Verskil tussen weergawes van "NG gemeente Greykerk"

k
Twee klein grammatikale foute gekorrigeer.
k (Twee klein grammatikale foute gekorrigeer.)
 
==Inlywing==
Soos die geval met die amper al die ander gemeentes in die Oos-Kaapse grensgebied wat deels of heeltemal binne die latere tuislande van [[Ciskei]] en [[Transkei]] geval het, het Greykerk ophou bestaan en is dit op [[11 Desember]] [[1983]] by die [[NG gemeente Fort Beaufort]] [[Lys van ingelyfde NG gemeentes|ingelyf]] is. Dieselfde lot het die NG gemeentes [[NG gemeente Pondoland|Pondoland]] (ingelyf by [[NG gemeente Kokstad]]), [[NG gemeente Du Plessis|Du Plessis]] (ingelyf by [[NG gemeente Indwe|Indwe]]), [[NG gemeente Komga|Komga]] (ingelyf by [[NG gemeente Stutterheim|Stutterheim]]), [[NG gemeente Alice|Alice]] (ook ingelyf by [[NG gemeente Fort Beaufort|Fort Beaufort]]) en [[NG gemeente Peddie|Peddie]] (ingelyf by [[NG gemeente King William's Town|King William's Town]]) getref.
 
Die omgewing om Blinkwater, Buxton, Hertzog, Balfour, Katberg en Seymour was ’n vooruitstrewende landbougebied gedurende die 1940's tot 1960's. Boere het veral met lemoene en tabak geboer. Daar was selfs twee groot sitruspakhuise in die omgewing en heelwat van die sitrusproduksie is daarvandaan uitgevoer. Hierdie gebied het buite die stamgrond van die destydse Ciskei geval. Gedurende die 1970's het die owerheid van Ciskei, toe nog nie "onafhanklik" nie, aanspraak op gebiede binne die gemeentegrense gemaak. So is dit vroeg in die 1980's by Ciskei, wat in 1981 "onafhanklik" geword het, ingelyf. Die wit boere en hul gesinne moes die gebied verlaat en die Greykerk het ontbind. Die Suid-Afrikaanse regering het die [[Nederduitse Gereformeerde Kerk|NG Kerk]] vir die verlies van die Greykerk-eiendom vergoed. ’n Gedeelte van die geld is gebruik om akkommodasie vir van die Greykerk-lidmate in Huis Corrie Dreyer-ouetehuis op [[Adelaide, Oos-Kaap|Adelaide]] te bou. Die res van die geld is belê sodat die lidmate verder finansieel ondersteun kon word.
 
==Nagevolge van Sinodebesluit van 1857==
Die NG Sinode van Oos-Kaapland skryf die Kaapse Sinode van 1857 het besluit – "vanweë die swakheid van sommige" – na aanleiding van die blanke lidmate van [[NG gemeente Stockenström|Stockenström]] se beswaar, dat gemeentes wat uit die heidene opgerig word hulle Christelike voorregte in 'n afsonderlike gebou of gestig kon geniet. "Dit is uiters belangrik om raak te sien dat hierdie geen prinsipiële besluit tot afsonderlike kerkvorming was nie. Immers begin die besluit met die uitspraak: 'De Synode beschouwt het
wenschelijk en schriftmatig, dat onze ledematen uit die Heidenen in onze bestaande gemeenten opgenomen en ingelijfd worden, overal waar zulks geschieden kan.' Veel eerder moet dit as 'n ordereëling gesien word, beskou as in die beste belang van 'de bevordering van de saak van Christus onder de Heidenen'. Ongelukkig het hierdie besluit tog die weg tot afsonderlike kerkontwikkeling gebaan." En verderaan: "Die verdere (ongelukkige) verloop van die geskiedenis is bekend: in 1881 word die NG Sendingkerk gestig, in 1910 die (swart) NG Kerk in Afrika, en in 1968 die (Indiër) Reformed Church in Africa."
afsonderlike kerkontwikkeling gebaan." En verderaan: "Die verdere (ongelukkige) verloop van die geskiedenis is bekend: in 1881 word die NG Sendingkerk gestig, in 1910 die (swart) NG Kerk in Afrika, en in 1968 die (Indiër) Reformed Church in Africa."
 
==Enkele leraars==
10

wysigings