Verskil tussen weergawes van "J.C. Kannemeyer"

k
Skakel NALN
k (Skakel NALN)
Hy behaal sy doktorsgraad met “'''''Die stem in die literêre kunswerk'''''”, wat later gepubliseer word. Sy uitgangspunt is dat daar in alle literatuur ’n stem is wat praat en hy ondersoek dan die vraagstukke rondom hierdie stem, soos watter stem praat, wat sê dit, hoe praat dit en hoe affekteer dit die literatuur. Dit is ’n omvangryke studie wat hy met groot deeglikheid voltooi.<ref>Antonissen, Rob “Spitsberaad” Nasou Beperk Elsiesrivier Eerste uitgawe Eerste druk 1966</ref> Met “'''''Prosakuns'''''” lewer hy ’n inleiding tot die tegniek van die prosa en die belangrike elemente waarmee die prosakuns werk. Hy verdeel die boek in afsonderlike besprekings van “''Gebeure''”, “''Karakterisering''” en “''Ruimte''”.<ref>Cloete, T.T. “Standpunte” Nuwe reeks 80, Desember 1968</ref> Met “'''''Op weg na Welgevonden'''''” lewer hy die eerste boek kritiek in Afrikaans wat oor slegs een letterkundige werk handel, naamlik ’n ontleding van Etienne Leroux se “''Sewe dae by die Silbersteins''”. “'''''Nederduitse digkuns'''''” bevat ’n inleiding en aantekeninge oor gedigte uit die sewentiende-eeuse Nederlandse poësie.
 
In 1973 nader [[Koos Human]] van [[Human en Rousseau|Human & Rousseau]], met die ondersteuning van D.J. Opperman, hom oor die moontlikheid om ’n Afrikaans literatuurgeskiedenis aan te pak. Dit was nodig aangesien die twee vorige skrywers van so ’n geskiedenis, Gerrit Dekker en Rob Antonissen, beide reeds oorlede is. Hierdie werk vestig hom as die toonaangewende literator in Afrikaans. Hy skryf dan die vir sy tyd mees omvattende literatuurgeskiedenisse in Afrikaans, eers in afsonderlike bande. “'''''Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur I'''''”, wat die tydperk vanaf die aanvang tot met die [[Dertigers]] dek, verskyn in 1978 en word in 1979 bekroon met die [[Recht Malanprys|Recht Malan-prys]].<ref>Brink, André P. “Rapport” 13 Augustus 1978</ref><ref>Cloete, T.T. “Tydskrif vir Letterkunde” Nuwe reeks 18 no. 1, Februarie 1980</ref><ref>Nienaber-Luitingh, M. “Tydskrif vir Geesteswetenskappe” Jaargang 19 no. 3, September 1979</ref><ref>Van Heerden, Ernst “Beeld” 17 Julie 1978</ref> In 1979 is dit ook een van die vyf boeke op die kortlys van die Louis Luyt-prys. Die tweede band, “'''''Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur II'''''”, dek die tydperk vanaf die Dertigers tot met 1970 en is in 1984 op die kortlys vir die toekenning van die Louis Luyt-prys. Veral weens koste oorwegings, maar deels ook oor die polemiek wat tussen hom en T.T. Cloete ontstaan oor hierdie literatuurgeskiedenisse en wat die voorskryf van hierdie literatuurgeskiedenisse op universiteite beperk, word afgesien van die voorgenome derde band.<ref>Cloete, T.T. “Tydskrif vir Letterkunde” Jaargang 22 no. 1, Februarie 1984</ref><ref>Nienaber-Luitingh, M. “Die Burger” 6 Oktober 1983</ref> Kannemeyer kondenseer die inhoud van die twee bande en werk die nuutste letterkundige geskrifte in een band by onder die titel “'''''Die Afrikaanse literatuur 1652–1987'''''”. ’n Gekondenseerde weergawe van hierdie literatuurgeskiedenis word in Engels vertaal deur Elaine Ridge as “''A history of Afrikaans literature''”.<ref>Coetzee, Ampie “Rapport” 22 Januarie 2006</ref> Na verloop van 17 jaar verskyn die laaste bygewerkte geskiedenis as “'''''Die Afrikaanse literatuur 1652–2004'''''”.<ref>Venter, L.S. “Beeld” 3 April 2006</ref> Literatuur-geskiedkundige boeke is ook “'''''Die Afrikaanse bewegings'''''”, waarin hy die ontstaan en geskiedenis van die Eerste en Tweede Afrikaanse Taalbeweging uiteensit, en “'''''Letterkunde en beweging voor 1900'''''”, wat bestaan uit ’n oorsig oor hierdie tydperk en ’n bloemlesing van die geskrifte.<ref>Olivier, Fanie “Rapport” 22 Februarie 1976</ref><ref>Pheiffer, R.H. “Beeld” 21 Junie 1976</ref> Oor sy taak as geskiedkundige lewer hy verslag in “'''''Die taak van literêre geskiedskrywing'''''”.
 
