzeiro Real pryse gehad, maar betalings was slegs in Cruzeiros Reais.
 
Die feit dat die URV op drie Brasiliaanse (en nie Amerikaanse) prys indekseprysindekse gebaseer was het tot gevolg gehad dat die bestendige rekeneenheid aanname 100% in Brasilië herroep was, maar, slegs gedurende die periode van die URV. Ongelukkig het die Brasiliaanse Reserve BankReserwebank onwetend die baie vernietigende bestendige rekeneenheid aanname weer in die Brasiliaanse ekonomie ingestel toe hulle die unieke tweede deel van die URV voltooi het en dit as hul nuwe geld eenheidgeldeenheid, die Real, ingestel het.
 
==Inflasie vereenvoudig==
Dit word egter aangeneem dat inflasie niks doen aan die waardes van konstante waarde dinge, byvoorbeeld onuitbetaalde winste, wat nooit op datum gebring word nie. Inflasie vernietig dus hierdie konstante waarde dinge teen die inflasie koers elke jaar. Dit beloop honderde biljoene Euro's per jaar in die wêreld ekonomie en heel moontlik honderde biljoene Rande in Suid Afrika - elke jaar. Dit vernietig die Suid Afrikaanse reële ekonomie baie - en al hoe meer hoe meer inflasie styg.
 
Dit is presies waarna Tito Mboweni, die GoverneurGoewerneur van die Suid -Afrikaanse Reserwe BankReserwebank, verwys (het in Maart 2008) wanneertoe hy vragevra het: "Is daar 'n gevaar om die reële ekonomie dood te maak?" Hy is slegs vir die vernietiging van die waarde van die Rand verantwoordelik. DitDaar word nie besef dat Suid Afrikaanse rekenmeesters - onder die toesig van die Suid Afrikaanse Instituut vir Geoktroieerde Rekenmeesters - vir die vernieting van die reële ekonomie verantwoordelik is nie.
 
Wanneer rekenmeesters hierdie aanname in Suid Afrika stop sal hierdie vernietiging van waarde vir altyd stop en sal die Suid Afrikaanse reële ekonomie nooit meer deur hoë en nie slegs deur hiperinflasie, soos in Zimbabwe, vernietig kan word nie.
 
WanneerIndien rekenmeesters hierdie aanname in Suid Afrika stopstaak, sal hierdie vernietiging van waarde vir altyd stop en sal die Suid Afrikaanse reële ekonomie nooit meer deur hoë en nie slegs deur hiperinflasie, soos in Zimbabwe, vernietig kan word nie.
Dit sal 0% inflasie in die reële (alles wat nie werklike geld is nie) ekonomie in Suid Afrika veroorsaak. Daar sal nog altyd geld inflasie in SA wees. 'n Persoon wat geen geld hou nie maar eerder ekonomiese dinge koop met sy geld sal geen waarde verloor met geld inflasie nie - want die persoon hou geen geld nie.
 
Dit sal 0% inflasie in die reële (alles wat nie werklike geld is nie) ekonomie in Suid Afrika veroorsaak. Daar sal nog altyd geld inflasiegeldinflasie in SA wees. 'n Persoon wat geen geld houterughou nie, maar eerder ekonomieseitems dinge koopaankoop met sy geld, sal geen waarde verloor met geld inflasiegeldinflasie nie - want die persoon hou geen geld nie.
Enige besigheid en die Suid Afrikaanse regering het die keuse om hierdie aanname onmiddellik te stop. Salarisse, besighede se kapitaal en belasting, onder andere, sal maandeliks op datum gebring word. Alle ander konstante waarde dinge ook. Dit sal 0% inflasie in hierdie dinge veroorsaak.
 
Hierdie manier van dinge doen is al klaar moontlik, maar slegs gedurende hiperinflasie. Dit is noodsaaklik vir Suid Afrika om dit ook onder normale inflasie te doen om die vernietiging van waarde in die reële ekonomie onmoontlik te maak. [http://www.accountancysa.org.za/resources/ShowItemArticle.asp?ArticleId=1235&Issue=857]
79 189

wysigings