Verskil tussen weergawes van "N.H. van der Walt"

Lêer:Teologiese Skool Burgersdorp 1897.jpg||Professore en studente van die [[Teologiese Skool Burgersdorp|Teologiese Skool op Burgersdorp]] in 1897. Voor: [[Ferdinand Postma]], P. Coetzee, J. Venter, Wardaugh, P. Lion Cachet, [[Willem Johannes de Klerk|Willem de Klerk]], W. Henning, [[Johannes Petrus van der Walt|J.P. van der Walt]], J. Pretorius. Middel: [[G.H.J. Kruger]], [[Totius|J.D. du Toit]], [[Flippie Snyman|P.C. Snyman]], [[Jacobus du Plessis|J.A. du Plessis]], prof. [[Jan Lion Cachet|J. Lion Cachet]], prof. [[Stephanus Postma|S. Postma]], J. Kruger, [[J.G.H. van der Walt]]. Agter: C. Pretorius, [[Japie Maré|J. Maré]], ene Faul, H. de Klerk, L.J. du Plessis (begin 1969, met die skool se eeufees, die oudste [89 jaar] nog lewende oudstudent van die Teologiese Skool en woonagtig te [[Reddersburg]], seun van ds. [[Louw du Plessis|L.J. du Plessis]]), J. du Plessis, F. Henning, J. du Plooy, C. van der Walt, '''N.H. van der Walt''', [[Dirk Postma, seun van Martinus|D. Postma]].
 
Beeld:Studente en professore van die Teologiese Skool Burgersdorp 1899.jpg|1899: Professore en studente van die Teologiese Skool. Voor: J. van der Linde, T.N. Venter, W. Viljoen, D. Kruger, A. du Toit, H. Kruger, A.P.C. Duvenage, Smit, Snyman. Middel: (van links) [[Ferdinand Postma]], [[Flippie Snyman]] [[Jan Lion Cachet]], [[Jacobus du Plessis]] (wat presies twee jaar voor ds. De Klerk gebore is), [[Willem Johannes de Klerk|Willem de Klerk]], [[Dirk Postma, seun van Martinus|Dirk Postma]] en [[Hendrikus Pasch]]. Agter: J. van der Heever, [[H.J.R. du Plessis]], [[Johannes Christiaan Venter|J.C. Venter]], [[Dirk du Plessis|D.P. du Plessis]], [[Johannes Petrus van der Walt|J.P. van der Walt]], N. van der Walt, [[J.H. Kruger]], J. Venter, P. Lion Cachet, '''N.H. van der Walt''', C. Pretorius, J. van Rooy, [[Japie Maré]], J. du Plooy, H. de Klerk, J. Kruger, D. Lessing.
 
Beeld:Algemene Sinode van die Gereformeerde Kerk, Reddersburg, 1910.jpg|1910: Die Algemene Sinode van die GKSA wat op [[Reddersburg]] vergader het. Voor: Di. [[Koos van Rooy|J.A. Van Rooy]], [[Martinus Postma]], [[Petrus Postma]], W.J. Snyman, prof. [[Jan Lion Cachet]], di. [[Louw du Plessis|L.J. du Plessis]], [[Louis Vorster]], [[Pieter Biewenga]]. Tweede ry: Di. [[J.G.H. van der Walt]], [[Jacobus du Plessis]], [[Willem Johannes de Klerk|W.J. de Klerk]], [[G.H.J. Kruger]], [[Dirk Postma, seun van Martinus|Dirk Postma]], [[H.J.R. du Plessis]], [[Willem Postma]], [[Hendrikus Pasch|H.P.J. Pasch]]. Derde ry: Di. [[Johannes Petrus van der Waly|J.P. Van der Walt]], '''N.H. Van der Walt''', T.N. Venter, [[Flippie Snyman|P.C. Snyman]], [[J.H. Kruger]], [[Totius|J.D. du Toit]] (Totius), dr. [[Sietse Los|S.O. Los]], [[Taetse Hamersma|T. Hamersma]] en [[Derk Rumpff]].
 