Benewens sy literatuurgeskiedenis is sy vernaamste werk die omvattende biografieë wat hy oor verskeie persone die lig laat sien. Reeds vroeg in sy loopbaan skryf hy ’n monografie oor “'''''Jochem van Bruggen'''''”. D.J. Opperman is die eerste skrywer aan wie hy ’n omvattende biografie wy, getitel “'''''D.J. Opperman: ’n biografie'''''”. Kannemeyer het vir hierdie biografie ’n navorsingstoekenning van die senaat van die Universiteit van die Witwatersrand, ’n Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing ad hoc-toekenning en steun van Radio Suid-Afrika se Skrywersfonds ontvang. Hy ontvang die Ou Mutual-prys in 1987 vir “''D.J. Opperman: ’n biografie''” en in dieselfde jaar is hierdie boek op die kortlys vir die Rapportprys.<ref>Britz, E.C. “The Argus” 22 Januarie 1987</ref><ref>Olivier, Gerrit “Die Suid-Afrikaan” Lente 1987</ref><ref>Roos, Henriette “Tydskrif vir Geesteswetenskappe” Jaargang 26 no. 4, Desember 1986</ref> ’n Aantal jare later verskyn “'''''Die bonkige Zoeloelander'''''”, wat as aanvulling tot die biografie gesien kan word en Opperman se lewe in beeld uiteensit, met toepaslike kommentaar. Die digter Peter Blum verlaat Suid-Afrika in die vroeë sestigerjare en dig daarna uit verbittering teenoor die land glad nie meer in Afrikaans nie. Vir geruime tyd skryf hy beledigende boodskappe en briewe aan vriende en kennisse in Suid-Afrika, maar hierdie korrespondensie droog ook op, terwyl hy glad nie sy tantième op verkope van sy digbundels opeis nie.<ref>Botha, Johann “Die Burger” 30 November 1994</ref><ref>Grové, A.P. “Insig” November 1994</ref> Kannemeyer se deeglike speurtog na Blum se lewe en bewegings, wat in “'''''Wat het geword van Peter Blum?'''''” geboekstaaf word, los die tergende vrae rondom hierdie digter op. Die Recht Malan-prys word in 1996 aan hom toegeken vir “'''''Langenhoven: ’n lewe'''''”. Hierdie boek is in dieselfde jaar op die kortlys vir die toekenning van die Helgaard Steyn-prys en word eervol vermeld tydens die toekenning van die C.N.A.-prys.<ref>Hugo, Daniel “Die Burger” 17 Mei 1995</ref><ref>Pheiffer, Roy “Insig” Mei 1995</ref> Tegelykertyd verskyn “'''''Die dienswillige dienaar'''''”, ’n aanvullende fotoboek oor Langenhoven, waar die byskrifte saam met die foto’s as kort lewenskets van hierdie skrywer kan dien. In 1999 verower “'''''Leipoldt: ’n lewensverhaal'''''” die Recht Malan-prys in 1999 en in 2000 die Helgaard Steyn-prys.