Verskil tussen weergawes van "Louis Couperus"

629 grepe verwyder ,  9 maande gelede
geen wysigingsopsomming nie
 
Couperus het daardie jaar (1903) weer na Italië (Venesië) vertrek en is in September na Nice. Gedurende die winter van 1903–1904 het hy Jean Lombard se werk oor die Romeinse keiser [[Elagabalus]] gelees; in 1903 het Georges Duviquet sy ''Héliogabale'' gepubliseer, wat presies was wat Couperus nodig gehad het vir sy idee om 'n roman te skryf oor 'n kranksinnige keiser (''De berg van licht''). Intussen het hy, ten einde sy rekeninge te kan betaal, ''Van oude menschen, de dingen, die voorbij gaan'' geskryf. <ref name="BastetBiography"/> {{rp|p.302}} In 1905 het hy ''De berg van licht'' gepubliseer, wat taamlik kontroversieel was omdat dit oor die onderwerp van homoseksualiteit gehandel het. In 1906 het Couperus en sy vrou na [[Bagni di Lucca]] (Italië) vertrek, waar hulle in Hotel Continental tuisgegaan en hulle aan Eleonora Duse voorgestel het. In Mei 1907 het ''Aan den weg der vreugde'', 'n novelle wat Couperus geskryf het terwyl hy in Bagni di Lucca vertoef het, in ''Groot Nederland'' verskyn; hy het 'n verdere brief van LJ Veen ontvang wat vermeld het dat Couperus se boeke nie goed verkoop nie. Hierop het het Couperus 'n afskeidsbrief aan Veen geskryf waarin hy aan Veen gesê het dat dit die einde van hul sakeverhouding was. <ref name="BastetBiography"/>{{rp|p.341}} Gedurende die somer van 1907 het Couperus in [[Sienna]] die verhaal ''Uit de jeugd van San Francesco van Assisi'' geskryf wat gepubliseer sou word in ''Groot Nederland''. Vanaf hierdie tydstip af het Couperus beweer dat die dae van romans getel is en dat kortverhale (''kort romans'' genoem deur Couperus) die romans van die toekoms was. Couperus sou 'n reeks kortverhale skryf wat hy in die komende jare in tydskrifte soos "De Locomotief", "[[De Telegraaf]]" en die "Kroniek" sou publiseer.<ref name="BastetBiography"/>{{rp|p.347}}
<!--
==Endless travelling==
During the winter of 1908 Couperus resided in Florence, where he translated [[John Argyropoulos]]' ''Aristodemus''; he published his translation in ''Groot Nederland''. In August 1908 Couperus and his wife started a pension lodge in Nice and placed an advert in the ''[[New York Herald]]'' to attract future guests. As of 27 November 1909 Couperus started publishing weekly serials in the Dutch newspaper ''Het Vaderland''; he also published ''Korte arabesken'' ("Short Arabesques", 1911, with publisher Maatschappij voor
goede en goedkoope lectuur) and a cheap edition of ''De zwaluwen neêr gestreken...'' ("The Swallows Flew Down", with publisher Van Holkema & Warendof). In December 1910 Couperus wrote in his sketch ''Melancholieën'' ("Melancholia") about the death of his father, mother, sister and brother:
: "They are the ghosts of Death ... These are the shades of my grey father, my adored mother, they are the ghosts of my sister, brother and friend. And between their shadows are the pale ghosts of the Commemorations ... Because the room is full of ghosts and ghosts. My silent, staring eyes are full of tears and I feel old and tired and afraid."<ref name="BastetBiography" />{{rp|p.369}}
In the second part of 1910, Couperus started to write a novel again, despite the fact he earlier had said he never would write one again. This novel was to be called ''Antiek toerisme, een roman uit Oud-Egypte'' ("Tourism in Antiquity, a Novel from Ancient Egypt") and was published in ''Groot Nederland''. The book would be rewarded with the "''Nieuwe Gids'' prize for prose" in 1914. At the end of 1910, Couperus and his wife gave up their pension in Nice and travelled to Rome. In Rome Couperus collected and rearranged some of his serials, which he intended to publish in a book, ''[[Shadows of beauty|Schimmen van schoonheid]]'' ("Shadows of Beauty").<ref name="BastetBiography" />{{rp|p.379}}
 
== Eindelose reis ==
