Verskil tussen weergawes van "Silkaats"

160 grepe bygevoeg ,  3 jaar gelede
tye, teksdetails
(Beskrywing van skildery reggemaak. Dis geen umusi nie.)
(tye, teksdetails)
|kinders = Lobengoela (seun), Nkoeloemane (seun)
}}
'''Silkaats''' (ong. [[1790]] tot ong. [[9 September]] [[1868]]), ook bekend as '''Mzilikazi''', '''Oemsiligasi''' of '''Moselekatse''', was die eerste koning van die [[Ndebele]], wat by die binnelanders (Sothos ens.) as die maTebele bekend was.<ref>Die volkstaal van die maTebele was siTebele, 'n dialek van Zoeloe, waarvan die woordeskat danksy die interaksie met ander nasies vergroot is.</ref> Silkaats was die seun van Matsjobana, hoofman van die klein Khoemalo-stamgroep, waarvanwie diese tuiste tussen die magsfere van die Ndwandwes en Mthetwas van Zoeloeland ingewig was. Silkaats wordhet 'n antagonis van die Zoeloenasie, drageword, grootliks by tot die [[mfecane]] bygedra, en herskikhet die politieke toneel in suider-Afrika herskik.
 
==Lewe in Zoeloeland==
Matsjobana het in die Mkuze-omgewing van Zoeloeland gewoon, maar sterfhet in 'n skermutseling met 'n aanliggende stam, die Soeiti, gesneuwel. Silkaats se oupa, Zwide van die Ndwandwes, stelhet hom in sy pa se plek as hoofman aanaangestel. Mettertyd besluithet Silkaats egter besluit om sy stam aan die gesag van Shaka te onderwerp. Volgens Bryant is Matsjobana vermoor deur Zwide, sy skoonpa,<ref>Die presiese gebeure is onduidelik: Matsjobana se troue met 'n dogter van Zwide moes wel aan lg. sekuriteit aan sy suidgrens verleen, en ná Silkaats se oorlopery was dit moontlik Tsjaka[[Shaka]] wat hom as stamhoof oor die Khoemalos aangestel het, om die landstreek aan sy noorde te beveilig. Silkaats sou semi-onafhanklik wees nadat Zwide uitgeskakel is.</ref> en het Silkaats dieselde lot gevrees. Nietemin delfhet Zwide in 1819 die onderspit teen Shaka gedelf, en vlug uiteindelik na die verre noorde gevlug.
 
Silkaats woon as onderhorigehet aan [[Tsjaka|Shaka]] op die noordgrensboloop van sydie grondgebiedsiKwebezirivier, aan die boloopnoordgrens van die[[Shaka]] siKwebezirivier,se vanwaargrondgebied gewoon. Vanaf hierdie ligging moes hy as Shaka se onderhorige vir Tsjakahom strooptogte moet uitvoer. In 1822 wordis hy ondermeer na die Transvaalse hoëveld gestuur om die Sotho-hoofman Ranisi te plunder en onderwerp. Na hierdie strooptog houhet Silkaats egter van die beeste vir homself terugteruggehou. Toe Shaka daarvan verneem en hom inroep, besluithet Silkaats besluit om hom te verset en versteekhet sy vrouevolk in 'n bos genaamddie eNtoebeni,-bos<ref>Vgl. eNtoembane: {{Koördinate|27|44|52|S|31|18|52|E|display=inline}}</ref> versteek terwyl hy verdeeldheid saaigesaai en aanhangers werfgewerf het. 'n Impi van Shaka kon egter die vroue opspoor en uitmoor,<ref>Verraad het 'n rol in die gebeure gespeel aangesien Silkaats se broer Zeni sy posisie begeer het.</ref> waarop die impi self deur Silkaats uitgewis word.
 
==Die eerste trek==
Toe Shaka omstreeks 1823/24 sy elite impi, die oeFasimba, teen Silkaats uitstuur, vlughet Silkaats oor die [[Drakensberg]] gevlug met 'n paar duisend volgelinge, wat die kern van sy toekomstige volk sou uitmaak. Sy trekroete neemhet hom verby die huidige dorpe [[Vryheid, KwaZulu-Natal|Vryheid]] en [[Ermelo, Mpumalanga|Ermelo]] geneem, waarna hy hom vestig in die nabye van die hedendaagse [[Groblersdal]] vestig, waar hy die stat ekoePhoemoeleni, oftewel "Plek-van-rus" oprig. Teen 1825 het hy sy enKoengwini-hoofstat aan die [[Apiesrivier]] aangelê, benewens die enDinaneni- en enHlahlandlela-vestings (of -"iboetho") aan die bo- en laer-[[Krokodilrivier (Limpopo)|Krokodilrivier]]. In 1829/30 ontvang hy die eerste besoek van die sendeling [[Robert Moffat]]. Hy besoek ook die [[Vaalrivier]], waar hy in konflikte met die [[Griekwas (stam)|Griekwas]] betrokke raak, wat onder leiding van Jan Bloem, Bêrends en andere strooptogte op sy vee uitvoer. In 1831 voer 'n mag van Griekwas, Korannas en Betsjoenas 'n rooftog op sy vee uit, maar 'n impi slaag daarin om hulle te oorval en grootliks uit te wis.
 
