Verskil tussen weergawes van "Inflasierekeningkunde"

Uitleg van bronteks
(Die taalgebruik is nie so erg nie. Die grootste probleem van 'n taaloogpunt lyk dit my is die losskryf van samestellings.)
(Uitleg van bronteks)
 
Die wetlike herroeping van die bestendige rekeneenheidaanname in Suid Afrika sal die jaarlikse onwetende vernieting van miljarde [[Suid-Afrikaanse rand|Rand]] in konstante items se reële waardes deur geoktroieerde rekenmeesters verhoed. Dit sal dit ook onmoontlik maak dat die Suid-Afrikaanse ekonomie deur hiperinflasie vernietig kan word soos dit oor die afgelope sewentien jaar van [[hiperinflasie]] in [[Zimbabwe]] gebeur het (sien die Unidade Real de Valor).
 
== Bestendige rekeneenheidaanname ==
===Inflasie===
Inflasie het twee komponente, maar slegs in 'n inflasionistiese ekonomie waar die historiesekostemodel gebruik word. Die twee komponente is monetêre of geld inflasie en historiesekoste-inflasie. <ref>{{cite book |last = Smith |first = Nicolaas J. |coauthors = |title = RealValueAccounting.Com - The next step in our fundamental model of accounting |publisher = |date = 2005|pages = |isbn =972-9060-06-1}}</ref><ref>http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=946775</ref>
Waar monetêre inflasie 'n ekonomiese proses is met algemene aanvaarde spesifieke oplossings, is nie-monetêre inflasie slegs 'n Historiese Koste rekeningkunde proses wat slegs op twee maniere gestop kan word: (1) met 0% inflasie of (2) met reëlewaarderekeningkunde.<ref>http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=946775</ref>
 
=== Verslagsdoeningsgeldeenheid ===
Een van die basiese beginsels van rekeningkunde is die verslagsdoeningsgeldeenheid beginsel: die verslagsdoeningsgeldeenheid in rekeningkunde is die basiese monetêre eenheid van die mees relevante geldeenheid. Die rekeningkunde monetêre verslagsdoeningsgeldeenheid is die enigste internasionale standaard rekeneenheid wat nie 'n werklike bestendige rekeneenheid is nie. Alle ander rekeneenhede, by voorbeeld die [[duim]], [[millimeter]], [[sentimeter]], [[kilometer]], [[myl]], [[pond]], [[gram]], ensovoorts, is almal werklike bestendige rekeneenhede
 
Geoktroieerde rekenmeesters gebruik 'n empiriese oplossing wat geldillusie deur die eeue tot gevolg gehad het. Hulle neem eenvoudig aan dat al die verskillende geldeenhede in al die verskillende wêreldekonomieë geskep en bestuur word deur 'n reserwebank of regering, almal "100% bestendige" verslagsdoeningsgeldeenhede is in laë-inflasie ekonomieë - slegs vir die waardering van konstante waarde items en niks anders nie.
 
=== Prysbestendigheid ===
Hierdie geldillusie word selfs vandag nog onderskraag deur verklarings deur die [[Europese Reserwebank]] dat prysbestendigheid gedefinieer word as 'n jaarlikse toename van onder 2% in die geharmoniseerde verbruikersprysindeks vir die Euroarea. Die Europese Reserwebank het ook aangedui dat, in die nastrewe van prysbestendigheid, hulle doel is om inflasiekoerse onder, maar naby 2% oor die mediumtermyn te hou. Ongelukkig ignoreer die SA Reserwe Bank die internasionale aanvaarde 2% inflasie koers wat tot geweldige onwetenede jaarlikse vernietiging van reële waarde in SA lei.
 
'n Hoë graad van prysbestendigheid is 'n jaarlikse toename in die Verbruikersprysindeks (VPI) onder 2%. Prysbestendigheid is 'n jaarlikse toename in die Verbruikersprysindeks van 0%. (Sien Alan Greenspan se definisie van prysbestendigheid in ''RealValueAccounting.Com'')
 
=== Historiese Koste-rekeningkunde ===
Historiesekosterekeningkunde is die wêreldwye basiese rekeningkundemodel.
 
In die meeste lande word die hooffinansiële state opgestel volgens die historieskostemodel sonder om die verandering in die algemene prysvlak of die toename in spesifieke pryse van bates in ag te neem, behalwe tot die mate waarin eiendomme, toerusting en beleggings geherwaardeer mag word.
 
=== Bestendige rekeneenheid aanname ===
Die bestendige rekeneenheidaanname is een van die basiese beginsels van die Historiesekostemodel. Die basiese beginsel van die Historiese Koste model is dus 'n aanneming en nie 'n werklike feit nie.
 
