Verskil tussen weergawes van "H.A. Mulder"

200 grepe verwyder ,  3 jaar gelede
k
 
== Skryfwerk ==
Vir sy kreatiewe skryfwerk gebruik hy die skuilnaam Willem Hessels.<ref name=":0" /><ref>http://www.esaach.org.za/index.php?title=Hessels,_W</ref> In [[1925]] maak hy sy joernalistieke debuut in ''Opwaartsche Wegen'' en publiseer sy eerste gedigte in 1927 in hierdie maandblad. In hierdie tyd publiseer hy hoofsaaklik in hierdie blad en ander Protestantse tydskrifte, soos ''Het orgaan van de C.G.B.'' (Christen Gymnasiastenbond), ''Stemmen des Tijds'' en ''Het Korenland''. Hy publiseer ook in [[1927]], [[1928]] en 1931 in die ''Almanakken'' van die studentekorps aan die Vrije Universiteit. Tussen 1927 en 1934 lewer hy onder die slagspreuk “Nil desperandum Deo duce” talle gedigte en prosabydraes vir die blaaie van die Studentekorps van die Vrije Universiteit. Vir ''Opwaartsche Wegen'' skryf hy in 1929 ’n uitvoerige studie oor die digkuns van Vondel en hy behou ’n lewenslange voorkeur vir hierdie digter en lewer ook bydraes oor hom in ander publikasies soos ''Vondelkroniek''. “'''''Bevrijdingen'''''” in 1931 en “'''''Windstilte'''''” in 1933 is sy eerste Nederlandse digbundels. Die gedigte hierin opgeneem is hoofsaaklik stemmingspoësie, terwyl hy in gedigte wat hy na 1928 skryf ook meer aandag gee aan die noodlotsbesef, eensaamheid en godverlatenheid. Hy publiseer nou ook in anders as suiwer Protestantse tydskrifte, soos onder andere ''De Gids'', ''Elseviers Maandschrift'', ''Helicon'', ''Het Venster'', ''Algemeen Handelsblad'' en ''De Standaard''. Voor sy vertrek uit Nederland stel hy ’n bloemlesing saam uit die werk van Heiman Dullaert en skryf ook ’n studie oor die werk van Hendrika Kuyper-Van Oordt, al word hierdie werke eers na sy vertrek gepubliseer.
 
Sy hoofsaaklik Nederlandse gedigte wat in Suid-Afrika ontstaan word gebundel in “'''''Het Randgebied'''''” in 1937, “'''''Wit en rood'''''” in 1938 en “'''''Rekenschap'''''” in 1944. Die gedigte hierin toon die invloed van die Suid-Afrikaanse belewenis in veral die belewing van kleur en hy maak hier dan ook gebruik van ’n meer konkrete beelding. By gebrek aan publikasie moontlikhede in Nederland gedurende die [[Tweede Wêreldoorlog]] lewer hy nou ook letterkundige bydraes tot tydskrifte soos ''De Stoep'' (Curaçao), ''De Fakkel'' (Batavia) en ''Band'' (Belgiese Kongo). In Suid-Afrika publiseer hy gereeld sy gedigte in ''Standpunte'' en ook in die ''Jaarboek van die Afrikaanse Skrywerskring''. “'''''Con Sordino'''''” se titel dui reeds die gedempte aard van sy digkuns aan. Hierdie versamelbundel bevat gedigte uit al sy bundels asook voorheen ongebundelde werk, wat die oorspronklike Afrikaanse gedig “''Suster Beatrys''” insluit, asook vertaalde Afrikaanse gedigte soos ''Apokalips 1933'', ''Die gebreekte vaas'' en ''Peggy Mitchell''. In sy vroeëre digkuns behandel hy veral godsdienstige en stigtelike temas. Sy latere digkuns word gekenmerk deur veral die doodstema, wat vermoedelik weens sy swak gesondheid ’n obsessie by hom geword het, terwyl hy ook talle stemmingsverse lewer. Lank na sy dood gee Ravenberg Pers in Nederland ’n bibliofiele uitgawe uit van “'''''Enkele gedichten, een kleine keuze'''''”. Van sy gedigte word opgeneem in Gerrit Komrij se bloemlesing ''Die Afrikaanse poësie in ’n duisend en enkele gedigte''.<ref>Nienaber-Luitingh, M. “Beeld” 10 Junie 1985</ref>
 
Hoewel sy gedigte hoofsaaklik in Nederlands verskyn, begin hy hom in ander opsigte al hoe meer van Afrikaans bedien. Met die oog op die eeufeesvieringe van die [[Groot Trek]] skryf hy die allegoriese drama “'''''Die geboorte van Suid-Afrika'''''” (steeds onder die skuilnaam W. Hessels). Hierdie versdrama word in rymlose vyfvoetige verse geskryf. Die toonaard van hierdie drama is meer liries as dramaties, maar bevat suiwer poësie in sy onderdele. In die drama probeer die allegoriese figure (twee Aardgeeste, ’n Saterkoor en Natuur) om Suid-Afrika uit haar diep slaap op te wek. Hulle is onsuksesvol en dit neem die Genius van die Mensheid om dit reg te kry. Daarna tree [[Voortrekkers|Voortrekker]]-boere en sewe simboliese figure ([[Taal]], [[Wetenskap]], [[Landbou]], Veeteelt, [[Industrie]], Handel en Verkeer en [[Staat]]) na vore om te vertel van die moeilike verlede van die land, wat hulle reeds bereik het en van die belowende toekoms. Die handeling bevat nie dramatiese konflik nie en is meer ideologies van aard.
 
