Wikipedia:Neutrale standpunt-riglyne: Verskil tussen weergawes

RAM (besprekings | bydraes)
No edit summary
RAM (besprekings | bydraes)
Lyn 5:
Die eerste element wat aangespreek moet word tydens die onderhandeling van kwessies waar vooroordeel bestaan is om te erken dat jy 'n standpunt het en dan te probeer verstaan wat die oorsprong is van daardie siening. Soms is die eerste vertrekpunt 'n kwessie van, "Maar almal wat ek ken glo dit". Wanneer u egter saam met iemand anders saamwerk aan die skryf van 'n artikel wat 'n anderste mening huldig is dit baie belangrik om bewyse ter stawing te kan lewer. Dit sluit nie net bewyse ter stawing van jou siening nie maar ook bewyse van hoeveel ander mense jou sienswyse deel en wie hulle is. Inligting soos dié stel medeskrywers en deelnemers aan gesprekke in staat om praktiese besluite te maak. Dit sluit in kwessies soos of 'n sekere sienswyse eerste genoem word of dat beide sienings dieselfde gewig moet dra in die artikel. Verder kan daar ook besluit word dat sekere sieninge in 'n verskillende artikel tuishoort en dan oor die titel wat sodanige artikel behoort te dra.
 
== Woordeienaarskap ==
'n Algemene geskilpunt vir uitgerekte Neutrale Standpuntdebatte is die geloof dat 'n sekere groep "besitreg" op 'n woord het en daarom die alleenreg het om dit te definieer:
 
:''"Die woord ''liberalisme'' is deur politieke filosowe bedink. Politieke filisowe is die kenners van liberalisme en nie één van hulle glo dat liberalisme dieselfde ding is as [[libertynisme]] nie."''
<!--moet nog vertaal word
== Word ownership ==
{{main | Wikipedia:Ownership of articles}}
 
Die feit bly egter staan dat baie woorde veelvuldige betekenisse kan hê. Dit kan wees dat 'n woord in 'n anderse betekenis in 'n ander konteks kan verkry, of dat verskillende groepe verskillende bedoelinge het wanneer hulle 'n woord gebruik.
A common basis for prolonged NPOV disputes is the belief that one group "owns" a word and has sole authority to define it:
 
: ''"The word ''liberalism'' was coined by political philosophers. Political philosophers are the experts on liberalism, and not one of them alive today believes that liberalism is the same thing as [[libertarianism]]."''
 
In fact, many words have multiple meanings, and it's not just that one person sometimes uses "liberal" to refer to a political movement and sometimes to refer to generous use of an ingredient in a recipe. Sometimes it means that different people mean different things when they say the same word.
 
<!--moet nog vertaal word
The fact that a right-wing Russian nationalist party is called the [[Liberal Democratic Party of Russia]] isn't covered by any senses of the word provided in the dictionary. Neither are the views of the original Liberals, who opposed the clergy and mercantilism. But in an encyclopedia, ideas that a lot of people believe or once believed deserve not only mention but respectful treatment. Many of these problems can be solved through what we call [[Wikipedia:Disambiguation | disambiguation]].
 
8 945

wysigings