Since Couperus and publisher L.J. Veen were unable to agree on the payment of Couperus, Couperus then published ''Schimmen van schoonheid'' and ''Antiek Toerisme'' with publisher Van Holkema en Warendorf. In Rome Couperus visited [[Museo Barracco di Scultura Antica]], [[San Saba, Rome|San Saba]], the [[Villa Madama]] and the [[Colosseum]] (among other things). He also paid a visit to the [[Borgia Apartment]] and wrote a number of sketches about [[Lucrezia Borgia|Lucrezia]] and [[Pinturicchio]], who had painted her.<ref name="BastetBiography" />{{rp|p.385}} In 1911 he wrote in ''Groot Nederland'' a sketch about Siena and [[Ostia Antica]]. He read [[Marie-Louis-Antoine-Gaston Boissier|Gaston Boissier]]'s ''Promenades archéologiques'' and made long walks through the ancient ruins of Rome. He also visited the exhibition in the [[Accademia di Belle Arti Firenze|Belle Arti]] in Florence, where also Dutch painters exhibited their work. Here he met [[Willem Steelink, Jr.|Willem Steelink]] and [[Arnold Marc Gorter]], who gave him a warm welcome.<ref name="BastetBiography" />{{rp|p.388}} Couperus wrote about the travelling he and his wife constantly did: ''your living or not living, what hast thou found, O thou poor seekers, O thou poor vagabonds, rich in suitcases?'' <ref name="BastetBiography" />{{rp|p.393}} Couperus spend the winter of 1911–1912 in Florence; meanwhile the [[First Balkan War|Greco-Turkish War]] broke out and influenced life in Florence as well. Couperus wrote a sketch called ''De jonge held'' ("The Young Hero") about the son of friends in Italy who returned wounded from the [[Front (military)|front]].<ref name="BastetBiography" />{{rp|p.405}} In December Couperus and his wife left for [[Sicily]] but spent some time in [[Orvieto]], where they stayed in the same hotel that [[Bertel Thorvaldsen]] had once visited. Hereafter they travelled to Naples, where Couperus admired the [[Farnese Hercules]], which inspired him to start writing his next novel, ''Herakles''.<ref name="BastetBiography" />{{rp|p.411}}
Gedurende die winter van 1908 het Couperus in Florence gewoon waar hy [[John Argyropoulos]] se ''Aristodemus'' vertaal het; hy het die vertaling in ''Groot Nederland'' gepubliseer. In Augustus 1908 het Couperus en sy vrou 'n pension-lodge in Nice begin en 'n advertensie in die ''New York Herald'' geplaas om toekomstige gaste te lok. Met ingang van 27 November 1909 het Couperus weeklikse reekse begin publiseer in die Nederlandse koerant ''Het Vaderland''; hy het ook ''Korte arabesken'' (1911, met die uitgewer Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur) en 'n goedkoop uitgawe van ''De zwaluwen neêr gestreken ... '' gepubliseer (met die uitgewer Van Holkema & Warendof). In Desember 1910 skryf Couperus in sy skets ''Melancholieën'' oor die dood van sy vader, moeder, suster en broer. <ref name="BastetBiography"/>{{rp|p.369}} In die tweede deel van 1910 het Couperus weer 'n roman begin skryf, ondanks die feit dat hy vroeër gesê het dat hy nooit weer een sou skryf nie. Hierdie roman sou ''Antiek toerisme, een roman uit Oud-Egypte'' heet en is in ''Groot Nederland'' gepubliseer. Die boek sou in 1914 beloon word met die ''Nieuwe Gids''-prys vir prosa. Aan die einde van 1910 het Couperus en sy vrou hul pension in Nice prysgegee en na Rome gereis. In Rome het Couperus enkele van sy reekse versamel en herrangskik wat hy van plan was om in 'n boek, ''Schimmen van schoonheid'', te publiseer. <ref name="BastetBiography"/>{{rp|p.379}}
 
SinceAangesien Couperus anden die publisheruitgewer L.J. Veen werenie unablekon toooreenkom agree onoor theCouperus paymentse ofbetaling Couperusnie, het Couperus then publisheddaarna ''Schimmen van schoonheid'' anden ''Antiek Toerisme'' withby publisherdie uitgewer Van Holkema en Warendorf gepubliseer. In Rome het Couperus visiteddie [[Museo Barracco di Scultura Antica]], [[San Saba, Rome|San Saba]], thedie [[Villa Madama]] anden thedie [[ColosseumKolosseum]] (amongonder other thingsandere) besoek. HeHy alsohet paidook adie visit to the [[Borgia-woonstel Apartment]]besoek anden wrote a number'n ofaantal sketchessketse aboutoor [[Lucrezia Borgia|Lucrezia]] anden [[Pinturicchio]], whowat hadhaar paintedgeskilder herhet, geskryf. <ref name="BastetBiography" />{{rp|p.385}} In 