Wikipedia:Neutrale standpunt-riglyne: Verskil tussen weergawes

:''"In 1989 het Drs. [[Stanley Pons]] en [[Martin Fleischman]] van die Universiteit van Utah die wêreld geskok deur bekend te maak dat hulle 'n manier ontdek het om energie op te wek uit kernfusie wat naby aan [[kamertemperatuur]] plaasvind."''
 
Baie min wetenskaplikes glo dat Pons en Fleischmann se verslag akkuraat was en nog minder dat die aansprake verantwoordelik was en daar sou waarskynlik min mense wees wat die aanspraak in die vorige sin sou betwis. "[...] die wêreld geskok [...]" is egter waarskynlik meer dramaties gestel en miderminder akkuraat as sou die stelling as volg gelees het: "[...] die ''wetenskaplike gemeenskap'' [...]" geskok. Dit is maar een voorbeeld van hoe moeilik dit soms kan wees om 'n artikel ''werklik'' objektief te bewoord.
 
'n Politieke voorbeeld is die status van die stad [[Jerusalem]]. Die regering van Israel beskou die stad as die land se hoofstad, maar baie ander regerings erken dit nie as sulks nie en het selfs so ver gegaan as om hulle ambassades elders in te rig. Geskille oor die status van die stad het warm debatte op die Engelse Wikipedia ontlont. Die feite hierbo gestel kon almal egter mee ooreenstem. Die oplossing is dus, '''Bly by die feite.'''
 
Wanneer 'n feit nie algemene kennis is nie of as di inligting oorgedra word 'n subjektiewe oordeel verteenwoordig, soos die resultaat van 'n spesifieke meningspeiling, behoort die inligting ''toegeskryf'' en ''aangehaal'' word.
<!--moet nog vertaal word
 
== AccusationsAantygings ==
Toeskrywing en aanhaling is veral belangrik waar aantygings teen 'n persoon gemaak word. Beskou die aantyging "[[Michael Jackson]] is 'n kindermolesteerder". 'n Goeie manier om so 'n situasie te hanteer kan as volg daar uitsien:
 
: ''"Die seun se ma het Jackson beskuldig dat hy sy bed met die seun gedeel het en dit 'kindermolestering' genoem"''
Attribution and citation are especially important for claims against a person. Consider the accusation "[[Michael Jackson]] is a child abuser". A good way to handle such a situation might be like this:
 
Dit verteenwoordig 'n beter beskrywing van die feite aangesien die deel van 'n bed met 'n kind nie dieselfde beteken as "kindermolestering" in die meeste mense se oë nie, al sou die meeste mense saamstem dat dit hoogs onvanpas is. As "kindermolestering" egter in die pers genoem word en dit nuus word, moet dit nie uitgelaat word nie. Die oplossing is soos met ander omstrede aansprake om die aantyging in aanhalings te stel en te identifiseer wie dit gesê het. Die bewoording is veral baie sensitief hier, wees dus versigtig en bewus daarvan dat baie aantygings dikwels nie die volle waarheid weerspieël of heeltemal ongegrond is nie. Mense wat beskuldigings maak mag dalk bewyse hê vir 'n oortreding, maar kan nogtans oordrewe bewoording gebruik.
: ''"The boy's mother accused Jackson of sharing his bed with the boy, and called this 'child abuse'."''
 
In gevalle waar regsaksies nog aan die gang is, moet u veral versigtig wees. Om verslag te doen oor wat gesê is, is aanvaarbaar, maar dit is onvermeidelik dat daar tydens hofgedinge sterk stellings gemaak kan word en misleidend kan wees as dit buite konteks gebruik word. Probeer om 'n stelling te balanseer soos in die geval waar verslag gedoen word oor stellings wat tydens die Michael Jackson hofsaak gemaak is:
This is a better description of the facts, as simply sharing a bed with a child is not what the words "child abuse" convey to most people, even if they might agree that to do so is improper. But if "child abuse" hits the airwaves and becomes news, it should not be omitted. The solution, as with other controversial claims, is to put the accusation in quotes and identify who said it. The wording is particularly sensitive here, so be aware that many accusations are neither wholly true nor entirely baseless. Accusers may have evidence of an offense, but choose hyperbolic words in naming it.
 
:''"Phillip LeMarque het beweer dat hy Jackson met sy hand op Culkin se broek gesien het toe die twee videospeletjies gespeel het... Culkin het egter die aantygings van molestering as "absoluut belaglik" afgemaak en gesê dat niks onbehoorliks plaasgevind het nie."''
In cases where legal proceedings are ongoing, be particularly careful. Reporting on what has been said is acceptable, but inevitably during a court case some strong statements will be made one way or the other, and could be misleading if taken out of context. Try to get a balancing statement, as is done for example in reporting an exchange which occurred during the Michael Jackson trial:
:''"Phillip LeMarque stated that he once saw Jackson with his hand resting on the pants of Culkin when the two were playing video games... However, Culkin denounced the molestation allegations as "absolutely ridiculous" and said that nothing inappropriate has happened."''
 
 
<!--moet nog vertaal word
Obviously, false accusations are unfair and non-neutral, so if you suspect or know an accusation to be insincere, attempt to "neutralize" it. Unfortunately, without a confession from the accuser, insincerity is hard to prove. The best way to proceed in these cases is to locate [[Wikipedia:Reliable sources|reliable sources]] that treat this issue and attribute the discussion to them. Be sure to cover all sides of any debate in order to ensure the article remains neutral. Give the facts to the reader to decide for themselves.
 
8 945

wysigings