==Na die verre weste==
[[Lêer:Harris - Ndebelekraal.png|duimnael|regs|260px|Silkaats se koningstat in Marico, geskilder deur W.C. Harris]]
In die winters van 1830 en 1832 slaanhet impis van die nuwe Zoeloekoning [[Dingaan]] weer op die maTebele toetoegeslaan, en na skermutselings moetmoes hulle nogmaals weswaarts verhuis. Die hoofstat Mosega (oftewel Motsenjateng)<ref>Mosega: {{Koördinate|25|38|S|26|03|E|display=inline}}</ref> van die Tswana-sprekende Hoeroetsje-nasie wordis ingeneem, en hul hoofmanne Mokgathle en Moiloa II wordis verdryf. Mosega word dan Silkaats se suidelike vesting, benewens 'n vesting by Tsjwenjane.<ref>Tsjwenjane: {{Koördinate|25|22|42|S|26|10|05|E|display=inline}}</ref> Meeste stamme tussen die [[Oranjerivier|Oranje-]] en [[Limpoporivier]] wordis nou deur hom verdryf of uitgedelg. Jongmense wordis as slawe geneem, en bejaardes en babas wordis uitgemoor.
 
Sowat 45 myl noordbenoorde van Mosega aan die [[Maricorivier|Groot-maricorivier]], righet Silkaats sy omvangryke koningstat opopgerig, waten hydit eGabeni<ref>eGabeni: {{Koördinate|25|01|28|S|26|25|06|E|display=inline}}</ref> noemgenoem. Dit souhet ook as Kapain, Kapajien of Kopanjeng bekend staangestaan. Hier ontvanghet hy die jagter-reisiger William Cornwallis Harris as gas ontvang, en sou hy sou 'n toenemend hegte vriendskap met die sendeling [[Robert Moffat]] aanknoop. Enige besoeker aan sy ryk moes hom dan via [[Kuruman]] en Mosega nader, sodat hulle eers deur Moffat gekeur kon word. Silkaats het aan die sendelinge in Mosega genoem dat hy graag onderwysers, skole en 'n kerk wou hê, maar sy verklarings is weens sy despotiese geaardheid met omsigtigheid bejeen.
 
==Magsug van die maTebele==
Moffat het die wreedhede en magsug van die maTebele as volg uitgedruk: "Vir die maTebele het dit nie bloot gegaan oor verkryging van beeste nie, maar niks minder as algehele onderwerping en uitdelging van verowerdes kon hul magsug versadig nie. Wanneer hulle dan 'n stat oorrompel het, is die skare verskrikte inwoners na die buitewyke uitgejaag, waar al die ouers en getroude vroue sonder omhaal om die lewe gebring is. Vir diesulkes wat hul stat heldhaftig verdedig het, en hul vroue en kinders, was 'n groter verskrikking beskore. Droë gras wat in vet geweek is, is om hul naakte liggame gedraai en aan die brand gesteek. Jeugdiges en meisies is as buit saam met die beeste aangemarsjeer na die tuistes van hul oorwinnaars. Wanneer die stat afgeleë was, is die hulpelose babas agtergelaat om van honger om te kom, of deur wilde diere verslind te word. ... 'n Wolk aasvoëls het neergedaal op die lewendes en dooies om fees te vier op mensevlees. Sou die suspisie ontstaan dat die hulpelose onskuldiges deur vriende gered kon word, is hulle in 'n kraal bymekaargemaak, waar struikbos oor hulle gegooi is en aan die brand gesteek is, sodat die stat wat tot onlangs 'n plek van blydskap was, in 'n hoop as omskep is." Moffat het Silkaats gewaarsku oor die gevolge van voortgehoue oorlogvoering, maar Silkaats se antwoord was bloot: "Bid tot jou God om my uit die hande van Dingaan te hou."
 