Buitelandse geld is nie die funksionele geldeenheid in 'n ekonomie waar dit nie die verslagsdoeningsgeldeenheid is nie, naamlik, waar maatskappye nie hul rekeningkunde alleenlik in die buitelandse geld eenheid doen nie. Buitelandse geld is slegs geld in lande wat hulle ekonomieë gedollariseer het, by voorbeeld, Panama, Ekwador en El Salvador.
 
=== Historiese Koste inflasie ===
 
Die baie vinnige vernietiging van die reële waarde van geld deur hiper inflasie word gedupliseer in die massiewe vernietiging van die reële waardes van alle konstante reële waarde nie-monetêre items wat nie ten volle of nooit reggestel word nie as gevolg van die kombinasie van hiper inflasie en die bestendige rekeneenheid aanname.
Voorbeelde van konstante reële waarde nie-monetêre items is uitgegewe aandele kapitaal, onuitbetaalde winste, verliese, handels debiteure, handels krediteure, salarisse, huur, rente in die wins-en-verliesrekening, belasting, alle items in die wins-en-verliesrekening, debiteure en krediteure vir salarisse, huur, belasting, ens.
 
=== Onuitbetaalde Wins ===
 
Die beste voorbeeld van historiesekoste-inflasie is die huidige wêreldwye vernieting van die reële waardes van all onuitbetaalde wins in alle maatskappye in die wêreld met onuitbetaalde wins deur die kombinasie van inflasie en die bestendige rekeneenheid aanname in alle lae-inflasie ekonomieë. Die reëls van die Historiese Koste model, naamlik die bestendige rekeneenheid aanname, verbied die regstelling van die reële waardes van onuitbetaalde wins in all lae-inflasie lande. Onuitbetaalde wins is in beginsel dieselfde as kontant (geld) in alle maatskappye in lae-inflasie ekonomieë. Die gemiddelde jaarlikse waarde van onuitbetaalde wins word op hierdie oomblik vernietig teen die gemiddelde jaarlikse inflasie koers in all maatskappye met onuitbetaalde wins in lae-inflasie lande (In alle lande wat nie IAS 29 toepas nie).
In Suid Afrika sal dit die vernietiging van die nie-monetêre deel van die SA ekonomie deur hoë of hiperinflasie onmootlik maak.
 
=== Hiperinflasie ===
 
Slegs maatskappye in hiperinflasionistiese ekonomieë mag onuitbetaalde wins reëlewaarde regstel (heel moontlik slegs Zimbabwe met 8000% hiperinflasie) in terme van Internasionale Rekeningkundestandaard IRS 29 finansiële state in 'n hiperinflasionistiese ekonomie.
Eenvoudig gestel: die historiesekostemodel het in die verlede waarde wêreldwyd permanent vernietig en vernietig dit ook tans.
 
== Inflasierekeningkunde ==
 
Inflasierekeningkunde was gebruik om hierdie massiewe vernietiging van die reële waardes van konstante reële waarde nie-monetêre items in hiperinflasionistiese ekonomieë te stop.
Wanneer inflasierekeningkunde in lae inflasie ekonomieë gebruik word sal dit die massiewe vernietiging van die reële waardes van konstante reële waarde nie-monetêre items in lae inflasie ekonomieë - soos Suid Afrika - stop.
 
=== Unidade Real de Valor ===
Die Unidade Real de Valor in Brasilië was 'n voorbeeld van die eerste model.
 
Die feit dat die URV op drie Brasiliaanse (en nie Amerikaanse) prysindekse gebaseer was het tot gevolg gehad dat die bestendige rekeneenheid aanname 100% in Brasilië herroep was, maar, slegs gedurende die periode van die URV. Ongelukkig het die Brasiliaanse Reserwebank onwetend die baie vernietigende bestendige rekeneenheid aanname weer in die Brasiliaanse ekonomie ingestel toe hulle die unieke tweede deel van die URV voltooi het en dit as hul nuwe geldeenheid, die Real, ingestel het.
 
== Inflasie vereenvoudig ==
Inflasie vernietig altyd waarde. Dit word op twee maniere gedoen: inflasie vernietig die waarde van geld en dit vernietig ook die waarde van dinge waarvan die waardes nooit op datum gebring word nie, soos byvoorbeeld die winste wat 'n besigheid in die besigheid behou en nie aan eienaars uitbetaal nie.
 
Hierdie manier van dinge doen is al klaar moontlik, maar slegs gedurende hiperinflasie. Dit is noodsaaklik vir Suid Afrika om dit ook onder normale inflasie te doen om die vernietiging van waarde in die reële ekonomie onmoontlik te maak. [http://www.accountancysa.org.za/resources/ShowItemArticle.asp?ArticleId=1235&Issue=857]
 
== Bronne ==
{{verwysingsVerwysings}}
 
== Internetbronne ==
* [[:en:Constant Purchasing Power Accounting|Constant Purchasing Power Accounting op die Engelse Wikipedia]] {{en}}
* [http://realvalueaccounting.blogspot.com/ Real Value Accounting]
336 632

wysigings