Verskil tussen weergawes van "NG gemeente Port Natal"

(Uitleg van bronteks)
 
Ná 15 maande van soek, sukkel, gebedstryd en baie prosedures is eindelik op [[29 November]] [[1946]] 'n stukkie grond op openbare veiling van die Durbanse stadsraad gekoop. Intussen is bouplanne beraam, die boupermit, op [[14 Maart]] [[1946]] aangevra, is op [[1 Februarie]] [[1947]] toegeken. Op [[3 Mei]] [[1947]] is die eerste sooi omgekeer. Die Hooggeregshof in [[Pietermaritzburg]] stel die betrokke bywet van die stadsraad op [[23 Junie]] [[1947]] ter syde sodat die groot gebou op die beperkte grondruimte op die nodige afstand van die sypaadjie gebou kon word.
 
Wat die eredienste betref, het die gemeente vir die eerste vier maande van die moederkerkgebou gebruik gemaak en vanaf [[4 November]] [[1945]] is die eredienste binne die grense van die gemeente gehou, en wel in die oggend van 09:50 tot 10:00 in die saal van die [[Nederduitsch Hervormde Kerk|Hervormde Kerk]] en saans van 17:45 tot 18:30 in die saal van die [[Gereformeerde Kerkekerk in Suid-Afrika|Gereformeerde kerkDurban]], omtrent twee myl uitmekaar. Ondanks die mees ongerieflike tye is die eredienste geesdriftig ondersteun en bygewoon. In hierdie tyd moes die gemeente vir eredienste, Sondagskool, bidure, jeugwerk, vergaderings, ens. van ses verskillende geboue gebruik maak.
 
Hierdie moeilike omstandighede duur voort totdat, dank sy die onvermoeide ywer en organisasietalent van ds. en mev. Flemming, wat buitengewone pogings vir insameling van geld binne en buite die gemeente aangewend het, bygestaan deur 'n flukse kerkraad en hardwerkende lidmate, 'n eie sierlike toringkerkgebou, waarvan die hoeksteen plegtig deur die leraar op [[11 Oktober]] [[1947]] gelê is, en die moderne, doelmatige saal teen die boukoste van £28 290.0.0. in gebruik geneem kon word.
84 871

wysigings