Verskil tussen weergawes van "Louis Couperus"

67 grepe verwyder ,  7 maande gelede
geen wysigingsopsomming nie
 
Aangesien Couperus en die uitgewer L.J. Veen nie kon ooreenkom oor Couperus se betaling nie, het Couperus daarna ''Schimmen van schoonheid'' en ''Antiek Toerisme'' by die uitgewer Van Holkema en Warendorf gepubliseer. In Rome het Couperus die Museo Barracco di Scultura Antica, San Saba, Rome, die Villa Madama en die [[Kolosseum]] (onder andere) besoek. Hy het ook die Borgia-woonstel besoek en 'n aantal sketse oor [[Lucrezia Borgia|Lucrezia]] en [[Pinturicchio]], wat haar geskilder het, geskryf. <ref name="BastetBiography"/>{{rp|p.385}} In 1911 het hy 'n skets geskryf wat in ''Groot Nederland'' gepubliseer is oor Sienna en Ostia Antica. Hy het Marie-Louis-Antoine-Gaston Boissier se ''Promenades archéologiques'' gelees en tydsame wandelinge onderneem deur die antieke ruïnes van [[Rome]]. Hy het ook die tentoonstelling in die Accademia di Belle Arti Firenze in Florence besoek, waar ook Nederlandse skilders hul werk ten toon gestel het. Hier het hy Willem Steelink, Jr. en Arnold Marc Gorter ontmoet, wat hom hartlik verwelkom het. <ref name="BastetBiography"/>{{rp|p.388}}<ref name="BastetBiography"/>{{rp|p.393}} Couperus het die winter van 1911–1912 in Florence deurgebring; intussen het die Eerste Balkanoorlog (Grieks-Turkse oorlog) uitgebreek en ook die lewe in Florence ontwrig. Couperus het 'n skets getiteld ''De jonge held'' geskryf oor die seun van vriende in Italië wat gewond van die front teruggekeer het. <ref name="BastetBiography"/> {{rp|p.405}} In Desember het Couperus en sy vrou na [[Sisilië]] vetrek, maar 'n rukkie in [[Orvieto]] vertoef waar hulle in dieselfde hotel tuisgegaan het wat Bertel Thorvaldsen op 'n keer besoek het. Hierna het hulle na Napels gereis waar Couperus die [[Farnese Hercules]] bewonder het, wat hom geïnspireer het om sy volgende roman, ''Herakles'', te begin skryf. <ref name="BastetBiography"/>{{rp|p.411}}
<!--
==Trading places==
The first chapters of ''Herakles'' appeared during the first half of 1912 in ''Groot Nederland''. Couperus then stayed in Sicily, where he visited [[Syracuse, Sicily|Syracuse]] and [[Messina]]; he and his wife then returned to Florence. During this period he visited [[Pisa]] and then travelled to Venice, where he attended the inauguration of the then-restored [[St Mark's Campanile]] (tower), and wrote about it in his sketch ''Feest van San Marco'' ("The party of San Marco").<ref name="BastetBiography" />{{rp|p.416}} Meanwhile, publisher L.J. Veen gave a positive answer to Couperus' question if he would be willing to publish the bundled sketches.<ref name="BastetBiography" />{{rp|p.420}} As a result, in 1912 and 1913 ''Uit blanke steden onder blauwe lucht'' ("From white cities under blue sky") appeared in two parts. Couperus travelled from Venice to [[Igis]] and to [[Munich]], where he visited a performance of [[Pedro Calderón de la Barca|Calderón]]s ''El mayor encanto, amor'' in the Künstler-Theater and a performance of [[Wolfgang Amadeus Mozart|Mozart's]] ''[[Don Giovanni]]'' at the Residenz-Theater. When Couperus celebrated his 50th birthday, ''Het Vaderland'' paid tribute to him by letting his friends and admirers publish praising words. Those friends and admirers included but were not limited to Frans Bastiaanse, Emmanuel de Bom, Henri van Booven, Ina Boudier-Bakker, Marie Joseph Brusse (the father of [[Kees Brusse]]), [[Herman Heijermans]] and Willem Kloos.<ref name="BastetBiography" />{{rp|p.442}} A committee was formed to collect the funds required for Couperus to make a journey to [[Egypt]]. Members of that committee were for example [[Pieter Cornelis Boutens]], Alexander Teixeira de Mattos and K.J.L. Alberdingk Thijm.<ref name="BastetBiography" />{{rp|p.444}} Couperus however could not make this journey to Egypt because of [[World War I]].