<ref>Venter, L.S. “Beeld” 9 Augustus 1999</ref><ref>Viljoen, Louise “Insig” Julie 1999</ref> Saam met hierdie biografie verskyn ook “'''''So blomtuin vol van kleure'''''”, ’n versameling wat hy maak van Leipoldt se geskrifte oor Clanwilliam, en “'''''Uit die skatkis van die Slampamperman'''''”, ’n keur uit die geskrifte van Leipoldt. Die biografie oor Uys Krige, “'''''Die goue seun'''''”, is in [[2003]] op die kortlys vir die toekenning van die Recht Malan-prys en in 2004 op die kortlys vir die toekenning van die Helgaard Steyn-prys.<ref>Aucamp, Hennie “Insig” Junie 2002</ref><ref>Botha, Saartjie “Rapport” 12 Mei 2002</ref><ref>Venter, L.S. “Beeld” 5 Augustus 2002</ref> Hierdie biografie word vergesel van “'''''Uit die skatkis van die goue seun'''''”, ’n keur uit die geskrifte van Uys Krige. Die biografie oor “'''''Jan Rabie'''''” word saam met “'''''Hutspot'''''” uitgegee, waarin hy reissketse, verhale, essays en praatjies van Rabie saambundel.<ref>Botha, M.C. “Insig” Januarie/Februarie 2005</ref><ref>Coetzee, Ampie “Rapport” 9 Januarie 2005</ref><ref>De Vries, Abraham H. “Tydskrif vir Letterkunde” Jaargang 43 no. 1, Herfs 2006</ref> Sy laaste biografie oor ’n Afrikaanse skrywer is oor Etienne Leroux onder die titel “'''''Leroux: ’n lewe'''''”. In [[2009]] is “''Leroux: ’n lewe''” op die kortlys vir die toekenning van die Universiteit van Johannesburg-prys.<ref>Human, Thys “Beeld” 29 September 2008</ref><ref>Marais, Johann Lodewyk “Rapport” 21 September 2008</ref><ref>Roos, Henriette “Tydskrif vir Letterkunde” Jaargang 46 no. 2, Lente 2009</ref><ref>Rousseau, Leon “Boeke Insig” No. 6, Somer 2009</ref> Klaarblyklik ’n neweproduk van sy Opperman-biografie is die biografie oor sy vriend Hannes van der Merwe, bekende argitek van Kaapstad, wat as “'''''Hannes van der Merwe – Argitek en skrywersvriend'''''” verskyn.<ref>Myburg, Johan “Beeld” 4 Junie 2007</ref> Nadat hy altyd op Afrikaanse skrywers gekonsentreer het, skryf hy die omvattende biografie oor die Nobelpryswenner [[J.M. Coetzee]], wat in Afrikaans onder die titel “'''''J.M. Coetzee – ’n Geskryfde lewe'''''” verskyn en in die Engelse vertaling deur Michiel Heyns as “''J.M. Coetzee – A life in writing''”. Ná Kannemeyer se dood het Hannes van Zyl hierdie uitgawes versorg en ietwat verkort om die verhaal te laat vloei. Die boek word in Nederlands vertaal en die Franse, Duitse en Australiese regte word verkoop reeds voor amptelike publikasie. Hierdie biografie oes groot lof in van alle oorde as ’n deeglike werk, wat ’n groot bydrae lewer tot die studie en kennis van hierdie Nobelpryswenner.<ref>De Jong, Marianne “Tydskrif vir Letterkunde” Nuwe reeks 50 no. 1 Herfs 2013</ref><ref>La Vita, Murray “Beeld” 10 September 2012</ref><ref>Van Vuuren, Helize “Beeld” 12 November 2012</ref>
 
