Verskil tussen weergawes van "F.C.L. Bosman"

Verwyder bold uit skryfwerk
(Die lewe en werk van F.C.L.Bosman)
 
(Verwyder bold uit skryfwerk)
 
== Skryfwerk ==
Sy belangrikste werk is die breed opgesette toneelgeskiedenisse, “'''''Drama en toneel in Suid-Afrika Deel I 1652-1855'''''”<ref>Beneke, Hannes “Die Transvaler” 28 September 1981</ref> en “'''''Drama en toneel in Suid-Afrika Deel II 1856-1912'''''”. Hierin gee hy die geskiedenis van die inheemse toneel vanaf die stigting van die VOC verversingspos aan die Kaap tot na Uniewording, wat dan veral die Engelse en Hollandse toneel, maar later ook die begin van die Afrikaanse toneel omvat. Hierdie studies is veral van belang deur die bydrae wat dit lewer tot ons kennis van die Hollands-Afrikaanse beskawingsgeskiedenis en die belangrike bydrae wat veral die Hollandse toneel gelewer het in die periode van verengelsing wat die Eerste Afrikaanse Taalbeweging voorafgegaan het. Saam met A. Dreyer skryf hy “'''''Hollandse joernaliste in Kaapstad gedurende die 19de eeu'''''”, waarin lewensketse van hierdie joernaliste opgeneem word. Hy stel die bundel “'''''Di bedriegers, Magrita Prinslo en ander Afrikaanse dramas en samesprake tot 1900'''''” <ref>E.G. “Die Vaderland” 6 Februarie 1976</ref>saam, waarvoor hy ʼn insiggewende inleiding oor die gebundelde dramas skryf,<ref>Raidt, Edith “Beeld” 17 Mei 1976</ref> asook die bundel “'''''Vier uitgesoekte eenbedrywe'''''”, waarby hy as inleiding ʼn “''Historiese oorsig van die Afrikaanse drama''” skryf. Talle van sy artikels van kultuurhistoriese aard verskyn in tydskrifte soos ''Die Huisgenoot'', ''Ons Eie Boek'' en ''Tydskrif vir Wetenskap en Kuns'' en hy lewer ʼn bydrae oor die drama vir P.J. Nienaber se literatuurgeskiedenis, “''Perspektief en Profiel''”. Hy is ook bekend vir die toeligting wat hy verskaf met die teksuitgawe van Charles Etienne Boniface se “''Nieuwe Ridderorde of De Temperantisten''”. Vir opvoering deur die André Huguenet-toneelgeselskap vertaal hy in die vroeë dertigerjare “''J’ai tué un homme''” van Maurice Rostand as “''Ek het ʼn man vermoor''” in Afrikaans.
 
Hy skryf ook die digbundel “'''''Pluksels'''''”<ref>Van den Heever, C.M. “Nuwe Brandwag” Deel 4 no. 3, Augustus 1932</ref>, waarin die gedigte in vier afdelings verdeel word, naamlik “''Kaapse studentetyd''”, “''Hollandse studentetyd''”, “''Uit jongere tyd''” en “''Bykomstige verse''”, waar die afdelingtitels reeds aandui dat hy hierin hoofsaaklik sy jeugwerk bundel. Die bundel word oor die algemeen negatief beoordeel, al neem Gerrit Komrij ʼn bydrae daarvan op in sy bloemlesing “''Die Afrikaanse poësie in ʼn duisend en enkele gedigte''”
 
== Publikasies. ==
618

wysigings