 
TheDie firsteerste chaptershoofstukke ofvan ''Herakles'' appearedhet duringgedurende thedie firsteerste halfhelfte ofvan 1912 in ''Groot Nederland'' verskyn. Couperus thenhet stayeddaarna in SicilySisilië gebly, wherewaar he visitedhy [[Syracuse]], Sicily|Syracuse[[Sisilië]] anden [[Messina]] besoek het; hehy en andsy hisvrou wifehet thentoe returnedteruggekeer tona Florence. Gedurende Duringhierdie thistydperk periodhet he visitedhy [[Pisa]] andbesoek thenen travelledna toVenesië Venice,gereis wherewaar hehy attendeddie theinhuldiging inaugurationvan ofdie thedestyds then-restoredgerestoureerde [[StSint Mark'sMarkus-kloktoring Campanile]]bygewoon (tower),het anden wrotedaaroor aboutgeskryf ithet in hissy sketchskets ''Feest van San Marco''. ("The party of San Marco").<ref name="BastetBiography" />{{rp|p.416}} Meanwhile,Intussen publisherhet L.J.die uitgewer LJ Veen gave'n apositiewe positiveantwoord answergegee toop Couperus' questionse ifvraag heof wouldhy bebereid willingsou towees publishom thedie bundledgebundelde sketchessketse te publiseer. <ref name="BastetBiography" />{{rp|p.420}} As a'n result,resultaat in 1912 and 1913het ''Uit blanke steden onder blauwe luchtlug'' ("Fromin white1912 citiesen under1913 bluein sky")twee appeareddele in two partsverskyn. CouperusCouperushet travelled fromvan VeniceVenesië tona [[Igis]] anden tona [[MunichMünchen]], wheregereis hewaar visitedhy a'n performanceopvoering ofvan [[Pedro Calderón de la Barca|Calderón]]s se ''El mayor encanto, amor'' in thedie Künstler-Theaterteater andbygewoon ahet, performanceasook of'n opvoering van [[Wolfgang Amadeus Mozart|Mozart's]] se ''[[Don Giovanni]]'' atin thedie Residenz-Theater. WhenToe Couperus celebratedsy his50ste 50thverjaardag birthdaygevier het, het ''Het Vaderland'' paidhulde tributeaan tohom himgebring bydeur lettingsy hisvriende friendsen andbewonderaars admirerslofwaardige publishredes praisingte wordslaat publiseer. ThoseHierdie friendsvriende anden admirersbewonderaars includedhet butonder were not limited toandere Frans Bastiaanse, Emmanuel de Bom, Henri van Booven, Ina Boudier-Bakker, Marie Joseph Brusse (thedie fathervader ofvan [[Kees Brusse]]), [[Herman Heijermans]] anden [[Willem Kloos]] ingesluit. <ref name="BastetBiography" />{{rp|p.442}} A'n committeeKomitee wasis formedsaamgestel toom collectdie thenodige fundsfondse requiredin forte Couperussamel tovir make aCouperus journeyom tona [[EgyptEgipte]] te reis. MembersVan ofdie thatlede committeevan weredie forkomitee examplewas o.a. [[P.C. Boutens|Pieter Cornelis Boutens]], Alexander Teixeira de Mattos anden K.J.L. Alberdingk Thijm. <ref name="BastetBiography" />{{rp|p.444}} Couperus howeverkon couldegter notnie makehierdie thisreis journeyna toEgipte Egyptonderneem becausenie ofweens die [[World WarEerste IWêreldoorlog]].