Sy werke sluit in verskeie bundels met literêre opstelle en resensies. “'''''Opstelle oor die Afrikaanse drama'''''” is die eerste van hierdie publikasies. “'''''Konfrontasies'''''”, met die subtitel “''Letterkundige opstelle en kritiek 1961–1975''” word in drie afdelings verdeel, met die eerste bestaande uit drie opstelle oor die meestal slordige teksversorging by C. Louis Leipoldt. Die tweede afdeling is kritiek op bundels letterkundige opstelle, terwyl die derde afdeling resensies oor Afrikaanse dramas bevat.<ref>Brink, André P. “Rapport” 16 Oktober 1977</ref><ref>Gilfillan, F.R. “Standpunte” Nuwe reeks 140, April 1979</ref><ref>Schutte, H.J. “Tydskrif vir Letterkunde” Nuwe reeks 17 no. 3, Augustus 1979</ref> “'''''Ontsyferde stene'''''” se subtitel is “''Herinnerings, huldigings, herlesings en herbevestigings''” en bevat geleentheidstoesprake, letterkundige opstelle, boekresensies en ander artikels oor die letterkunde.<ref>Olivier, Fanie “Beeld” 27 Januarie 1997</ref> Die bundel word in agt afdelings verdeel. Die eerste afdeling handel oor ’n terugblik na die werk van sommige van die belangrikste Afrikaanse skrywers soos Etienne Leroux en [[Elisabeth Eybers]]; die tweede bevat reaksies op werke oor die letterkunde; die derde is gewy aan die verbinding tussen die Afrikaanse en Nederlandse letterkunde; die vierde het Peter Blum en die vyfde C.J. Langenhoven as onderwerp; die sesde behandel meestal onbekende wetenswaardighede oor die letterkunde, soos die bekende akteur [[Jacques Loots]] se opspraakwekkende gedigte van die veertigerjare; die sewende afdeling bevat ’n oorsig oor die toekoms van die Afrikaanse letterkunde en die slotafdeling is oor D.J. Opperman. Ander letterkundige kritiek word gebundel in “'''''Getuigskrifte'''''” (lesings en opstelle), “'''''Die bevestigende vlam'''''” (die eerste Afrikaanse opstelbundel wat uitsluitlik studies oor die Nederlandse letterkunde bevat<ref>Britz, Etienne “Tydskrif vir Letterkunde” Jaargang 29 no. 2. Mei 1991</ref>), en “'''''Uit puur verstrooiing'''''”. “'''''Kroniek van klip en ster'''''” is ’n ontleding van D.J. Opperman se oeuvre,<ref>Brink, André P. “Rapport” 16 Maart 1980</ref><ref>Cloete, T.T. “Standpunte” Nuwe reeks 147, Mei 1980</ref><ref>Steenberg, D.H. “Tydskrif vir Geesteswetenskappe” Jaargang 21 no. 1, Maart 1981</ref><ref>Viljoen, Hein “Tydskrif vir Letterkunde” Nuwe reeks 18 no. 3, Augustus 1980</ref> terwyl hy “'''''Die heks en Die laaste aand'''''” ’n blokboek is oor hierdie dramas van C. Louis Leipoldt.<ref>Human, Thys “Beeld” 3 Maart 2008</ref> Hy publiseer ook “'''''Letterkunde en beweging voor 1900'''''” oor die [[Eerste Afrikaanse Taalbeweging]] en “'''''Op weg na 2000'''''”, laasgenoemde ’n bespreking van die belangrikste werke in die negentigerjare van die [[20ste eeu|twintigste eeu]].<ref>Roos, Henriette “Rapport” 25 April 1999</ref><ref>Venter, L.S. “Beeld” 12 April 1999</ref> “'''''Die dokumente van dertig'''''” belig deur hoofsaaklik te steun op briefwisseling die belangrikste skrywers en digters van hierdie tydperk en hulle verhoudings met ander.<ref>Snyman, Henning “Rapport” 23 Desember 1990</ref><ref>Viljoen, Louise “Die Burger” 27 Desember 1990</ref> “''Die dokumente van Dertig''” word in [[1990]] genomineer vir die Rapportprys en is in 1992 op die kortlys vir die toekenning van die Helgaard Steyn-prys. “'''''Figuur en fluit'''''” is ’n studie wat in Nederland gepubliseer word en ’n ondersoek is na die ooreenkomste in kunsbeskouing tussen D.J. Opperman en Marthinus Nijhoff.<ref>Van Zyl, Wium “Die Burger” 20 Julie 1993</ref> By die geleentheid van die tagtigste verjaarsdag van Elisabeth Eybers word sy lang opstel oor haar werk onder die titel “'''''Die gespitste binneblik'''''” in ’n beperkte en getekende uitgawe gepubliseer.<ref>Grové, A.P. “Insig” April 1995</ref><ref>Venter, Leona “Tydskrif vir Geesteswetenskappe” Jaargang 35 no. 2, Junie 1995</ref> “'''''Verse vir die vraestel'''''” lewer insiggewende kommentaar oor en ontleding van sowat 190 bekende Afrikaanse gedigte as hulpmiddel vir leerlinge in hulle studie van die poësie.<ref>Malan, Lucas “Rapport” 19 Julie 1998</ref> Die Universiteit van Stellenbosch publiseer sy D.J. Opperman-gedenklesing van 1991 onder die titel “'''''Die rotsmusiek van eie hiëroglief'''''”, terwyl die [[Nelson Mandela-universiteit|Universiteit van Port Elizabeth]] die letterkundige opstel “'''''Probleme van ’n Langenhoven-biograaf'''''” publiseer. “'''''Die rym neem ook ’n hele lewe in beslag'''''” is sy outobiografie en word in 1990 genomineer vir die Rapportprys.<ref>Britz, Etienne “Die Burger” 1 November 1990</ref>
 
=== Ongepubliseerde dokumente ===
* Kannemeyer, J.C. “Curriculum vitae” [[Nasionale Afrikaanse Letterkundige Museum en Navorsingsentrum]] (NALN) Bloemfontein
 
=== Internet ===
13 247

wysigings