Adrenalien (roman): Verskil tussen weergawes

 
== Akademiese belangstelling ==
''Adrenalien'' isword in 1997 as materiaal gebruik by twee universiteite, veral as lekkerleesboek vir nie-moedertaalstudente. Daar was wel sprake dat die roman voorskryfmateriaal kon word by tersiêre instellings.
 
Salomi Louw bespreek in haar artikel die elemente en onwaarskynlikhede/diskrepansies wat in 'n rolprent oortuigend weergegee sou kon word omdat dit in die reële tyd afspeel, maar nie in 'n roman suksesvol is nie, omdat daar voortdurend oordink, teruggeblaai en vergelyk word. Ook word kontinuïteitsfoute uitgewys, te midde van die surrealisme wat in die boek uitgebeeld word. Sy vra haar dan af: "Is hierdie gegewens bedoel om die leser te verwar en deel te maak van die verteller se hallusinasies, of is dit bloot slordigheid? Of is daar so min respek vir die leserspubliek dat sulke teenstrydighede - en daar is dosyne ander voorbeelde - aan ons voorgehou word?" Sy kritiseer Van Nierop ook omdat hy in sy ''Seeing Sense'' (sy boek oor rolprentanalise) self sê alles moet gemotiveer word of 'n doel hê, maar kom dit self nie na nie. Louw kom tot die slotsom:<ref>[https://archive.org/details/tydskrifvirlette00uns_goy/page/68 Louw, S. 1999. 'n Filmiese teks: ''Adrenalien'' deur Leon van Nierop. ''Tydskrif vir Letterkunde'' 37(3/4): 68-77]</ref>
13 914

wysigings