Verskil tussen weergawes van "Python (programmeertaal)"

Afdeling oor Wiskunde se inhoud voltooi. Kan steeds vir taal/lengte gewysig word.
(Afdeling oor uitdrukkings bygevoeg.)
(Afdeling oor Wiskunde se inhoud voltooi. Kan steeds vir taal/lengte gewysig word.)
* Python 2.2 het heelgetaldeling verander of af te rond na die limiet van negatiewe oneindig m.a.w: <code>7 / 3 == 2</code> en <code>-7 / 3 == -3</code>. Daar was ook 'n laerafronding operator <code>//</code> bekendgestel. Enige program kan <code>__future__ import division</code> gebruik om Python 3.0 se reëls vir deling toe te gebruik in daardie program.
* Python 3.0 het <code>/</code> verander om altyd 'n float as antwoord te gee. Met betrekking tot Python , vir alle weergawes voor 3.0 is <code>/</code> ''klassiekedeling'' , in weergawe is <code>/</code> ''regtedeling'' en is <code>//</code> ''vloerdeling.''
Python se metodiek om af te rond na negatief oneindigwyk af van die algemene metodiek gebruik deur meeste tale, maar stem better oor een met die werking van Python. Byoorbeeld, dit beteken dat die vergelyking <code>(a+b) // b == a // b + 1</code> altyd waar is. Dit beteken ook dat die vergelyking <code>b * (a // b) + a % b == a</code> geldig is vir beide positiewe en negatiewe oneindig. Om hierdie vergelyking geldig te hou beteken dit dat die resultaat van <code>a % b</code> in die half oop interval [0 , b) sal wees as b 'n positiewe heelgetal is en in die interval (b , 0] lê indien b negatief is.<ref>http://python-history.blogspot.com/2010/08/why-pythons-integer-division-floors.html</ref>
 
Python bied die <code>round</code> funksie om 'n float af te rond na die naaste heelgetal. Wanneer die getal persies tussen twee heelgetalle is, sal weergawes voor 3 wegrond van nul as: <code>round(0.5)</code> is 1.0, <code>round(-0.5)</code> is −1.0.<ref>https://docs.python.org/library/functions.html#round</ref> Python 3 rond af na die naaste ewegetal: <code>round(1.5)</code> is 2, <code>round(2.5)</code> is 2. <ref>https://docs.python.org/py3k/library/functions.html#round</ref>
 
Python laat boolse uitdrukkings tot met meervoudige verhoudings in 'n manier wat soortgelyk is as die algemene gebruik in wiskunde. Byvoorbeeld, die uitdrukking <code>a < b < c</code> toets eers of <code>a</code> kleiner is as <code>b</code> en daarna of <code>b</code> kleiner is <code>c</code>. Tale wat vanaf C afgelei is sal die uitdrukking ander evalueer: in C sal <code>a < b</code> eers ge-evalueer word wat sal resulteer in 0 (onwaar) of 1(waar) en daardie resultaat sal dan vergelyk word met <code>c</code>.
 
Python het uitgebreide ingeboude ondersteuning om jou wiskunde aan te pas tot 'n arbitrêre hoeveelheid desimale plekke. Integers word omgeskakel vanaf die gewone vaste hoeveelheid desimale plekke integers( gewoonlik 32 or 64 bisse) na 'n aribitrêre hoeveelheid plekke, wat ooreenstem met die Python tipe <code>long</code> soos nodig. Hierdie getale word met 'n "L" geonderskei wanneer hulle as teks afgevoer word. <ref>https://docs.python.org/2.7/library/stdtypes.html</ref> Daar is ook 'n <code>Decimal</code> klas wat die gebruiker toelaat om arbitrêre hoeveelhede desimale plekke te gebruik saam met 'n verskeidenheid afrond metodes.<ref>https://www.python.org/dev/peps/pep-0327/</ref> Die <code>Fraction</code> tipe in die <code>fractions</code> module skep arbitrêre grotes vir rasionele getalle.<ref>https://docs.python.org/2.6/whatsnew/2.6.html</ref>
 
Weens Python se uitgebreide wiskundigebiblioteek word dit gereeld gebruik vir wetenskaplike doeleindes om te help met probleme soos data verwerking en manipuleering.
 
== Biblioteke ==
95

wysigings