Sy letterkundige opstelle in Afrikaans skryf hy onder sy regte naam en publiseer dit veral in ''[[Huisgenoot|Die Huisgenoot]]'', ''Ons Eie boek'' en ''Standpunt''e. Van hierdie opstelle word gebundel in ''Opstelle oor poësie'', ''Twee wêrelde'', ''Vyf digters uit die sewentiende eeu'' en die postuum verskene “''Laaste opstelle''” (laasgenoemde saamgestel deur [[D.J. Opperman]]).<ref>Van der Merwe, P. “Inset”, Oktober 1961</ref> Hy is as kritikus van besondere belang deurdat hy met sy breë kennis en blootstelling aan die Europese letterkunde en tradisies onmiddellik die belang en waarde van die [[Dertigers]] besef en in sy opstelle hierdie waardebepalings uitspel. Sodoende breek hy in groot mate teenstand en kritiek af wat in die ouer garde van literatore weens onbegrip aanvanklik teen hierdie nuwe beweging ontstaan het. Sy kritiese bydrae tot die ontwikkeling van die Afrikaanse letterkunde word erken in die literatuurgeskiedenisse van [[Gerrit Dekker]], [[Rob Antonissen]] en [[J.C. Kannemeyer]], terwyl Rialette Wiehahn ’n aparte hoofstuk oor sy bydrae wy in haar ''Die Afrikaanse poësiekritiek: ’n histories-teoretiese beskouing''. “'''''Opstelle oor poësie'''''” bevat opstelle oor hoe poësie ontstaan na aanleiding van die skeppingsproses van sommige digters, die ballade met spesifieke verwysing na I.D. du Plessis en ook beskouings van die werk van [[N.P. van Wyk Louw]], [[C.M. van den Heever]] en die Nederlandse digters A. Roland Holst, J.C. Bloem en Marthinus Nijhoff.<ref>Coetzee, Abel J. in Nienaber, P.J. (red.) “Rapier en Knuppel” Nasionale Boekhandel Kaapstad 1965</ref> “'''''Twee wêrelde'''''” is soos die titel aandui beskouings oor die Afrikaanse en Nederlandse letterkunde. Die Afrikaanse deel bevat hoofsaaklik resensies van digbundels van N.P. van Wyk Louw, [[Elisabeth Eybers]], [[W.E.G. Louw]] en Uys Krige, terwyl hy ook resensies oor prosa van skrywers soos [[D.F. Malherbe]], [[Hettie Smit]], J. van Melle en [[C.M. van den Heever]] en die Afrikaanse vertaling van “''Koning Oidipus''” deur [[Theo Wassenaar]] bespreek. Die Nederlandse gedeelte word deur elf opstelle verteenwoordig, hoofsaaklik oor bepaalde figure en hulle werk, insluitende Willem Kloos, Albert Verwey, J.H. Leopold en Henriëtte Roland Holst. Hy stel ook die Nederlandse letterkunde aan Afrikaanse lesers bekend deur sy artikels en resensies en ook sy medewerking aan die plaaslike reekse “''Van stamverwante bodem''” en “''Nederlandse Boekerij''”, waarin klassieke werke van Nederlandse skrywers plaaslik gepubliseer word.<ref>Eybers, Elisabeth “Voetpad van verkenning” Human & Rousseau Kaapstad en Pretoria Eerste uitgawe 1978</ref> “'''''Vyf digters uit die sewentiende eeu'''''” bevat beskouings oor die werk van Revius, Camphuysen, Stalpart van der Wiele, Dullaert en Luyken.
 
''Opstelle oor poësie'' bevat opstelle oor hoe poësie ontstaan na aanleiding van die skeppingsproses van sommige digters, die ballade met spesifieke verwysing na I.D. du Plessis en ook beskouings van die werk van [[N.P. van Wyk Louw]], [[C.M. van den Heever]] en die Nederlandse digters A. Roland Holst, J.C. Bloem en Marthinus Nijhoff.<ref>Coetzee, Abel J. in Nienaber, P.J. (red.) “Rapier en Knuppel” Nasionale Boekhandel Kaapstad 1965</ref>
 
''Twee wêrelde'' is soos die titel aandui beskouings oor die Afrikaanse en Nederlandse letterkunde. Die Afrikaanse deel bevat hoofsaaklik resensies van digbundels van N.P. van Wyk Louw, [[Elisabeth Eybers]], [[W.E.G. Louw]] en Uys Krige, terwyl hy ook resensies oor prosa van skrywers soos [[D.F. Malherbe]], [[Hettie Smit]], J. van Melle en [[C.M. van den Heever]] en die Afrikaanse vertaling van ''Koning Oidipus'' deur [[Theo Wassenaar]] bespreek. Die Nederlandse gedeelte word deur elf opstelle verteenwoordig, hoofsaaklik oor bepaalde figure en hulle werk, insluitende Willem Kloos, Albert Verwey, J.H. Leopold en Henriëtte Roland Holst. Hy stel ook die Nederlandse letterkunde aan Afrikaanse lesers bekend deur sy artikels en resensies en ook sy medewerking aan die plaaslike reekse ''Van stamverwante bodem'' en ''Nederlandse Boekerij'', waarin klassieke werke van Nederlandse skrywers plaaslik gepubliseer word.<ref>Eybers, Elisabeth “Voetpad van verkenning” Human & Rousseau Kaapstad en Pretoria Eerste uitgawe 1978</ref> ''Vyf digters uit die sewentiende eeu'' bevat beskouings oor die werk van Revius, Camphuysen, Stalpart van der Wiele, Dullaert en Luyken.
 
== Publikasies<ref>http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=muld007</ref> ==
824

wysigings