==Val van Mosega en eGabeni==
In 1836 arriveerhet [[Andries Hendrik Potgieter|Hendrik Potgieter]] se trek aanby die [[Vaalrivier]] aangekom, en die trekkerfamilies spanhet in los groepe uituitgespan, terwyl 'n verkenningskommando die gebied oor die rivier verken het. Die Erasmus-party se geweerskote op 'n jagtog wekhet skynbaar die aandag van 'n impi van Silkaats, sowat 600 sterk, gewek en hul laer wordis aangeval en uitgewis. Terugkerende manskappe ontsnaphet te perd ontsnap om die Steyn- en Bothagesinne te waarsku sodat hul laers betyds gevorm kon word om die aanslag af te slaan. Die Liebenberg-laer wordis egter uitgewis en twee meisies en 'n seun word weggevoeris na Silkaats weggevoer, om nooit weer gesien te word nie.<ref>15 of 17 voortrekkers het naby die hedendaagse [[Parys, Vrystaat|Parys]] aan die noordoewer van die Vaalrivier gesneuwel, benewens hul werkers en bediendes. Die gesneuweldes het ingesluit Barend Liebenberg snr, sy vrou en sy drie seuns Stephanus, Barend en Hendrik, Hendrik se vrou, Jan du Toit en sy gade of skoonseun, Karel Kruger, 'n sekere Harmse, skoolmeester McDonald, drie seuns van Stephanus Erasmus en ander kinders. Jan Claassen en Dolf Bronkhorst was moontlik ook hier slagoffers. Sowat 50 van die maTebele het gesneuwel.</ref> Die oorblywende trekkers vormhet 'n laer by [[Slag van Vegkop|Vegkop]] gevorm, waar die aanslag van 'n groot impi afgeweer wordis, alhoewel al die vee en trekbeeste aan die maTebele afgestaan wordis. Moontlik ⅓ van Silkaats se impi het nie teruggekeer nie, en die Zoeloes benuthet die geleentheid benut om ook 'n aanval op homSilkaats te loods.
 
Op 17 Januarie 1837 wordis eers Mosega deur die strafkommando van Potgieter en [[Gerrit Maritz|Maritz]] vernietig,<ref>Die kommando het bestaan uit 107 boeremans, benewens 50 Griekwas en sowat 50 Betsjoeanas.</ref> en sowat 6&nbsp;000 beeste wordis teruggewin. In totaal wordis 15 of 16 nedersettings vernietig en meer as 1&nbsp;000 van Silkaats se keurtroepe sneuwelhet gesneuwel. Die sendelinge aldaar het besluit om onder begeleiding van die boere na Natal terug te keer. Dit wordis opgevolg deur 'n stryd van 9 dae vanaf 4 November 1937 waarin eGabeni deur o.m. Potgieter en [[Piet Uys|Uys]] vernietig wordis. Die Maricogebied wordis nou deur die maTebele ontruim via die Dwarsbergpasse, en in 1838 trekhet sowat 15&nbsp;000 maTebele oor die [[Limpoporivier]] getrek, waarwaarna hulle in twee groepe opbreekverdeel. Silkaats vestighet hom in [[Betsjoeanaland]] gevestig en 'n groepering onder sy seun Nkoeloemane ("Koeroeman")<ref>Hy is vernoem na Moffat se sendingstasie, maar die siTebele en Zoeloetale gebruik geen "r"-klank nie, sodat "Koeroeman" as "Nkoeloemane" uitgespreek word.</ref> vestighet hulle in die Matobo-heuwels gevestig. Die indoenas van Nkoeloemane, insluitend Silkaats se oom Gondwanda, was onder die indruk dat Silkaats gesterf het, en het Nkoeloemane by Ntabazindoena as koning gehuldig. Nkoeloemane (c.1828 gebore) was Silkaats se seun by Oemoaka, 'n seniorvrou van suiwer Zoeloe-afkoms, en is in 1848 deur Silkaats as sy opvolger aangewys.
 
==Die volk herenig==
Toe Silkaats egter weer sy opwagting maak is hierdie indoenas terreggestel. Nkoeloemane het op hierdie stadium verdwyn en sy lot is onbekend en bestrede. Silkaats het hom by die nuwe Mhlahlandlela-stat in die Matobo-heuwels gevestig, en sy gesag oor 'n groot gebied uitgebrei. Hy het die [[Masjona|maSjona]]s feitlik geheel en al aan hom onderwerp. Masjonaland was nie vir wit besoekers toeganklik nie, aangesien Silkaats dit as sy private bron van beeste en slawe gesien het. Net voor sy afsterwe vergun hy egter vir Westbeech en Philips om 'n strooptog saam met Lobengoela langs die Mazoerivier ("Mazare") mee te maak, waartydens die maSjona-hoofman Watah aangeval wordis.
 
Silkaats se gesondheid kwynhet in sy laaste twee jaar gekwyn, waartydens hy in 'n ossewa leefgeleef waarvan die staanplek gereeld verskuif wordis. Hy ishet op 6/12 September [[1868]] by Ingama-stat, sowat 50 myl suid van die huidige [[Bulawayo]] oorledegesterf, en sy oorskot is by Entoembane, in die noordelike Matobos te aarde bestel. Die stamhoofde het nou 'n bejaarde indoena, Mncoembatha Khoemalo ("Nombate"), as regent aangewys. Aangesien Nkoeloemane verdwyn het, het Nombate op 24 Januarie 1870 vir [[Lobengoela]], 'n ander seun van Silkaats, as koning uitgeroep. Lobengoela het volgens volksgebruik 'n nuwe hoofstat begin, naamlik Gibixhegoe, wat hy later kwaBoelawajo of "Plek-van-die-vervolgde" sou noem. Hy moes egter eers 'n faksie van Nkoeloemane, naamlik kaptein Mbigo van die Zwangendaba-regiment ondersit, voor hy onbestrede kon regeer.
 
==Notas==
9 403

wysigings