Beeld:Algemene Sinode van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika op Rustenburg, 4 April 1924, onder die seringboom waaronder die Kerk in 1859 gestig is en met prof HH Kuyper as deputaat van die Geref Kerke in Nederland.jpg|Die Algemene Sinode van die [[Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika]] op [[Rustenburg]], [[4 April]] [[1924]], onder die seringboom waaronder die Kerk in 1859 gestig is en met prof. H.H. Kuyper as deputaat van die Geref. Kerke in [[Nederland]]. Eerste ry: A.S.E. Yssel, [[Charles du Toit|C.W.M. du Toit]], [[J.V. Coetzee]], [[J.G.H. van der Walt]], [[Jan Boneschans|J.H. Boneschans]], [[Johannes Christiaan van der Walt|J.C. van der Walt]]. Tweede ry: [[Dirk du Plessis|D.P. du Plessis]], [[Derk Rumpff|D. Rumpff]], [[Taetse Hamersma|T. Hamersma]], [[Dirk Postma, seun van Martinus|D. Postma]], [[Martinus Postma|M. Postma]], prof. H.H. Kuyper, [[Louis Vorster|L.P Vorster]], proff. [[Totius|J.D. du Toit]], [[Jacobus du Plessis|J.A. du Plessis]], [[Izak Krüger|I.D. Kruger]]. Derde ry: [[David Kotzé|D.N. Kotzé]], [[N.H. van der Walt]], [[Abraham Duvenage|A. Duvenage]], [[Koos van Rooy|J.A. van Rooy]], [[Casparus de Wet|C.J.H. de Wet]], [[Barend de Klerk|B.J. de Klerk]], [[Willem Johannes de Klerk|W.J. de Klerk]], [[G.H.J. Kruger]], [[Douw Venter|D.G. Venter]], [[Hendrikus Pasch|H.P.J. Pasch]]. Vierde ry: F.P.J. Snyman, [[Hendrik Johannes Venter|H.J. Venter]], [[Philippus de Klerk|P.J.S. de Klerk]], [[H.S. van Jaarsveld]], [[H.J.R. du Plessis]], [[J.H. Kruger]].
 
Lêer:Algemene Sinode van die Gereformeerde Kerk in sitting op Reddersburg, 1927.jpg|1927: Die Algemene Sinode van die GKSA op [[Reddersburg]]. Eerste ry: [[Derk Rumpff|D. Rumpff]], '''N.H. van der Walt''', [[J.G.H. van der Walt]], prof. [[Jacobus du Plessis|J.A. du Plessis]], prof. [[Casparus de Wet| C.J.H. de Wet]], T. Hamersma, [[Louis Vorster|L.P Vorster]], [[Koos van Rooy|J.A. van Rooy]], [[Hendrikus Pasch|H.P.J. Pasch]]. Tweede ry: [[H.S. van Jaarsveld]], H. Venter, F.P.J. Snyman, [[Johannes Christiaan van der Walt|J.C. van der Walt]], [[Douw Venter|D.G Venter]], [[Charles du Toit|C.W.M. du Toit]], [[Izak Krüger|I.D Krüger]], [[H.J.R. du Plessis]]. Derde ry: [[J.V. Coetzee]], [[G.H.J. Kruger]], E.L.J. Venter, D. Postma, [[Dirk du Plessis|D.P. du Plessis]], A.S.E Yssel, [[David Kotzé|D.N. Kotze]]. Vierde ry: [[Jan Boneschans|J.H. Boneschans]], T.T. Spoelstra, W.J. Postma, W.J. Snyman, [[Abraham Duvenage|A. Duvenage]], [[Philippus de Klerk|P.J.S. de Klerk]], [[Barend de Klerk|B.J. de Klerk]].
 
Beeld:Algemene Sinode van die Gereformeerde Kerk, Burgersdorp, 1930.jpg|1930: Die Algemene Sinode van die GKSA in sitting op [[Burgersdorp]]. Eerste ry: S. van der Walt, [[Jacobus van Rooy|Jacs van Rooy]]. Tweede ry: Dr. E. Venter, [[Johannes Christiaan van der Walt|J.C. van der Walt]], [[Hendrik Johannes Venter|H.J. Venter]], [[J.G.H. van der Walt]], [[G.H.J. Kruger]], W.J. Postma, [[Willem Snyman|W.J. Snyman]], [[Dirk Postma, seun van Martinus|Dirk Postma]], [[David Kotzé|D.N. Kotzé]], [[Jan Boneschans|J.H. Boneschans]], [[Abraham Duvenage|A. Duvenage]]. Derde ry: [[Hendrikus Pasch|H.P.J. Pasch]], '''N.H. van der Walt''', [[Willem Johannes de Klerk|W.J. de Klerk]], [[Taetse Hamersma|T. Hamersma]], [[Koos van Rooy|J.A. van Rooy]], [[J.V. Coetzee]], [[Dirk du Plessis|D.P. du Plessis]], [[H.S. van Jaarsveld]] en [[Douw Venter|D.G. Venter]]. Vierde ry: H. du Plessis, A.S.E. Yssel, [[Joseph Petrus Jooste|J.P. Jooste]], A. Postma, [[Izak Krüger|I.D. Krüger]], [[Willem Venter|W.F. Venter]], T.T. Spoelstra, F.P.J. Snyman, dr. [[Philippus de Klerk|P.J.S. de Klerk]], prof. [[Jacobus du Plessis|J.A. du Plessis]], [[H.J.R. du Plessis]], [[Derk Rumpff]].
 
