Verskil tussen weergawes van "Volksraad van Suid-Afrika"

→‎Stemreg: begin aan taal werk
(→‎Stemreg: begin aan taal werk)
 
== Stemreg ==
Die [[Suid-Afrika-wet]] met dienhet verstandeaangedui dat die stemreg in elke provinsie dieselfde assal inwees diesoos ooreenstemmendedit koloniegeïmplimenteer voorwas in die Uniekolonies moetvoor wees,eenwording. totDit ditsou verandereers na uniewording deur die Unienuwe Parlementeenheidsparlement verander kon word. Die WetSuid-Afrika-wet ingesluithet wel 'n verskanste klousule, opingesluit voorwaardeten datopsigte van die swart en bruin kiesers net vanin die gemeenskaplikeKaap kieserslysvan verwyderGoeie kanHoop word,se rolinsluiting inop die Kaapgemeenskaplike vankieserslys. GoeieDit Hoopsou slegs gewysig kon word, deurmet wetgewingdie watsteun deurvan 'n twee-derde meerderheid deurlede van beide huise van die Parlement in 'n gesamentlike sessie.
 
Die franchiseStemreg, in alle dele van die Unie, was aanvanklik beperk tot mans bo die ouderdom van 21 jaar. Wit vroue isword stemgeregtigde in 1929 en die oorblywende eiendom en inkomste kwalifikasies watvir wit mans is afgeskaf in 1930. Die stem-ouderdom is verminder tot 18 in die 1960's. Daar was 'n paar addisionele kwalifikasies en diskwalifikasies wat gewissel het tussen die verskillende provinsies.
 
Die kiesers in die [[Oranje-Vrystaat]], [[Transvaal]] en [[Suidwes-Afrika]] moes gekwalifiseer word wit mense, die hele tyd toe dié gebiede is in die Volksraad verteenwoordig.
 
=== Natal Franchise ===
[[Natal (provinsie)|Natal]] het 'n teoreties nie-rassige franchise gehad, wat soortgelyk was aan (maar verskil het in detail) van die eiendom- en inkomste gebaseerde franchise van die Kaap. In die praktyk, 'n paar nie-blanke kiesers ooit gekwalifiseer onder dit is om te stem. Daar is in 1908 beraam dat 200 nie-blankes uit 'n totaal van 22 786 kiesers veilige franchiseregte het.
 
== Suidwes-Afrika ==
Anonieme gebruiker