On 29 September 1913, Johan Hendrik Ram killed himself, shooting a bullet into his head. Couperus returned to Florence later that year and attended the [[Futurism|futuristic]] meeting of 12 December, which was also attended by [[Giovanni Papini]] and [[Filippo Tommaso Marinetti]], at whom potatoes were thrown. Couperus admired them for their courage to speak despite the fact the public made so much noise they could hardly be heard.<ref name="BastetBiography" />{{rp|p.457}} He also went to see the [[Mona Lisa]], which had been found after it was stolen, at the Uffizi. Couperus said about new things such as futurism: ''The only thing that always will triumph in the end, above everything, is beauty''.<ref name="BastetBiography" />{{rp|p.458}} In these years he started reading Giovanni Papini's ''Un uomo finito''; he compared the new literary movement to which Papini belonged, with those of the [[Nineteenth-century Dutch literature|Tachtigers]] in the Netherlands. He wrote an article about Papini's book, which he called magnificent, an almost perfect book, and he compared Papini with Lodewijk van Deyssel. Papini and Couperus met in Florence and Couperus found Papini rather shy.<ref name="BastetBiography" />{{rp|p.460}} Meanwhile, Elisabeth Couperus-Baud translated [[Pío Baroja]]'s ''La ciudad de la niebla''. During this time Couperus' ''Wreede portretten'' (Cruel portraits) were published in ''Het Vaderland''. De ''Wrede portretten'' were a series of profiles of pension guests whom Couperus had met during his travels in Rome and elsewhere. He also had a meeting with Dutch actress Theo Mann-Bouwmeester, who suggested to change ''Langs lijnen van geleidelijkheid'' into a play; although this plan did not come into reality for Couperus it opened possibilities for his books in future.<ref name="BastetBiography" />{{rp|p.467}}
 
Op 29 September 1913 het Johan Hendrik Ram homself om die lewe gebring met 'n koeël deur sy kop. Couperus het later daardie jaar teruggekeer na Florence en die [[Futurisme]] vergadering van 12 Desember bygewoon, waarby ook deur Giovanni Papini en Filippo Tommaso Marinetti bygewoon is, na wie aartappels gegooi is. Couperus het hulle vir hul waagmoed bewonder, ondanks die feit dat die publiek soveel geraas het dat hulle amper nie gehoor kon word nie. <ref name="BastetBiography"/>{{rp|p.457}} Hy het ook die [[Mona Lisa]], wat gevind is nadat dit gesteel is, by die [[Uffizi]] gaan besigtig. <ref name="BastetBiography"/>{{rp|p.458}} In hierdie jare het hy begin om Giovanni Papini se ''Un uomo finito'' te lees; hy het die nuwe literêre beweging waartoe Papini behoort het met dié van die [[Tachtigers|19de eeuse Nederlandse letterkunde ]] in Nederland vergelyk. Hy het 'n artikel oor Papini se boek, wat hy briljant, 'n byna perfekte boek, genoem het, geskryf, en Papini met Lodewijk van Deyssel vergelyk. Papini en Couperus het mekaar in Florence ontmoet en Couperus het gevind dat Papini taamlik skaam was. <ref name="BastetBiography" />{{rp|p.460}} Intussen het Elisabeth Couperus-Baud Pio Baroja se ''La ciudad da la niebla'' vertaal. Gedurende hierdie tyd is Couperus se '''Wreede portretten'' in ''Het Vaderland'' gepubliseer. De ''Wrede portretten'' was 'n reeks profiele van pension gaste wat Couperus tydens sy reise in Rome en elders ontmoet het. Hy het ook 'n ontmoeting met die Nederlandse aktrise Theo Mann-Bouwmeester gehad, wat voorgestel het dat ''Langs lijnen van geleidelijkheid'' na 'n toneelstuk verwerk word; hoewel hierdie plan nie vir Couperus verwerklik is nie, het dit nuwe moontlikhede vir sy boeke geopen. <ref name="BastetBiography" />{{rp|p.467}}
<!--
==Public performances==
When World War I began, Couperus was in Munich. On 27 August 1914 the son of [[Rupprecht, Crown Prince of Bavaria]], Luitpold, died of [[Poliomyelitis|polio]] and Couperus went to see his body in the [[Theatine Church, Munich|Theatrine Church]]. During this time he admired the German: ''I admire them because they are tragic and fight a tragic struggle, like a tragic hero fights.''<ref name="BastetBiography" />{{rp|p.471}} In September he returned to Florence and in February 1915 to the Netherlands, where he visited the premiere of Frederik van Eeden's ''De heks van Haarlem'' (The witch of Haarlem) and met Van Eeden. He made a translation of [[Edmond Rostand]]s ''[[Chantecler (play)|Cantecler]]'', although the play was never performed on stage. During this time Couperus started making performances as an [[elocution]]ist. His first performance at the art room Kleykamp for an audience of students from [[Delft]] was a huge success. The decor consisted of a [[Gautama Buddha|Buddha]] and a painting made by [[Antonio da Correggio]] that [[Abraham Bredius]] had lent for this occasion. Couperus read ''De zonen der zon'' (Sons of the sun) aloud.<ref name="BastetBiography" />{{rp|p.482}} While Couperus made his performances, L.J. Veen published the first parts of ''Van en over alles en iedereen'' (By and about everything and everyone) and publisher Holkema & Warendorf ''De ongelukkige'' (The unfortunate) (1915). Couperus himself wrote that year ''De dood van den Dappere'' (The death of the brave one), which dealt with the end of [[Muhammed XIII, Sultan of Granada|El Zagal]] and started to write ''De Comedianten'' (The comedians), inspired by the [[Menaechmi]]; this book was published with Nijgh & Van Ditmar in 1917.<ref name="BastetBiography" />{{rp|p.513}} Couperus read [[Ludwig Friedländer]]s ''Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms in der Zeit von August bis zum Ausgang der Antonine'' to increase his knowledge of Ancient Rome which he needed for ''De Comedianten''.
Anonieme gebruiker