Verskil tussen weergawes van "Stephanus Petrus le Roux"

proeflees en taalkorreksies
(proeflees en taalkorreksies)
}}
 
'''Stephanus Petrus le Roux''', ook wel ''S.P. le Roux'', (gebore* [[4 Maart]] [[1891]] inop die plaas Doornkraal, [[De Rust]] in die [[Oudtshoorn]]-distrik, gestorwe [[25 Januarie]] [[1974]] in [[Koffiefontein]]), was 'n [[Suid-Afrika]]anse politikus en 'n voormalige Minister van Landbou.<ref>
* Ouers: Stephanus Daniel Petrus le Roux en Cathrina Jacomina Maria Olivier.
* Getroud: 21 Junie 1921 in die huwelik getree met Elizabeth Helena Scholtz, dogter van mnr en mev J Hofmeyer Scholtz van Bloemfontein.
 
== Lewe ==
Le Roux het sy eerste skool opleidingskoolopleiding begin by 'n klein plaasskooltjie. Daarna gaan hy skool op [[De Rust]], [[George]], [[Graaff-Reinet]] en [[Oudtshoorn]]. Hy studeer daarna by Victoria College (tans die [[Universiteit van Stellenbosch]]) waar hy die graad BA B.A.-graad behaal in 1913. Daarna boer hy op De Rust. In 1915 kry hy 'n beurs om regte te studeer aan Rhodes Kollege, [[Grahamstad]].
 
Hy word dieselfde jaar aangestel as registrateur van Regter McGregor en vertrek saam met hom na Bloemfontein. Hier studeer hy regte aan [[Grey-kollege]] en in 1918 lê hy die LL.B eksamen af. Na toelating tot die Kaapse Balie gaanbegin hy egter boer naby De Rust.
 
Vanaf 1919 beywer hy hom vir die bevordering van boereorganisasies. Hy was verantwoordelik vir die organisasie van die Boere Saamwerk Bpk. in Suid-westelikedie Suidwestelike distrikte. Met die ineenstorting van die ekonomiese grondslag van die Oudtshoorn distrik het hy hom gedurig beywer om toestande te skep sodat die bestaande volstruisvere- en [[tabak]] <nowiki/>koöperasies op gesonde grondslag meeding, en boere aan te moedig om so veel moontlik gemengde boerdery te beoefen. EersteSy eerste pogings om [[volstruis]] en takboere te organiseer het misluk. Later egter, na sy verkiesing tot die [[Volksraad van die Unie van Suid-Afrika|Unie-Volksraad]], het hy daarin geslaag om beter leningsfasiliteite vir koöperasies met beperkte verantwoordelikhede te krybeding, asook verpligtendeverpligte bepalings in verband met tabak en volstruisvere. Hy slaag daarin om intydens 'n parlementêre reses die twee koöperasies – die Kango Koöperatiewe Tabakmaatskappy Bpk. en die Volstruisvere Koöperasie van Suid-Afrika Bpk. – op te rig en word tot Voorsittervoorsitter van direksiesdie direksie van beide maatskappye gekies. Hy verteenwoordig die Kango TabakTabakkoöperasie Koöperasie opby die Sentrale Tabak KoöperasieTabakkoöperasie.
 
== Politieke lewe ==
[[Beeld:Die 19 Gesuiwerde Nasionaliste van 1934.jpg|duimnael|links|280px|Die 19 "Gesuiwerde" [[Nasionale Party|Nasionaliste]] wat in 1934 in die party gebly en nie met die [[Suid-Afrikaanse Party]] saamgesmelt het om die [[Verenigde Party]] te vorm nie. Agter van links na regs: '''S.P. le Roux''', R.A.T. van der Merwe, [[F.C. Erasmus]], P.J.H. Luttig, J.J. Haywood. Tweede ry van agter: L.J. Vosloo, dr. [[N.J. van der Merwe]], ds. [[D.F. Malan]], adv. [[J.H.H. de Waal]], A.L. Badenhorst. Derde ry: [[Paul Sauer|P.O. Sauer]], dr. [[Karl Bremer]], adv. [[J.G. Strijdom]], ds. [[Charles du Toit|C.W.M. du Toit]]. Voorste ry: J.F. van G. Bekker, adv. [[Charles Robberts Swart|C.R. Swart]], [[Bruckner de Villiers|W.B. de Villiers]], C.H. Geldenhuys, G.P. Steyn.]]
 
ReedsHy het reeds as student stel hy belang gestel in politiek en het ook dadelik kant gekies metvir Genl. [[JBM Hertzog]] in die politieke krisis in 1912. In 1922 is hy die aspirant kandidaat vir die Provinsiale Raad vir die kiesafdeling Oudtshoorn, maar staan terug vir mnr. [[J.E. Potgieter]]. In 1923 word hy met 'n groot meerderheid benoem as N.P. kandidaat vir die parlementêre tussenverkiesing te Oudtshoorn, veroorsaak deur die afsterwe van dr. Raubenheimer, en word met 'n oorweldige meerderheid gekies. Dit was hierdie nederlaag, spoedig gevolg deur 'n ander by [[Wakkerstroom]], wat die Suid-Afrikaanse Party Regering-regering in 1924 genoop het om te bedank. By die algemene verkiesings in 1924 en 1929 word hy weer met groot meerderheid tot lid van Oudtshoorn verkies. Hy verteenwoordig [[Oudtshoorn]] in die [[Volksraad van die Unie van Suid-Afrika|Unie-Volksraad]] onafgebroke vir 35 jaar. As Parlementslidparlementslid dien hy eers op die Gekoste Komitee vir Spoorweë en toe van die Openbare Rekenings KomiteeRekeningkomitee. Hy was ook lid gewees van die Gekoste Komitee oor die Yster en Staal Wet-wet asook die Landboukredietwet en daarna van die Naturellewette. Hy was verantwoordelik vir aanname deur die Parlement vir 'n voorstel om volstruisvere soortgelyk as tabak onder die verpligtendeverpligte bepalings van die Gewysigde Koöperatiewewet inKoöperasiewewet te bring. In die sitting van 1931 word 'n wetsontwerp ingedien vir die'n heffing op tabak teten einde uitvoer te subsidieer, wat egter misluk. In 1926 as afgevaardigde van die Unie Parlement neem hy deel aan 'n uitgebreide reisgeselskapreistog van die Ryksparlementêre Vereniging deur [[Australië]].
 
Met die koalisie en die uiteindelike samesmelting tussen die [[Nasionale Party]] en die [[Suid-Afrikaanse Party]], ondersteun hy dr. [[D.F. Malan]] en was een van die 19 "gesuiwerde" Nasionaliste in 1934. Soos die party groei, word hy die skaduminister van landbou en is hy uiteindelik die portefeulje toegeken ná die 1948-verkiesing. Hy behou hierdie portefeulje tot 1958, toe hy uittree weens gesondheidsredes.
 
Hierna gaan lei hy 'n stil lewe op sy plaas Wagenmakersdrift naby [[Koffiefontein]]. In dieselfde jaar ken die [[Universiteit van die Vrystaat]] aan hom die eredoktorsgraad in landboukunde toe.
 
== Verwysings ==
90 843

wysigings