1911 hehet wrotehy 'n skets geskryf wat in ''Groot Nederland'' agepubliseer sketchis aboutoor SienaSienna anden [[Ostia Antica]]. HeHy readhet [[Marie-Louis-Antoine-Gaston Boissier|Gaston Boissier]]'sse ''Promenades archéologiques'' andgelees madeen longtydsame walkswandelinge throughonderneem thedeur ancientdie ruinsantieke ofruïnes van [[Rome]]. HeHy alsohet visitedook thedie exhibitiontentoonstelling in thedie [[Accademia di Belle Arti Firenze|Belle Arti]] in Florence besoek, wherewaar alsoook DutchNederlandse paintersskilders exhibitedhul theirwerk workten toon gestel het. HereHier hehet methy [[Willem Steelink, Jr.|Willem Steelink]]en and [[Arnold Marc Gorter]] ontmoet, whowat gavehom himhartlik averwelkom warm welcomehet. <ref name="BastetBiography" />{{rp|p.388}} Couperus wrote about the travelling he and his wife constantly did: ''your living or not living, what hast thou found, O thou poor seekers, O thou poor vagabonds, rich in suitcases?'' <ref name="BastetBiography" />{{rp|p.393}} Couperus spendhet thedie winter ofvan 1911–1912 in Florence deurgebring; meanwhileintussen thehet [[Firstdie BalkanEerste War|GrecoBalkanoorlog (Grieks-TurkishTurkse War]]oorlog) brokeuitgebreek outen andook influenceddie lifelewe in Florence as wellontwrig. Couperus wrotehet a'n sketchskets calledgetiteld ''De jonge held'' ("Thegeskryf Youngoor Hero")die aboutseun the son ofvan friendsvriende in ItalyItalië whowat returnedgewond woundedvan fromdie thefront [[Frontteruggekeer (military)|front]]het. <ref name="BastetBiography" /> {{rp|p.405}} In DecemberDesember het Couperus anden hissy wifevrou left forna [[SicilySisilië]] butvetrek, spentmaar some'n timerukkie in [[Orvieto]], wherevertoef theywaar stayedhulle in the samedieselfde hotel thattuisgegaan het wat [[Bertel Thorvaldsen]] hadop 'n keer oncebesoek visitedhet. HereafterHierna theyhet travelledhulle tona Naples,Napels wheregereis Couperuswaar admiredCouperus thedie [[Farnese Hercules]], whichbewonder inspiredhet, himwat tohom startgeïnspireer writinghet hisom nextsy novelvolgende roman, ''Herakles'', te begin skryf. <ref name="BastetBiography" />{{rp|p.411}}
<!--
==Trading places==
The first chapters of ''Herakles'' appeared during the first half of 1912 in ''Groot Nederland''. Couperus then stayed in Sicily, where he visited [[Syracuse, Sicily|Syracuse]] and [[Messina]]; he and his wife then returned to Florence. During this period he visited [[Pisa]] and then travelled to Venice, where he attended the inauguration of the then-restored [[St Mark's Campanile]] (tower), and wrote about it in his sketch ''Feest van San Marco'' ("The party of San Marco").<ref name="BastetBiography" />{{rp|p.416}} Meanwhile, publisher L.J. Veen gave a positive answer to Couperus' question if he would be willing to publish the bundled sketches.<ref name="BastetBiography" />{{rp|p.420}} As a result, in 1912 and 1913 ''Uit blanke steden onder blauwe lucht'' ("From white cities under blue sky") appeared in two parts. Couperus travelled from Venice to [[Igis]] and to [[Munich]], where he visited a performance of [[Pedro Calderón de la Barca|Calderón]]s ''El mayor encanto, amor'' in the Künstler-Theater and a performance of [[Wolfgang Amadeus Mozart|Mozart's]] ''[[Don Giovanni]]'' at the Residenz-Theater. When Couperus celebrated his 50th birthday, ''Het Vaderland'' paid tribute to him by letting his friends and admirers publish praising words. Those friends and admirers included but were not limited to Frans Bastiaanse, Emmanuel de Bom, Henri van Booven, Ina Boudier-Bakker, Marie Joseph Brusse (the father of [[Kees Brusse]]), [[Herman Heijermans]] and Willem Kloos.<ref name="BastetBiography" />{{rp|p.442}} A committee was formed to collect the funds required for Couperus to make a journey to [[Egypt]]. Members of that committee were for example [[Pieter Cornelis Boutens]], Alexander Teixeira de Mattos and K.J.L. Alberdingk Thijm.<ref name="BastetBiography" />{{rp|p.444}} Couperus however could not make this journey to Egypt because of [[World War I]].
Anonieme gebruiker