Beeld:Algemene Sinode van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika, Pretoria, 1933.jpg|Algemene Sinode van die GKSA 1933 in sitting te [[Pretoria]], hier afgeneem op die trap van die [[Uniegebou]]. Eerste ry: A. Postma, [[Pieter Snyman|P.G.W. Snyman]], [[Derk Rumpff]], [[J.G.H. Van der Walt]], [[Izak Krüger|I.D. Krüger]], prof. [[J. Chris Coetzee]], T.T. Spoelstra, A.S.E. Yssel, [[David Kotzé|D.N. Kotzé]], W.J. Postma, J.P. van den Berg, I.J. van der Walt. Tweede ry: H.F.V. Kruger, [[Jan Boneschans|J.H. Boneschans]], J.M. de Wet. Tweede ry: [[Willem Johannes de Klerk|W.J. de Klerk]], [[Philippus de Klerk|P.J.S. de Klerk]], [[Barend de Klerk|B.J. de Klerk]], B. de Klerk, [[Stephanus van der Walt|S.J. van der Walt]], L.S. van der Walt, J. Schutte, [[N.H. van der Walt]], E.I.J Venter, [[H.S. van Jaarsveld]], [[Hendrik Johannes Venter|H.J. Venter]], [[Douw Venter|D.G Venter]], [[J.V. Coetzee]]. Vierde ry: J. van Rooy, [[Abraham Aucamp|A. Aucamp]], [[Hendrikus Pasch|H.P.J. Pasch]]. Vyfde ry: [[Koos van Rooy|J.A. van Rooy]], [[J.H. Kruger]], [[G.H.J. Kruger]], [[Willem Venter|W.F. Venter]], I. Lessing, [[Jan du Plessis|J.B. du Plessis]], [[Sarel van der Walt|S.P. van der Walt]], [[Joseph Petrus Jooste|J.P. Jooste]], J.L. de Bruin, [[Stephanus du Toit|S. du Toit]], [[Dirk du Plessis|D.P. du Plessis]], F.P.J. Snyman.
 
Beeld:Nasionale Sinode van die GKSA voor die Vrouemonument, Bloemfontein, 1939.jpg|Eerste ry: H.S. van Jaarsveld, F.N. Lion Cachet, W.J. Postma, B. de Klerk, [[Hendrik Johannes Venter|H.J. Venter]], J. van Rooy, P.W. van der Walt, [[Pieter Snyman|P.G.W. Snyman]]. Tweede ry: '''N.H. van der Walt''', [[J.G.H. van der Walt]], [[Dirk Postma, seun van Martinus|D. Postma]], dr. [[Totius|J.D. Du Toit]], [[Koos van Rooy|J.A. van Rooy]], dr. [[Casparus de Wet|C.J.H de Wet]], dr. [[Sietse Los|S.O. Los]], dr. [[Joseph Petrus Jooste|J.P. Jooste]], [[J.V. Coetzee]], [[Izak Krüger|I.D Kruger]], [[Johannes Christiaan van der Walt|J.C. van der Walt]]. Derde ry: J.P. van der Berg, [[G.H.J. Kruger]], [[Abraham Aucamp|A.L Aucamp]], M. Postma, J.M. de Wet, I.J. Lessing. Vierde ry: [[Jacobus van Rooy|Jacs van Rooy]], J.L. de Bruyn, J.A. Schutte, A. Postma, E.L.J. Venter, [[Douw Venter|D.G. Venter]], J.L. Vorster, T.T. Spoelstra, [[Derk Rumpff]], H. du Plessis. Vyfde ry: dr. [[Barend de Klerk|B.J. de Klerk]], [[Petrus de Klerk|P.J. de Klerk]], J.J. Venter, [[Jan Boneschans|J.H. Boneschans]], L.S. van der Walt, [[Stephanus du Toit|S. du Toit]], J.F. du Plooy, A.S.E. Yssel. Sesde ry: H.F.V. Kruger, [[Philippus de Klerk|P.J.S. de Klerk]], [[David Kotzé|D.N. Kotzé]], W.J. Snyman, [[Willem Venter|W.F. Venter]], [[Sarel van der Walt|S.P. van der Walt]], [[Johan van Ryssen|J.W.J. van Ryssen]], N.J. Snyman, B.R. Kruger, D.J. van der Walt.
</gallery>
 
84 346

wysigings